Svetový deň boja proti AIDS: Na jedného pacienta pripadnú dvaja, ktorí o chorobe nevedia!

01.12.2016

Už 28 rokov patrí 1. december v celosvetovom meradle Svetovému dňa boja proti AIDS (World AIDS Day). Bol vyhlásený v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS.

Červená stužka ako symbol 

Odvtedy sa stal jedným z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie o tomto globálnom zdravotnom probléme, kedy si ľudia na celom svete, vrátane Slovenska, pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka.

„Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR do 30.9.2016 bolo v SR diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 876 prípadov HIV, diagnostikovaných bolo 87 prípadov AIDS a 59 prípadov úmrtí ľudí s HIV,“ uviedol MUDr. Pavol Lokša z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS.

Choroba minulosti ale aj prítomnosti 

Na začiatku 80-tych rokov minulého storočia sa objavilo v Kalifornii a New Yorku hlavne u homosexuálnych mužov dovtedy neznáme ochorenie a už v roku 1984 bol ako jej spúšťač identifikovaný vírus HIV a AIDS.

Od prepuknutia pandémie sa až doteraz vírusom HIV celosvetovo nakazilo vyše 60 miliónov ľudí. V uplynulom roku sa na celom svete vírusom HIV nakazilo viac ako 2,1 milióna ľudí a ochorenie na AIDS sa stalo štvrtou najčastejšou príčinou smrti. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi, z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri dojčení. 

AIDS na Slovensku 

Napríklad predvlani zaznamenali lekári 86 prípadov HIV, čo bol doteraz najvyšší počet v jednom kalendárnom roku. Vlani evidovali rovnaké množstvo nových prípadov.

Najviac infikovaných žije vo väčších mestách, najvyšší kumulatívny výskyt je dlhodobo v Bratislavskom kraji. Slovensko však naďalej patrí k členským štátom Európskej únie (EÚ) s najnižším počtom prípadov HIV infekcie.

"Zo 717 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 626 vyskytlo u mužov a 91 u žien," píše úrad.

HIV infekcia prešla u 91 ľudí do štádia AIDS, zomrelo 61 HIV infikovaných ľudí, z toho 47 v štádiu AIDS. Odborníci predpokladajú, že HIV pozitívnych je na Slovensku viac. Na jedného diagnostikovaného pacienta podľa nich pripadajú dvaja ľudia, ktorí o ochorení nevedia. Od začiatku tohto roka do konca júna lekári diagnostikovali 46 nových prípadov HIV infekcie, z toho tri u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. 

"Ide o doteraz druhý najvyšší výskyt prípadov HIV infekcie zaznamenaný v jednom polroku," informuje ÚVZ SR.

V tomto období tiež potvrdili štyri prípady AIDS, hlásili tiež dve úmrtia pacientov s HIV infekciou.

Prenos nie len sexom 

Heterosexuálnym stykom došlo k prenosu v asi 24 percentách, injekčným užívaním drog asi v 2,2 percentách prípadov. Asi v 0,1 percentách prípadov došlo k prenosu infekcie transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo Slovenska v roku 1986) a v 9,2 percentách prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Tri štádiá infekcie 

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie. Posledné štádium je už samotný AIDS.

Ako ho liečiť? 

HIV/AIDS sa nedá vyliečiť, ale podávaním liekov možno spomaliť likvidáciu imunitného systému organizmu. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je v SR prístupné každému, možno ho podstúpiť aj anonymne. Testy robí Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Čítajte tiež: Odvrátená tvár zdravej stravy: Tieto nepríjemnosti môže narobiť zelenina!

01.12.2016  |  Foto: Thinkstock.com   |  Zdroj: TASR, Tlačová správa

Ďalšie články

PlniElanu.sk

Diskusia