Sobota18. máj 2024, meniny má Viola, zajtra Gertrúda

Zradné ochorenie, ktoré si ľahko pomýlite s iným: Mnohí ani nevedia, že ho majú!

Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším onkologicko –
hematologickým ochorením. Zobraziť galériu (2)
Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším onkologicko – hematologickým ochorením. (Zdroj: thinkstock.com)

Mnohopočetný myelóm je druhým najčastejším onkologicko – hematologickým ochorením. Predstavuje približne 1 % všetkých nádorových ochorení a asi 10 – 15 % všetkých hematoonkologických malignít.

Hoci ide o nevyliečiteľné ochorenie, zásadný vplyv na priebeh jeho liečby a tým aj na kvalitu a dĺžku života pacientov má jeho včasná diagnostika. 

Prvotné klinické príznaky tohoto ochorenia sú totiž ľahko zameniteľné s inými ochoreniami, čo predlžuje čas nástupu liečby a tým znižuje jej úspešnosť. Preto je snahou Slovenskej myelómovej spoločnosti sústrediť pozornosť laickej i odbornej verejnosti na toto ochorenie v záujme jeho skorého záchytu.

Čítajte tiež: Chodidlá ako predzvesť chorôb: Tieto zmeny predpovedajú viac, než si myslíte

Deň mnohopočetného myelómu

V roku 2016 sa po prvýkrát uskutočnil Deň mnohopočetného myelómu na Slovensku. Jeho druhý ročník v roku 2017 je už súčasťou informačnej kampane „Včas ...pre váš čas“, ktorá upozorňuje práve na význam včasnej diagnostiky mnohopočetného myelómu. Informačná kampaň „Včas ... pre váš čas“ sa uskutoční v termíne 27. 09. 2017 - 01. 10. 2017 v Bratislave. Jej dôležitosť podčiarkuje aj jej headline „Včas ... pre váš čas“, ktorý sústreďuje pozornosť verejnosti na spomínanú včasnú diagnostiku mnohopočetného myelómu.

V rámci informačnej kampane boli napríklad pripravené informačné materiály pre verejnosť odovzdávané 29. 09. 2017 na špeciálnych Myeloma points v Bratislave, uskutočnili sa vystúpenia odborníkov v médiách, boli umiestnené pútače pri nákupných centrách, pútače v MHD, pacienti sa zúčastnili špeciálnych cvičení s fyzioterapeutom a podobne. Vyvrcholením kampane „Včas ... pre váš čas“ bude Benefičný koncert „Venujme čas...“ .

Príčiny a rizikové faktory

Mnohopočetný myelóm je nádorové ochorenie vznikajúce z plazmatických buniek, ktoré sa bežne vyskytujú v kostnej dreni. Abnormálne plazmatické bunky sa množia, hromadia v kostnej dreni a narúšajú tvorbu krvných buniek. Tieto bunky produkujú veľké množstvo monoklonálneho proteínu – paraproteínu.

Presné príčiny vzniku mnohopočetného myelómu stále nie sú známe. Napriek tomu sa dlhodobou štatistkou zistilo, že ide o chorenie, ktoré sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien, je považované za chorobu s vyšším výskytom vo vyššom veku. Vedcom sa podarilo pomenovať viacero možných rizikových faktorov zvyšujúcich pravdepodobnosť vzniku ochorenia:

  • obezita
  • zvýšený kontakt s pesticídami (chemikálie na ničenie buriny)
  • zvýšený kontakt s dioxínmi (veľmi jedovaté organické látky chemicky vyrábané, ktoré však vznikajú tiež pri spaľovaní umelých hmôt (napr. PET fliaš)
  • zvýšený kontakt s organickými rozpúšťadlami
  • vrodené poruchy imunity (obranyschopnosti) človeka
  • získané defekty imunity napríklad vplyvom AIDS

Rodinní príslušníci sa veľmi často pýtajú, či ide o dedičné ochorenie. Na túto otázku je dnes jasná jednoznačná odpoveď: NIE, mnohopočetný myelóm nie je dedičné ochorenie v pravom zmysle slova. Je však nutné pripustiť, že v rodinách, v ktorých sa choroba vyskytla, majú pokrvní príbuzní prvej línie mierne zvýšené riziko malígneho krvného ochorenia

Zdroj: Adam, Z., Maisnar, V., a kol. Mnohočetný myelom, jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Informace pro nemocné a jejich blízké. 3. přepracované a doplněné vyd. Brno: MÚ, 2009. 73 s. ISBN 987-80-210-4680-1. 

Prvé varovné nešpecifické príznaky

Postihnutý organizmus reaguje klinickými príznakmi, ktoré sú nešpecifické a zameniteľné s inými ochoreniam. Medzi ne patria napríklad: bolesti chrbtice (chronické), opakované infekcie (najmä respiračné), anémia (chudokrvnosť), poruchy činnosti obličiek, únava, dýchavičnosť, celková slabosť, rozmazané videnie, neistota pri chôdzi, bolesti hlavy. Ochorenie sa samozrejme prejaví aj v patologických laboratórnych hodnotách: napr. bielkovina v moči, hyperkalciémia, zachytenie paraproteínu a pod. Započatie cielenej liečby mnohopočetného myelómu v čo najskorších štádiách, s čo najnižšou mierou druhotného poškodenia organizmu, má zásadný význam pre priebeh jeho liečby.

Mnohopočetný myelóm je nádorové
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: thinkstock.com)
Od klinických príznakov k diagnóze 

Prvým krokom pri diagnostike je podrobný laboratórny rozbor krvi a moču. V prípade, že sa pacient sťažuje na bolesti kostí, mal by absolvovať röntgen postihnutej časti skeletu prípadne následne magnetickú rezonanciu a ďalšie špecializované zobrazovacie vyšetrenia. V týchto štádiách diagnózy ochorenia sa pacient väčšinou nachádza v starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých, prípadne iných súvisiacich odborností v závislosti na prvotných klinických príznakoch napr. nefrológa, algeziológa, ortopéda, neurológa. Pre množstvo klinických a laboratórnych prejavov mnohopočetný myelóm často pripomína neurologické, ortopedické, nefrologické, urologické či imunologické ochorenia.

Je dôležité, aby v prípade patologických hodnôt predchádzajúcich spomínaných vyšetrení bol pacient odoslaný na špeciliazovanú hematologickú ambulanciu, kde sa uskutočnia špeciálne vyšetrenia smerujúce k presnému stanoveniu diagnózy. Portfólio vyšetrení, ktorými pacient prechádza je skutočne široké: aspirácia/biopsia kostnej drene doplnenej: – fyzikálne vyšetrenia – vyšetrenia krvi a moču – laboratórne testy – zobrazovacie metódy (RTG,CT,MR). Najspoľahlivejším diagnostickým nástrojom je v súčasnosti vyšetrenie so skratkou CRAB. Skúma hladinu vápnika, poškodenie obličiek, chudokrvnosť a postihnutie kostí. 

Projekt Včasná diagnostika

Včasná diagnostika myelómu v Slovenskej republike je dlhodobým projektom Slovenskej myelómovej spoločnosti. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť lekárov a pacientov o mnohopočetnom myelóme, jeho diagnostike, liečbe a docieliť tak možnosť včasnej a účinnej liečby pacientov.

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť lekárov inej ako hematologickej a onkologickej špecializácie (predovšetkým lekárov prvého kontaktu, ortopédov, neurológov, nefrológov, geriatrov a algeziológov) o mnohopočetnom myelóme, jeho diagnostike a liečbe, a docieliť tak možnosť včasnej a účinnej liečby pre pacientov. Máme záujem získať komplexné štatistické údaje z celej Slovenskej republiky o dĺžke času medzi objavením sa prvých príznakov mnohopočetného myelómu a jeho diagnostikovaním. Informovanosť lekárov cieľových špecializácií v rámci projektu bude zvyšovaná prednáškami hematológov - špecialistov na liečbu mnohopočetného myelómu o symptómoch mnohopočetného myelómu, jeho diagnostike a liečbe na lokálnych a celoslovenských stretnutiach lekárov cieľových špecializácií.

Význam preventívnych prehliadok

Na Slovensku podľa štatistík pribudne ročne medzi 200 až 300 nových pacientov, odborníci sa však domnievajú, že veľká časť pacientov s ochorením v skorších štádiách ani nevie, že ho má. V začiatočných štádiách ochorenia človek nepociťuje nič neobvyklého. V bezpríznakovej fáze môže byť ochorenie odhalené iba pri preventívnej prehliadke doplnenej o základné laboratórne vyšetrenia alebo pri laboratórnom vyšetrení uskutočnenom z úplne z iného dôvodu.

Nová nádej v liečbe

V súčasnosti mnohopočetný myelóm nie je úplne vyliečiteľné ochorenie. Ako však ukazujú vybrané myelómové míľniky, jeho liečba sa stále úspešne posúva ďalej s paralelným predlžovaním doby prežívania pacientov a zvyšovania kvality ich života. 

Myelomové milníky

1844 – prvý zaznamenaný prípad mnohopočetného myelómu
1880 – je popísaná „škodlivá“ látka, ktorú produkujú myelómové bunky
1889 – Otto Kahler popísal prípad myelómu aj so zmenami v obličkách
1947 – prvá špecializovaná liečba myelómu, (neskôr je jej účinnosť vylúčená klinickými testami) 1957 – úspešná liečba pomocou transplantácie kmeňových buniek
2002 – predstavenie biologickej liečby myelómu
2016 – schválenie nového lieku pre liečbu myelómu, ktorý nie je nutné kombinovať s inými prípravkami

Cieľom liečby je znížiť počet myelómových buniek tak, aby došlo k obnove tvorby kostnej drene a krvi. K liečbe sa ako u väčšiny nádorových ochorení používa chemoterapia, ktorá likviduje rýchlo sa množiace bunky. Chemoterapia dokáže predĺžiť život pacienta, často však vyžaduje následnú transplantáciu kostnej drene. Novou nádejou pre pacientov sa stáva biologická liečba.

Zdroj: Ivan Špička et al.: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Galén, ISBN 80-7262-330-3, 2005

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame


Zdravie

Výživa

Chudnutie

Kvízy

ZO ŽIVOTA

MAMA A DIEŤA

Zoznam ambulancií
Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Lifestyle

Článkov: 9