Nedajte šancu zákernému typu rakoviny: Chorobu prezrádza aj pocit plného brucha!

21.09.2018

Sobota 22. septembra bude patriť Svetovému dňu chronickej myelocytovej leukémie (CML), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tomto zhubnom ochorení. Pacienti po celom svete si ho pripomínajú už po jedenásty raz. Jeho dátum symbolicky predstavuje chromozómy 9 a 22, ktoré si vzájomne vymieňajú svoje časti, a tak vytvárajú genetickú zmenu - takzvaný Philadelphia (Ph) chromozóm, ktorý sa vyskytuje u viac ako 95 percent pacientov s CML, a preto sa považuje za príčinu ochorenia.

 

Chronická myelocytová leukémia spôsobuje abnormálne rozmnoženie bielych krviniek, ktoré však nedokážu adekvátne plniť svoju funkciu. V kostnej dreni pri tomto ochorení nastane zmena genetického materiálu kmeňovej bunky, čo spôsobí vznik spomínaného Ph chromozómu. Štatisticky sa CML vyskytuje častejšie u mužov ako u žien a tvorí približne 15 percent všetkých prípadov leukémie u dospelých osôb, pričom na Slovensku predstavuje jednu pätinu zo všetkých prípadov. Pacientom ochorenie zvyčajne diagnostikujú vo veku okolo 55 až 60 rokov. Celosvetovo ním trpí 1,5 milióna ľudí, z toho na Slovensku ich je približne 600. Ročne u nás pribudne približne 60 nových prípadov.

Čítajte viac: Príbeh Maroša, ktorý sa vyliečil z rakoviny: Zvláštne príznaky ho upozornili na najhoršie

Podujatie „Daj košom leukémii“

Na Slovensku sa už od roku 2011 pri príležitosti Svetového dňa chronickej myelocytovej leukémie konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o ochorení a upozorniť na najväčšie výzvy, s ktorými sa pacienti denne stretávajú. Tento rok sa pacienti, lekári i verejnosť môžu zúčastniť podujatia so športovým charakterom Daj košom leukémii, ktoré sa 23. septembra od 11.00 do 16.00 hod. uskutoční v bratislavskom Avion Shopping Parku. Jeho cieľom a je poukázať, že pri kvalitnej dobre nastavenej liečbe a disciplinovanom prístupe môžu naďalej praktizovať fyzické aktivity. „V rámci našej tohoročnej kampane sme sa rozhodli verejnosti ukázať aj pozitívnu stranu nášho života s CML. A to, že vďaka modernej liečbe, ktorú dnes máme k dispozícii sa aj s takým závažným ochorením ako je CML, dá žiť plnohodnotný a kvalitný život, stretávať sa s priateľmi a venovať sa svojim koníčkom,“ vyjadril sa pacient a predseda pacientskej organizácie CML life Maroš Havran.

Čítajte viac: Všetko o transplantácii kostnej drene: Takto je na tom Slovensko!

Návštevníci a návštevníčky si počas podujatia môžu zmerať svoje sily s basketbalistami, vychutnať basketbalové exhibície slovenských freestylistov z tímu Martina Leca Hands Up Crew či užiť si iné hry pre deti aj dospelých. Basketbal je podľa Havrana dynamická hra, v ktorej víťazstvo spočíva v kolektívnej spolupráci, a podobne je to aj v ochorení CML. Spolupráca pacienta s lekárom, komunikácia medzi odbornou verejnosťou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, legislatívne nastavenie a kooperácia v rámci zdravotného systému sú vždy dôležité. „Len ak sa na hre, respektíve manažmente pacienta aktívne zúčastňujú všetky zložky, dokážeme túto formu rakoviny poraziť, obrazne povedané, dať jej košom. A verím, že to platí aj pri iných onkologických ochoreniach,“ dodal predseda CML life.

Okrem pacientov zo združenia CML life sa na Daj košom leukémii zúčastnia aj odborníčky Zuzana Sninská a Katarína Slezáková z Kliniky hematológie a transfuziológie Lekárkej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Aké sú príznaky CML?

  • Únava, ktorá neodznie. Dôvodom je nízky počet červených krviniek v krvi.
  • Pocit plnosti. Aj po zjedení malého množstva, sa človek cíti plný. Dôvodom je zväčšená slezina.
  • Bolesť brucha alebo pocit plného brucha.
  • Strata hmotnosti.
  • Horúčka.
  • Bolesť pod rebrami na ľavej strane spôsobená zväčšenou slezinou.
  • Bolesť kostí.

Štádiá ochorenia

Ochorenie počas svojho vývoja prechádza rôznymi štádiami - chronickým, zrýchleným a akútnym štádiom.

V chronickom štádiu obsahujú vzorky krvi a kostnej drene menej ako 5 percent leukemických nezrelých buniek a promyelocytov, čiže buniek medzi blastami a zrelými myelocytmi.

Do zrýchleného štádia sa choroba dostáva, keď sa bunky CML väčšmi zmenia a rýchlejšie rastú. Periférna krv a kostná dreň už obsahujú viac ako 5, ale menej ako 30 percent blastov. Často sa dajú pozorovať aj ďalšie cytogenetické zmeny. Keď krv a kostná dreň obsahujú viac ako 30 percent blastov, hovoríme o akútnom štádiu a kríze. Pacient trpí horúčkami, potením, slabosťou, bolesťami kĺbov a kostí, chudne, zväčšuje sa mu slezina i pečeň. Periférnu krv zaplnia početné blasty a počet krvných platničiek sa dramaticky zníži.

Aká je liečba?  

Pacienti, ktorým pred 20 rokmi diagnostikovali chronickú myelocyovú leukémiu (CML), nemali pred sebou veľmi priaznivý výhľad. Ochorenie obyčajne sprevádzalo vyradenie z pracovného a spoločenského života, podporná liečba interferónmi alebo náročná transplantácia kostnej drene, obe s neistým výsledkom. Len necelá tretina pacientov prežívala viac ako päť rokov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 1998 však nastal prelom v liečbe CML, keď sa vedcom podarilo vyvinúť inovatívnu biologickú liečbu a po náročných klinických skúšaniach prišiel na trh liek, ktorý  znamenal zásadný obrat v liečbe CML. Za pokrok, ktorý priniesol v medicíne získal viaceré z najprestížnejších ocenení Prix Galien,  ktoré sa dajú prirovnať k oceneniu Oskar vo filmovom priemysle.

Pacientom zrazu stačila jedna tabletka denne, ktorá im umožnila žiť mnohé roky plnohodnotného života. Mohli ďalej pracovať, venovať sa rodine a svojim záujmom. Budúcnosť liečby pacientov s CML vyzerá ešte zaujímavejšie. Výsledky viacerých medzinárodných štúdií aktuálne prinášajú správy o možnosti ukončiť liečbu CML tým pacientom, ktorí majú dlhodobo dobré výsledky liečby. A aj keď ukončenie terapie nie je možné u všetkých pacientov s diagnózou CML, pozitívne výsledky štúdií predstavujú zásadný prelom v liečbe onkologických ochorení.

Bez disciplíny to nejde

Predpokladom na dosahovanie optimálnych výsledkov liečby je, samozrejme, dodržiavanie dávkovania a odporúčaní lekára. Aj v prípade CML platí, že pokiaľ ochorenie nebolí a pacient nepociťuje žiadne ťažkosti, často sa stáva, že liečbu zanedbáva, z rôznych dôvodov ju vynecháva alebo na ňu jednoducho zabúda. Potvrdili to aj výsledky medzinárodného prieskumu pacientskej organizácie CML Advocates Network, do ktorého sa zapojilo 2 546 respondentov zo 79 krajín vrátane Slovenska. Viac ako polovica z nich priznala, že náhodne vynechala svoju dávku a takmer 20 percent to spravilo vedome. Dôležitým odkazom pre pacientov preto ostáva: ani tá najlepšie liečba nedokáže pomôcť bez toho, aby ju pacienti užívali podľa pokynov svojho ošetrujúceho lekára.

 

 

Fotogaléria


Tagy:
rakovina chronická myelocytová leukémia CML Daj košom leukémii

21.09.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: SITA, tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia