Úmrtia na rakovinu sa dajú zvrátiť: Výzva, ktorá môže zachrániť ľudské životy!

Zdroj: gettyimages.com
2019-10-17 05:00:00

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie zdravotnícke problémy Slovenska. Každoročne na ňu ochorie takmer 4000 pacientov a zomiera viac ako 2000 pacientov. Pri správnej prevencii by pritom bolo možné predísť takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam.


Po dlhých rokoch odbornej argumentácie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) sa podarilo spustiť pilotný projekt pozývacieho populačného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka a prijať štandardné diagnostické a terapeutické postupy skríningu. Slovenská gastroenterologická spoločnosť ako spolutvorca národného skríningu však upozorňuje, že napriek tomuto čiastočnému úspechu môžeme urobiť v prevencii kolorektálneho karcinómu oveľa viac.  SGS preto predkladá verejnosti Výzvu na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu.

Čítajte tiež: Predzvesť zdravotných problémov alebo nič vážne? Keď telo kričí o pomoc vypadávaním vlasov

Slovenskí muži umierajú najviac

Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom onkologických ochorení čriev v Európe, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka. Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe kolorektálneho karcinómu táto choroba naďalej predstavuje veľmi vážny spoločenský a medicínsky problém. Skorý záchyt rakoviny hrubého čreva a konečníka u nás stále zaostáva ďaleko za svojimi možnosťami.

„Rakovina hrubého čreva a konečníka je pritom rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vyhnúť takmer na 100%. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri pravidelných preventívnych vyšetreniach nemuselo vôbec umierať," hovorí MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., predseda pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu SGS.

Populačný skríning odhalí prítomnosť rakoviny

Národný populačný skríning formou vyšetrenia zo stolice odhalí prítomnosť nádoru hrubého čreva a konečníka od jeho najrannejších štádií alebo väčšie polypy, čo sú predrakovinové nezhubné výrastky čreva. Tento skríning populácie vo veku nad 50 rokov má Slovenská gastroenterologická spoločnosť za úlohu zachytiť rakovinu v čo najskoršom štádiu, kedy sa dá nález ešte bezpečne odstrániť a tým zlepšiť prognózy vyliečenia ako aj znížiť počty zbytočných úmrtí.

Čísla pre Slovensko z dostupných údajov hovoria o tom, že pri zavedení celoplošného populačného skríningu by sme zachránili ďalších 362 ľudských životov, ktorý vo finančnom vyjadrení znamená čistý finančný prínos za odvrátenie úmrtí vo výške 16 miliónov eur.

Preventívna kolonoskopia môže znížiť úmrtnosť až o 83 %

„Kolonoskopia je oveľa presnejšia diagnostická a zároveň aj terapeutická metóda. Zisťuje sa pri nej prítomnosť polypov a nádorov pričom zachytí 100 % prípadov rakoviny a to aj tých vo včasnom, liečiteľnom stave“, apeluje doc. MUDr. Martin Huorka, CSc., prezident SGS. 

Podľa údajov Národného onkologického inštitútu (NOI) získaných z viacerých zahraničných štúdií je zrejmé, že najväčší prínos rôznych stratégií skríningov má práve skríningová kolonoskopia (raz za 10 rokov), ktorá dokáže odvrátiť až 83% úmrtí.

Nákladovo efektívny skríning

Skríningové vyšetrenia odhaľujú skoršie, liečiteľné štádia rakoviny. Všeobecne platí, že čím je štádium ochorenia vyššie, tým finančne náročnejšia je aj starostlivosť o pacienta, ktorá zahŕňa ambulantné výkony, lieky, hospitalizácie, či chirurgické zákroky.

Ročné náklady spojené s kolorektálnymi karcinómami predstavujú podľa NOI 70 mil. Eur ročne, pričom 78 % nákladov je spojených s 3. a 4. štádiami ochorenia a trend celkových výdavkov je stúpajúci. Podľa informácií NOI, ktoré získal zo zahraničných údajov, je skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka nákladovo efektívny a stratégia preventívnej kolonoskopie ponúka zo všetkých skríningových stratégií najlepšiu hodnotu za peniaze.

Humánna bezbolestná kolonoskopia

Zvýšiť záujem a účasť na preventívnej kolonoskopii by okrem lepšej informovanosti a osvety určite pomohli aj presné a adekvátne pravidlá úhrad analgosedácie pre bezbolestné endoskopické vyšetrenia.

Endoskopické vyšetrenie a liečba v rukách skúseného endoskopistu vybaveného moderným prístrojom je v súčasnosti už skutočne bezbolestným vyšetrením. V súčasnej dobe nie je problém medicínsky zabezpečiť bezbolestné vyšetrenie u pacientov, ktorí majú obavy z bolesti alebo nekomfortu podaním upokojujúcich liekov alebo dokonca celkovou anestéziou.

„SGS sa dlhodobo usiluje o úhrady analgosedácie alebo celkovej anestézie pri kolonoskopii tak ako je to štandardom v modernej Európe, o podporu primárnych skríningových kolonoskopií najmä v rizikových populáciách, ale i o účinnú osvetu o preventívnej kolonoskopii“, konštatuje Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. „S pracovníkmi Ministerstva zdravotníctva i zdravotných poisťovní prebehlo už mnoho neformálnych rozhovorov na tieto témy avšak zatiaľ bez zmeny stavu“, dodáva.

Vieme urobiť viac

Slovenská gastroenterologická spoločnosť je presvedčená, že pre boj s rakovinou hrubého čreva môžeme urobiť oveľa viac.

Viac, aby nezomierali ľudia na Slovensku na preventabilné ochorenie, ale aj viac, aby náročná onkologická liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka zbytočne neodčerpávala milióny z rozpočtov zdravotných poisťovní," vysvetľuje prof. Hlavatý.

Zosumarizované výzvy SGS

1) Podporovať preventívnu primárnu skríningovú kolonoskopiu ako najúčinnejšiu formu prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách.

V tomto smere je potrebné zabezpečiť úhradu primárnej skríningovej kolonoskopie pre pacientov v rizikových skupinách ako sú pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou, so stavom po odstránených polypoch alebo prekonanej rakovine hrubého čreva a s chronickými črevnými zápalovými ochoreniami v bezlimitnom režime.

2) Odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu.

V tomto smere je kľúčové novelizovať legislatívne požiadavky na vybavenie gastroenterologického pracoviska pre vykonávanie analgosedácie a celkovej anestézie v súlade s klinickou praxou a následne zabezpečiť adekvátnu úhradu kolonoskopie v analgosedácii alebo celkovej anestézii formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

3) Investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť, ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva.

4) Uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách.

Vývoj v endoskopii pokročil a mnohé prednádorové aj nádorové lézie (veľké polypy a nádory vo včasných štádiách) je možné odstrániť bez nutnosti operácie, t.j. endoskopicky. Teší nás, že na Slovensku máme pracoviská, ktoré patria medzi európsku špičku v tejto oblasti. Potrebujú však adekvátnu podporu, keďže takéto výkony sú prístrojovo aj finančne náročnejšie. Používa sa špeciálny tenký terapeutický kolonoskop, špeciálny zdravotnícky materiál, pacient musí byť tlmený počas výkonu a výkon trvá dlhšie. Výkony preto vyžadujú výrazne vyššiu úhradu ako bežná diagnostická kolonoskopia či štandardná polypektómia.

Fotogaléria


Tagy:
choroba rakovina prevencia rakovina hrubého čreva skríning

2019-10-17 05:00:00  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: red, tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia