Výsledky kontrol vzoriek zo studní sú už známe: Takúto máme kvalitu vodu!

28.03.2017

Vo vzorkách vody zo 72 studní boli prekročené hodnoty dusičnanov, v prípade jednej vzorky dusitanov. Na základe výsledkov bezplatného laboratórneho vyšetrenia 244 vzoriek, ktoré pri príležitosti Svetového dňa vody poskytol verejnosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

 

"Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre malé deti," uviedol Mikas.

Ako zdôraznil, ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie sú dostatočné na preukázanie, či je voda z individuálneho zdroja pitná a zdravotne bezpečná. Na takéto posúdenie je podľa Mikasa potrebné vykonať analýzu ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru. Ich hodnoty definuje príslušné nariadenie vlády SR, ustanovujúce požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu jej kvality.

Čítajte tiež: Nové ročné obdobie, nové ja: Naštartujte na jar zdravé telo i myseľ!

28.03.2017  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia