Ohrozujú nás vážne ochorenia: Nákazy, ktoré skomplikujú obyčajnú chrípku!

07.10.2019

Spolu so zvyšujúcim sa počtom výskytu respiračných a chrípkových či chrípke podobných ochorení upozorňujú epidemiológovia aj na možný vyšší výskyt pneumokokových invazívnych i neinvazívnych ochorení.

Tieto predstavujú skupinu závažných, až život ohrozujúcich chorôb ako sú zápaly mozgových blán, septické stavy a zápaly pľúc, alebo zápaly stredného ucha a prínosových dutín, ktoré vyvoláva patogén Streptococcus pneumoniae (SP). Tento typ nákaz je hlavne v súčasnosti vo veľkej pozornosti medicínskych odborníkov, pretože očkovanie proti nim, hlavne čo sa týka povinného očkovania detí, je jedno z najmladších. Bolo zaradené do Národného imunizačného programu a zavedené do očkovacieho kalendára v roku 2009.

Čítajte tiež: Veľký mýtus o jedení pred spaním: Spochybnenie toho, o čom sa hovorilo dlhé roky!

Väčší počet ochorení na Slovensku

Zvýšená pozornosť pneumokokovým nákazám zo strany epidemiológov a mikrobiológov je daná aj tým, že sa v ostatných rokoch vyskytol väčší počet týchto ochorení aj u dospelej populácie. Napr. v roku 2018 sa v SR vyskytlo 94 prípadov pneumokokových invazívnych ochorení, z toho u 12 detí do 14 rokov a u 82 osôb nad 15 rokov veku. V roku 2018 bolo hlásených 10 úmrtí. Smrtnosť malých detí bola v minulosti, t.j. pred zavedením očkovania vysoká (aj 25%).

V roku 2018 sa v tejto vekovej kategórii zaznamenalo 1 úmrtie 0-ročného dieťaťa pochádzajúceho z prostredia nízkeho hygienického štandardu. V ostaných 9 prípadoch išlo o osoby nad 45 rokov, pričom 5 prípadov bolo veku nad 65 rokov. Ani jeden z prípadov nebol očkovaný. Smrtnosť chorých na pneumokokové nákazy v SR dosiahla v roku 2018 hodnotu 10,6 percent.

V prevencii týchto nákaz treba brať do úvahy aj fakt, že pneumokokové invazívne ochorenia sú najčastejšou komplikáciou chrípky u dospelých, preto v čase začínajúceho sezónneho výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky má očkovanie proti pneumokokom veľký zdravotný význam.

Mapujú sa nákazy

Od januára 2011 funguje pri RÚVZ v Banskej Bystrici Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy, ktorého - okrem posilnenia surveillance (epidemiologickej bdelosti), neoddeliteľnou časťou je skvalitnenie diagnostiky až na úroveň typizácie pneumokokov. Tá sa na národnej úrovni môže vykonávať výhradne len v špecializovanom mikrobiologickom laboratóriu typu NRC. 

„Z analýzy z rokov 2011 - 2018 je jasné, že sme vyhľadali väčší počet ochorení. Za týmto výsledkom je intenzívnejšia spolupráca medzi klinickými pracoviskami, jednotlivými laboratóriami a NRC pre pneumokoky. Naďalej posilňujeme epidemiologickú bdelosť, aby sme mali podrobnejšie údaje, ako sa v budúcnosti bude vyvíjať chorobnosť na pneumokokové nákazy,“ konštatovala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica a zároveň zástupkyňa vedúceho NRC pre pneumokokové nákazy pri tejto inštitúcii MUDr. Mária Avdičová.

V NRC zachytili a typizovali omnoho viac kmeňov invazívnych pneumokokových nákaz, takže sa mapuje, aké sérotypy kolujú v celej slovenskej populácii. Zároveň sa sleduje vplyv očkovania na cirkuláciu jednotlivých sérotypov SP. Je to dôležité hlavne preto, že pneumokoky majú asi 93 sérotypov. Približne 30 z nich vyvoláva spomínané ochorenia a existujúce očkovacie látky napr. pre deti obsahujú len 10 alebo 13 sérotypov. 

„Je dôležité vedieť, aký sérotyp pneumokoka spôsobil ochorenie, aby sme mohli analyzovať - ak dieťa ochorie - či ochorenie vyvolal sérotyp, ktorý je vo vakcínach obsiahnutý alebo nie, teda hodnotiť efektívnosť očkovania. Takéto sledovanie zároveň umožňuje pozorovať vplyv očkovania na frekvenciu cirkulácie jednotlivých sérotypov SP a to tak vakcinálnych ako aj tých, ktoré vo vakcínach nie sú obsiahnuté. Je tiež veľmi dôležité, aby malé deti do konca prvého roku života boli očkované tromi základnými dávkami, aby boli úplne chránené. Treba si uvedomiť, že pneumokokové invazívne nákazy sú sprevádzané vysokou smrtnosťou a to najmä u nechránených detí do 5 rokov života, u osôb nad 65 rokov veku a všetkých chronicky chorých,“ zdôrazňuje MUDr. Avdičová.

Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Keď je k dispozícii očkovacia látka proti týmto nebezpečným nákazám, treba ju využívať nielen u detí, čo je v súčasnosti povinné, ale aj u populácie dospelých s rizikovými ochoreniami a ľudí nad 65 rokov. Očkovanie chráni dospelých a rizikových približne 5 rokov a u spomenutých skupín populácie ho plne hradia zdravotné poisťovne.

Fotogaléria


Tagy:
chrípka choroba pneumokoky

07.10.2019  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka  |  Zdroj: red, Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia