Nočná mora diabetikov ožíva: Môže prísť bez varovania v najnevhodnejšej chvíli!

14.11.2017

Pre niektorých neznáme slovo, pre iných niečo, čo by nikdy nechceli zažiť. Hypoglykémia je v živote diabetika doslova strašiakom a je jednou z hraničných hodnôt, ku ktorej by sa žiadny pacient nechcel dopracovať. Raz za čas však k nemu môže dôjsť... I v tej najnevhodnejšej chvíli - pri šoférovaní!


Hypoglykémia je veľmi nepríjemný stav pre diabetikov, keďže ho sprevádzajú mnohé diskomfortné pocity, ktoré sa nedajú ovládať. Čo je na tom najhoršie, diabetik nevie presne, kedy sa hypoglykémia dostaví. Môže pri nej pociťovať búšenie srdca, potenie, malátnosť, bolesť hlavy, pričom opakované hypoglykémie môžu mať dopad dokonca aj na mozgovú činnosť, pretože glukóza je základným stavebným materiálom a energiou pre nervovú bunku.

Čítajte tiež: Láska k pikantným jedlám odkrýva vašu osobnosť: Ostrejšia chuť napovie veľa

„Podľa definície Americkej diabetilogickej asociácie ADA z roku 2016, pod hypoglykémiou, teda nízkou krvnou hladinou cukru rozumieme všetky epizódy abnormálne zníženej glykémie, ktoré pacienta vystavujú potenciálnemu riziku, poškodeniu,“ vysvetľuje doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., člen výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Ako ďalej dodal odborník, hypoglykémie majú podľa ADA rôzne kategórie. Základným rozdelením sú ľahké hypoglykémie, ktoré nevyžadujú asistenciu druhej osoby a pacient ich zvládne sám, no horšie sú už ťažké hypoglykémie, ktoré si vyžadujú asistenčnú osobu. Najťažším stavom tejto ťažkej hypoglykémie je bezvedomie, ktoré vzniká následkom hypoglykémie, ide o tzv. hypoglykemický šok.

„Môžeme sa však stretnúť aj s tzv. asymptomatickou hypoglykémiou, kedy pacient má namerané nízke hodnoty cukru, ale nemá typické príznaky hypoglykémie. Ďalej je tu tzv. pseudoglykémia, čo je opak, kedy pacient má príznaky hypoglykémie, ale keď si zmeria hodnoty, tak hladiny cukru v krvi budú v poriadku,“ hovorí doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Keď chýbajú varovné príznaky

Medzi najčastejšie klinické príznaky hypoglykémií patria tzv. varovné, kde patrí tras, potenie úzkosť, hlad, mravčenie. Potom môžu nastať príznaky, ktoré sú spôsobené znížením metabolickej aktivity v mozgu, ide o tzv. neuroglykopenické príznaky, ktoré môžeme rozdeliť na neurologické, ale aj psychiatrické.

Ide o zmeny správania, často človek môže byť nadmierne agresívny, pritom si neuvedomuje, že tá miera agresivity nemusí byť len následkom alkoholu, ale môže to byť následkom hypoglykémie – bolesti hlavy, kŕče, kognitívne poruchy alebo až ten najťažší stav, ktorým je bezvedomie následkom hypoglykémie – hypoglykemický šok,“ hovorí MUDr. Schroner a pokračuje: Čo je ale veľmi zlé je to, že ak ten pacient má tieto hypoglykémie opakovane, predovšetkým diabetik prvého typu s dlhším trvaním cukrovky, ale môže sa vyskytnúť tento syndróm neuvedomenia si aj u diabetikov 2. typu, pacientovi budú chýbať varovné príznaky, čiže nebude vedieť zareagovať, môže nastať bezvedomie. Príčinou tohto syndrómu neuvedomenia si hypoglykémieje postihnutie vegetatívnych nervov následkom cukrovky a chýbajú aj kontraregulačné hormóny, ktoré spôsobujú varovné príznaky.“

Hrozí demencia až problémy so srdcom

Dôsledky môžu byť závažné. Hlavne opakovaná hypoglykémia môže ohrozovať pacienta poškodením mozgu – centrálneho nervového systému! Navyše, môžu viesť u diabetika až k demencii a tiež sú rôzne srdcovocievne dôsledky hypoglykémie. Medzi najzávažnejšie patria poruchy srdcového rytmu. Pozor by si mali dávať hlavne tí pacienti, ktorí užívajú inzulín, niektoré typy tabletiek, starší pacient, pacienti s obličkovým poškodení, tí ktorí majú dlhodobo cukrovku, atď. Títo totiž majú zvýšené riziko hypoglykémie.

Ak pacient trpí nízkou hladinou cukru, je dôležité, aby zohľadnil, čo je vyvolávacia príčina, závažnosť stavu a tiež stupeň poruchy vedomia.

Liečba hypoglykémie má byť rýchla, aby sa prešlo výraznému poklesu krvného cyklu, čo môže mať nepriznivý vplyv na rôzne funkcie v organizme. Najdôležitejšia je prevencia,“ upozorňuje odborník a dáva do pozornosti výchovu a vzdelávanie.

Prvá pomoc

Hypoglykémie preto netreba podceňovať, ide o jedného z nebezpečných prejavov, ktorý môže postihnúť diabetických pacientov. Prejavuje zhoršením mozgovej činnosti, ktorá má za následok spomalené a chybné rozhodovanie, nerozoznávanie okolia či rozmazané videnie. Tieto stavy zhoršujú reakčné schopnosti vodiča a môžu tak zapríčiniť kolíziu v doprave. V roku 2008 je dokonca potvrdená smrteľná nehoda mladej diabetičky! Ak pacient čelí hypoglykémii za volantom, treba mať po ruke prvú pomoc v podobe sladeného nápoja.

Pomocou v takýchto prípadoch je rýchle užitie vstrebateľných cukrov, napríklad v podobe sladeného nápoja či hroznového cukru. Pri ľahšej forme hypoglykémie príznaky ustupujú do 15 minút po podaní sacharidov,” približuje doc. Ing. Mgr. Jozef Borovka, prezident Slovenského zväzu diabetikov.

Nové pravidlá od 1. januára 2018

Tento týždeň odštartovala celoslovenská kampaň s názvom Týždeň bez hypoglykémie na cestách. Cieľom kampane je upozorniť vodičov na zmenu v legislatíve: tí, ktorým hrozí hypoglykémia, budú podľa nových pravidiel musieť preukázať pravidelnú kontrolu svojej diagnózy. Hypoglykemickými stavmi sú ohrození najmä pacienti s cukrovkou. Dnes si zároveň pripomíname Svetový deň diabetu. U cukrovkárov môžu nastať problémy takmer kedykoľvek, aj pri šoférovaní.

„Len na Slovensku trpídiabetom približne 340-tisíc ľudí, ktorých toto ochorenie môže obmedziť v každodennýchčinnostiach. Pozor by si mali dať napríklad keď sadajú za volant. Stav nazývaný hypoglykémia môže totiž ohroziť nielen ich, ale aj ďalších účastníkov cestnej premávky,” hovorí predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Odhaduje sa, že na Slovensku je približne 200-tisíc diabetikov s vodičským preukazom. Práve tísú rizikovou skupinou, nakoľko ide o stav, ktorý výrazne zasahuje do schopnosti bezpečne viesťvozidlo.

„Doterajšia legislatíva bola v tomto smere k diabetikom pomerne benevolentná - vodičsképreukazy im boli vydávané a obnovované na základe lekárskeho posudku a pravidelných vyšetrení,” hovorí doc. Martinka.

Od Nového roka však čakajú tisícky diabetikov za volantom zmeny. Na svedomí ich má novádirektíva Európskej únie za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky. 

„Každý vodič, ktorý nesie riziko vyvolania hypoglykémie, musí od 1. januára 2018 preukázať pochopenie tohto rizika a primeranú kontrolu diabetu. V praxi to znamená, že vodič-diabetik môže viesť vozidlo iba v stave, kedy mu nehrozí hypoglykémia,” vysvetľuje zmeny plk. Ing. Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ.

Kampaň Týždeň bez hypoglykémie, ktorá bude na cestách prebiehať od 13. do 16. novembra 2017, upozorní na riziká spojené s cukrovkou a hypoglykémiou. Zdravotnícki dobrovoľníci v ôsmich krajských mestách požiadajú vodičov o vyplnenie krátkeho dotazníka. Zároveň poučia vodičov o rizikách hypoglykémie a odovzdajú im edukačnú brožúrku o tom, ako sa správať za volantom, ak patria k diabetickým pacientom.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie diabetik cukrovka hypoglykémia

14.11.2017  |  Foto: Profimedia.sk  |  Zdroj: red

Ďalšie články

PlniElanu.sk

Diskusia