Jeden telefonát môže ZACHRÁNIŤ človeka: ALARMUJÚCA situácia duševného zdravia na Slovensku

Zdroj: gettyimages.com
06.10.2020

Depresívne stavy, úzkosť, osamelosť, ale aj pokusy o samovraždu a domáce násilie. Linka dôvery, ktorá je ľuďom k dispozícii bezplatne 24 hodín 7 dní v týždni, prijala len počas „pandemického“ septembra až 1200 takýchto volaní.

Zároveň však stúpol počet nevybavených telefonátov, a to až trojnásobne. Linke chýbajú financie potrebné na ďalších operátorov aj ďalšiu prevádzku. Už jeden telefonát pritom môže zachrániť človeka, ktorý by na sedenie so psychiatrom čakal 2 – 3 mesiace. 

Čítajte tiež: ZLOZVYK pred spaním, kvôli ktorému ste stále UNAVENÍ: ZHORŠUJE pamäť i dýchanie!

Na alarmujúcu situáciu duševného zdravia na Slovensku upozorňuje aj Liga za duševné zdravie SR v kampani Doprajme si pokoj v duši. Nadväzuje ňou na globálnu kampaň Svetovej federácie pre duševné zdravie (WFMH), ktorej tohtoročná téma znie práve Väčšie investície - lepší prístup k starostlivosti o duševné zdravie pre všetkých. 

Koľko stojí duševné zdravie na Slovensku?

Hoci má na Slovensku duševnú poruchu diagnostikovanú približne 350 000 ľudí, investície do duševného zdravia tomuto číslu nezodpovedajú. Údaje z diskusnej štúdie „Duševné zdravie a verejné financie“ autorky Lucie Grajcarovej z Útvaru hodnoty za peniaze hovoria, že výdavky by sa mali za ideálneho stavu zvýšiť o 170 - 230 miliónov eur ročne. Financovanie starostlivosti o duševné zdravie tvorí na Slovensku len niečo vyše 3 % z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, pričom priemer rozvinutých krajín je 7 - 8 %. Zdravotno-sociálna starostlivosť je nedostatočná, málo dostupná a často dokonca nevhodná. Štúdia odporúča zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu porúch. 

V septembri linka prijala až 1200 vážnych telefonátov

Téma sa bytostne dotýka aj Linky dôvery Nezábudka. Tá bola v júli 2019 opätovne spustená po 13 rokoch ticha, počas ktorých jej chýbali financie na prevádzku. Dnes je možné, že znovu stíchne.

„Len od znovuuvedenia do prevádzky sme prijali 10 365 telefonátov. Najčastejšie sa na krízovú linku obracajú klienti, ktorí prežívajú depresívne stavy, úzkosti, osamelosť. Často ide o vážne problémy vo vzťahoch, v rodinnom, partnerskom, pracovnom aj sexuálnom živote. Absolvujeme aj veľmi ťažké poradenské telefonáty pri život ohrozujúcich stavoch, ktoré vyžadujú krízovú intervenciu. Aj z tohoto dôvodu na Linke dôvery Nezábudka pracuje 22 profesionálov s dlhoročnou praxou a sústavným vzdelávaním. V ťažkých krízových prípadoch, kedy môže ísť o ohrozenie života či násilie, spolupracujeme aj s RZP alebo políciou,“ zdôrazňuje riaditeľka Linky dôvery Nezábudka, Monika Martinezová. 

Na fungovaní linky sa odrazila aj pandémia koronavírusu, kedy museli pre zvýšený počet a dĺžku telefonátov posilniť zmeny. Volali pacienti, ktorí sa nevedeli dostať k svojmu psychiatrovi i ľudia, ktorí zostali odrezaní od svojich pravidelných sociálnych a zdravotných služieb. U volajúcich prevládali pocity spojené s neistotou, úzkosťou a strachu, panické stavy, frustrácia, ale aj stavy osamelosti. Počas koronakrízy sa tiež zvýšil počet telefonátov s témou domáceho násilia.

To všetko dáva jasný signál, že 24-hodinová linka dôvery má zmysel. Ľudia potrebujú byť vypočutí. Odborné slovo na druhej strane linky ich neraz odradí od toho, aby sa pripravili o vlastný život,“ konštatuje Martinezová. 

Linka dôvery môže stíchnuť už čoskoro

V priemere čaká pacient na psychiatra  2 – 3 mesiace, ktorý sa mu potom venuje zhruba 13 minút. Podľa Martina Knuta, riaditeľa Ligy za duševné zdravie SR nie je v poriadku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko dostupná, neprehľadná a často nedosiahnuteľná.

Jeden telefonát na Linku dôvery Nezábudka môže čakanie na pomoc výrazne skrátiť. Ak však nenájdeme dostatok financií na ďalšiu prevádzku, budeme musieť uvažovať o postupnom utlmení fungovania linky,“ zdôrazňuje Knut. 

Momentálne je linka prevádzkovaná najmä z rezervy bývalého premiéra, ktorý ešte v roku 2018 ako vtedajší predseda vlády venoval na základe výzvy Ligy za duševné zdravie SR linke 80 000 eur. Okrem toho jej chod zabezpečujú finančné dary od sponzorov a peniaze z verejnej zbierky Dni nezábudiek. Nie je to však postačujúce. Ročná prevádzka linky stojí totiž až 180 000 eur. Do tejto sumy spadá samotná 24-hodinová prevádzka linky po celý rok vrátane sviatkov, ako aj vzdelávanie odborníkov a ich supervízie a taktiež mailová forma poradne Nezábudka. 

„V prípade, že by sme chceli mať kvôli pandémii aktívneho súbežne ďalšieho odborníka, celoročne s dvoma aktívnymi poradenskými líniami by linka potrebovala približne sumu 280 000 eur. V priebehu septembra nám pritom stúpol počet neobslúžených telefonátov na trojnásobok,“ upozorňuje Knut.

Modrý anjel lieta spolu s Nezábudkou

S Nezábudkou spolupracuje aj Tím krízovej intervencie Modrý anjel, ktorý poskytuje ľuďom psychosociálnu podporu pri tragických a mimoriadne zaťažujúcich udalostiachModrý anjel však nepodáva pomoc psychiatrickým pacientom v akútnej fáze alebo pri suicidálnych pokusoch. 

Nezábudka pre Modrého anjela predstavuje dôležitého partnera pri poskytovaní podpory ľuďom, ktorí sa náhle ocitli ťažkej situácii. Ak sa stretneme s klientom, ktorý trpí psychiatrickým ochorením, vieme, že sa môžeme spoľahnúť aj na profesionalitu jej odborníkov. Súčasne, keď sa Nezábudka stretne so situáciou, pri ktorej je potrebná intervencia v teréne, Modrý anjel je pripravený vyraziť. Bez Nezábudky by sa veľa ľudí mohlo ocitnúť bez odbornej pomoci vo chvíli, kedy ju najviac potrebujú a to by mohlo viesť k nezvrátiteľným činom. Spolu s linkou Modrého anjela predstavuje Nezábudka jednu z mála liniek, na ktoré sa ľudia naozaj dovolajú 24 hodín denne,“ hovorí Milan Regec, riaditeľ Tímu krízovej intervencie Modrý anjel.

Darujme spolu pokoj v duši 

Na dôležitosť Linky dôvery Nezábudka upozorňuje Liga za duševné zdravie v SR kampaňou Doprajme si pokoj v duši. Jej tvárou sa stala speváčka Jana Kirschner, ktorej pieseň Pokoj v duši inšpirovala názov celej kampane. 

O duši by sme sa nemali báť hovoriť nahlas. Jej pokoj je dôležitý, niektorí z nás však potrebujú pomoc, aby ho dosiahli. Preto má Linka dôvery Nezábudka zmysel a nemali by sme dopustiť, aby stíchla,“ hovorí Jana Kirschner.

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby Linka dôvery Nezábudka fungovala ďalej. V dňoch od 7.10. – 11.10. 2020 sa v slovenských uliciach uskutoční celoslovenská zbierka Dni duševného zdravia 2020. V súvislosti s pandémiou však stretnete v uliciach menej dobrovoľníkov s modrými nezábudkami ako obvykle, a tak je hlavným dejiskom zbierky online priestor. Pomôžte dopriať pokoj v duši tým, ktorí to potrebujú. 

Ako sa môžete zapojiť a podporiť tak ďalšie fungovanie Linky dôvery Nezábudka?

  • SMS s textom LIGA v hodnote 3 € na číslo 833
  • Dobrovoľným príspevkom v uliciach počas zbierky Dni Nezábudiek 7.10. – 11.10. 2020
  • Platbou na účet zbierky Dni nezábudiek SK79 6500 0000 0000 2026 6500
  • Prostredníctvom portálu Darujme.sk

O Lige za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie na Slovensku už 20 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií o duševné zdravie, o ľudí, ktorí trpia duševnými problémami. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. 

Fotogaléria


Tagy:
zdravie kampaň psychika Nezábudka Liga za duševné zdravie

06.10.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia