Prevencia je najlepším priateľom zdravých očí: Tieto ochorenia odhalí lekár bez príznakov!

05.02.2020

Vo všeobecnosti možno povedať, že čo sa zdravia týka, existujú dva extrémy ľudí. Prví idú k doktorovi až, keď je ich stav skutočne vážny. Druhú skupinu tvoria pacienti, ktorí utekajú k lekárovi hneď, ako si kýchnu, či keď im zaslzí oko. Zlatou strednou cestou je chorobné príznaky nepodceňovať, ale ani nepreceňovať.


Bez ohľadu na to, do ktorej skupiny patríte, jedno by ste podceňovať určite nemali. Preventívne prehliadky u lekára sú jednou z najlepších metód prevencie.

A to platí aj v prípade nášho zraku. Nie je to len klišé, oči sú skutočne orgánom, bez ktorého si život vie predstaviť asi len málokto z nás. Týmto článkom dávame odpovede na otázky:

  • Ako často navštevovať očného lekára?
  • Pri ktorých príznakoch by sme mali zbystriť pozornosť?
  • Ktoré očné ochorenia zistí lekár aj bez viditeľných príznakov?

Kvalita zraku sa rokmi mení

Asi nie je pre nikoho prekvapením, že zrak sa počas nášho života mení. Počas dospievania aj počas starnutia. Je to proces, ktorý je prirodzený, podobne ako starnutie nášho organizmu ako celku. Zároveň, niektoré zmeny môžu byť dočasné, napríklad následkom iného ochorenia, únavy, stresu, veľkej fyzickej námahy či zvýšeným náporom na oči (dlhodobé sedenie pri počítači v práci alebo napríklad aj počas písania diplomovej práce). Ak sa nám však niektoré príznaky vracajú alebo ak nepríjemné zmeny pociťujeme už niekoľko týždňov či mesiacov, návštevu lekára by sme odďaľovať nemali.

Zraková ostrosť sa vyšetruje už pri malých deťoch

Vízus, čo je odborný názov pre zrakovú ostrosť, možno definovať, ako schopnosť vnímať okolité predmety a tvary. Vyšetrenie zrakovej ostrosti je jedným zo základných očných vyšetrení na zistenie potreby nasadenia okuliarov či šošoviek. Týmto vyšetrením sa zisťuje krátkozrakosť, t.j. nedostatočné videnie do diaľky alebo ďalekozrakosť, t.j. problém s videním na blízko.

Vyšetrenie vízusu by ste mali absolvovať v prípade, ak začnete pociťovať zhoršené videnie počas šoférovania, vidíte rozmazane číslo na autobuse, máte problém zaostriť na písmená počas čítania, ak sa vám pri pozeraní televízora zdajú postavy neostré alebo nedokážete prečítať titulky.  

Vyšetrenie zrakovej ostrosti sa robí ako súčasť komplexných vyšetrení už aj u malých detí. Veľmi dôležité je zistiť kvalitu zraku dieťaťa ešte pred nástupom do školy. Problém s dovidením na tabuľu môže mať negatívne dôsledky jednak v stále sa zhoršujúcom videní, jednak v nadmernej únave kvôli neustálej snahe zaostriť na rozmazané písmo a nakoniec aj v samotnom prospechu a koncentrácii, keďže žiak nemôže pochopiť niečo, čo celkom dobre nevidí.

Problémom u malých detí však je, že vám nedokážu povedať, že zle vidia, lebo nechápu, že zle vidia. Je preto veľmi dôležité pozorovať signály, ktoré dieťa vedome či nevedome vysiela. Problémy s videním môže predznamenať napríklad časté šúchanie si očí, pozeranie si obrázkov v knižkách z veľmi krátkej vzdialenosti či nakláňanie hlavy do strany. Spozornieť by ste tiež mali, ak sa dieťa často sťažuje na bolesti hlavy. Tá môže byť indikátorom viacerých ochorení vrátane zrakovej vady.

Snellenova tabuľka

Súčasťou vyšetrenia zrakovej ostrosti je aj staré známe čítanie veľkých tlačených písmen z tabule. Tá má názov Snellenova tabuľa a obsahuje 10 riadkov s písmenami rôznych veľkostí zoradených do pyramídy. Na špici je najväčšie písmeno, spodný riadok prečítajú len ľudia s perfektným zrakom. Toto meranie je možné testovať aj v domácich podmienkach. Stačí si vytlačiť tabuľu v potrebnom rozmere a čítať riadky, ideálne zo vzdialenosti šiestich metrov.

Podobný princíp zisťovania zrakovej ostrosti je aj u detí, ktoré ešte nevedia čítať. Písmená sú nahradené tvarmi, ktoré dieťa lekárovi opisuje z Golovinovej tabuľky.

Preventívna prehliadka u oftalmológa môže odhaliť aj autoimunitné ochorenia

Kým niektoré očné ochorenia, napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť, prípadne aj niektoré druhy zápalov, viete identifikovať aj sami, iné je možné počas ich vývoja odhaliť len odborným vyšetrením. Zároveň, v prípade neliečenia napríklad glaukómu či katarakty, ktoré postihujú najmä ľudí v pokročilom veku, hrozí oslepnutie. Z toho dôvodu je nevyhnutné absolvovať pravidelné preventívne prehliadky. Ich periodicitu vám najlepšie stanoví váš oftalmológ, štandardne sa však vykonáva jedenkrát za 1 – 2 roky. Významnou výhodou takéhoto vyšetrenia je, že môže odhaliť aj niektoré celkové ochorenia, napríklad cukrovku, HIV, TBC či sklerózu multiplex.

Dobrou správou je, že veľkú väčšinu očných ochorení je možné odstrániť pomocou laserovej operácie. Vďaka moderným prístrojom vás v špecializovaných očných klinikách dokážu zbaviť vašich problémov skutočne rýchlo, takmer bezbolestne a s minimálnym rizikom vzniku komplikácií. Operáciou je možné vyliečiť krátkozrakosť, ďalekozrakosť, vetchozrakosť, zelený či šedý zákal. Konkrétnu metódu laserovej operácie stanoví lekár v očnej klinike po vašom komplexnom vyšetrení.


Tagy:
zdravie vyšetrenie oči zrak PR článok

05.02.2020  |  Foto: PR článok  |  Zdroj: PR článok

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia