Očami pacientov s jedným z najvážnejších ochorení: Toto v skutočnosti prežívajú!

14.11.2018

Na Slovensku pribudne každoročne približne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Rakovina je jednou z najvážnejších život ohrozujúcich chorôb.

Jej dôsledky a dopad Liga proti rakovine zmierňuje už 28 rokov. Dôležitý spôsob je aj psychosociálna starostlivosť, ktorá je jej hlavnou doménou. V rámci Týždňa Ligy proti rakovine LPR informuje o prežívaní onkologických pacientov.

Onkologické ochorenie je veľkou záťažou ako fyzickou, tak i psychickou, mení situáciu prežívania a spolunažívania, vyžaduje veľa zmien a adaptácie, a prináša mnoho otázok, na ktoré v momente stanovenia diagnózy nie je ľahké nájsť jednoznačnú odpoveď.“ tvrdí PhDr. Andrea Križanová, PhD., psychologička Ligy proti rakovine.

Čítajte tiež: Rýchla záchrana, ktorá oklame bolesť zubov: Do niekoľkých minút príde obrovská úľava!

Každý pacient má individuálne prežívanie a potreby, avšak rozhodne je nápomocné ho podporiť a ubezpečiť, že vo svojej situácii nie je sám. Pomôcť mu môžete tým, že sa s ním budete rozprávať a podporíte ho tak psychicky, alebo mu pomôžete s každodennými maličkosťami, ktoré ako človek s oslabeným zdravím nezvláda. Ide o aktivity ako pomoc pri upratovaní, postráženie detí, nákup, odvoz do nemocnice.

Čoho sa pacienti najviac boja? 

Najčastejšie problémy onkologických pacientov, s ktorými navštevujú psychológov v Sieti psychológov Ligy proti rakovine:

Najčastejšie sa opakujúce témy:

  • vzťahové problémy (ochorenie ešte viac podporí patologické mechanizmy a vyjdú na povrch, ukáže sa skutočná kvalita vzťahu)
  • problém, ako odkomunikovať ochorenie najbližším, najbližší často ťažko nesú ich prejavy emócií, rozoberanie ťažkých tém
  • strach zo smrti, umierania, bolesti
  • depresia, úzkosť, stres, apatia
  • strach z liečby a možných vedľajších účinkov, strach z recidívy

Ďalšie viackrát sa opakujúce témy:

  • zásah liečby do sexuality pacienta
  • strach zo straty vlasov + ako ma bude vnímať okolie
  • izolácia od okolia, zatajovanie choroby pred okolím
  • sociálna problematika (ekonomická situácia, na čo majú nárok) 
  • popieranie emócií

Po čom túžia a čo prežívajú?

Často pomenované túžby pacientov s rakovinou smerom k okoliu:

O ľuďoch s rakovinou sa predpokladá, že sú hrdinskí. Bojujú s chorobou, ktorej sa všetci obávajú. Sú silní, lebo podstupujú liečbu, ktorá im často spôsobuje väčšiu bolesť a nepríjemnosti, ako choroba samotná. Sú statoční, lebo výsledky ich testov prinášajú informácie, ktoré sa počúvajú ťažko. Sú trpezlivejší a pokornejší. Môžeme mať pocit, že sú silní, že sú bojovníci, ich vnútorné prežívanie je však plné obáv a neistoty. Majú túžbu zvládnuť liečbu a poraziť chorobu. 

Pravdou je, že ak osoba, ktorú milujete a na ktorej vám záleží, má rakovinu, pravdepodobne nebude s vami nikdy úplne otvorene hovoriť o tom, čím prechádza, ako sa cíti. Lebo sa úpenlivo snaží byť silná.  

„DESATORO“ očakávaní

Tieto body popisujú časté pocity a postoje pacientov. Ich prežívanie je však individuálne: 

1. Neboj sa mi ozvať.

Nečakaj na mňa, že ti zavolám, ak niečo potrebujem. Nie vždy je mi príjemné prosiť ťa o pomoc, cítim sa potom slabo a bojím sa odmietnutia.

2. Dovoľ mi vyjadriť  skutočné emócie.

Hoci môj výzor sa mohol zmeniť, som to stále ja. Nálady a pocity mám rovnaké. Dovoľ mi ich prejaviť, aj keď môžu byť negatívne. 

3. Nepýtaj sa: „Ako sa máš?“, ale: „Čo máš nové?“

Ako sa môže mať človek v mojej situácii? Poďme radšej hovoriť o živote, o tom, čo sa deje.

4. Prepáč mi.

Počas liečby nastávajú momenty, kedy prežívam rôzne intenzívne emócie. Pozitívne alebo negatívne. Prosím ťa, neber si to osobne a odpusť mi. Mnohé vecí prežívam inak, ako zdraví ľudia. Mnohé veci pre mňa nie sú dôležité, nechce sa mi o nich hovoriť. Nechcem strácať drahocenný čas, kedy by sme sa mohli radšej smiať. Alebo mlčať.

5. Neboj sa ma počúvať.

Občas sa potrebujem len vyrozprávať. Niekedy mi stačí sa len vyplakať. Nepotrebujem návrhy riešenia. Prosím, iba ma počúvaj. 

6. Rešpektuj moju vôľu byť sám.

Nehnevaj sa, ak sa vyhýbam stretnutiu. Sú chvíle, kedy potrebujem samotu, kedy môžem zložiť masku odvážneho bojovníka.

7. Staň sa priateľom mojej rodiny.

Mám rakovinu, no stále mám aj deti, ktoré potrebujú  ísť každý deň do školy, urobiť si úlohy, hrať sa, športovať, stretávať sa s priateľmi. Ak môžeš, staň sa ich priateľom.

8. Staraj sa o svoje zdravie.

Niekedy sa mi ťažko pozerá na ľudí, ktorí sú zdraví. V kútiku duše im závidím a pýtam sa: „Prečo ja?“ a hnevám sa na osud. Prosím ťa, staraj sa o svoje zdravie, nikomu neprajem zažiť to, čím prechádzam.

9. Zváž, čo a ako sa mi chystáš povedať.

„Vyzeráš dobre!“ Naozaj? Ako by vlastne mal vyzerať človek chorý na rakovinu? Hoci ma tým chceš potešiť, môj výzor nemusí odrážať moje skutočné pocity.

10. Ži tu a teraz.

Teraz si uvedomujem hodnotu času viac ako kedykoľvek predtým. Nechcem už nič odkladať na mimoriadnu príležitosť. Tá je tu a teraz. Mysli na to, keď si so mnou.

Služby Ligy proti rakovine

Služby Ligy proti rakovine môžu pacienti a ich blízki využiť bezplatne

Služby psychológov poskytuje Liga proti rakovine desiaty rok. Sú poskytované 21 psychológmi naprieč Slovenskom, pre pacientov i ich rodinných príslušníkov sú bezplatné. Ide o individuálne poradenstvo, ale tiež spoločné sedenia pacientov. LPR pre psychológov vo svoje sieti organizuje pravidelne vzdelávacie stretnutia. To vedie následne k neustálemu skvalitňovaniu poskytovania poradenstva a psychosociálnych služieb.

Novinka v poskytovaní psychologických služieb

LPR rozbieha nový projekt v pomoci príbuzných onkologických pacientov. Plánuje organizovať podporné skupiny v Centre pomoci v Bratislave.

Týždeň Ligy proti rakovine

Tradičný Týždeň Ligy proti rakovine sa trvá v týždni od 12. – 16. novembra 2018. 

V rámci kampane Týždňa LPR je hlavným posolstvom informovať o prežívaní pacientov, o tom, aby sme si ich všímali, počúvali ich, komunikovali s nimi a pomáhali im. V LPR preto zisťovali v sieti ich psychológov ich najčastejšie problémy a v desiatich bodoch zhrnuli ich túžby smerom k blízkym.

Počas tohto týždňa sa konajú sprievodné podujatia ako prednášky psychológov v Bratislave, v Martine a v Košiciach, burzu oblečenia a odber krvi.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie rakovina choroby

14.11.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: red, tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia