Častý omyl, ktorému veríme: Viaceré kúpaliská sa priživujú na liečebnej starostlivosti!

Absolvovali ste skutočne liečebné kúpele?
Zdroj: thinkstock.com
30.11.2016

Liečebné kúpele a wellness spa si zvyknú mnohí mýliť. Pritom ide o dve rozdielne veci! Myslíte si, že ste boli na kúpeľoch? V skutočnosti mohlo ísť len o wellness. Aký je základný rozdiel medzi nimi?

Slovensko je krajinou s výnimočným bohatstvom v podobe prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Index počtu rokov prežitých v zdraví (HLY index) nás radí na posledné miesta v Európe. Zdravotnícka politika v posledných 20 rokoch sa zameriavala skôr na zavedenie štandardnej a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti než na dostupnosť primárnej prevencie, pričom kúpeľná starostlivosť je jej významnou súčasťou.

Kvalita života – roky prežité v dobrom zdraví

Kvalita života viazaná na zdravie lepšie vypovedá o zdravotnej situácii a ekonomickom  rozmere zdravia spoločnosti než porovnávanie dĺžky života.

Štruktúrny indikátor Healthy Life Years (HLY) udáva očakávanú doba dožitia bez zdravotného obmedzenia.

 

Ženy

Muži

Priemerná dĺžka života v EÚ

83,6 roka

78,1 roka

Priemerná dĺžka života SK

80,5 roka

73,3 roka

HLY index EÚ

61,8 roka

61,4 roka

HLY index SK

54,6 roka

55,5 roka

Zdroj: Eurostat

Predlžovanie dĺžky života bez primeranej kvality života je kontraproduktívne zo zdravotného aj z ekonomického hľadiska. Chronicky chorí pacienti sú záťažou pre spoločnosť a zdravotnícky systém. Podpora a udržanie čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity krajiny.

Kúpele nie sú kúpaliská

„Je nevyhnutné rozlišovať medzi liečebnou zdravotníckou starostlivosťou v kúpeľoch a wellness pobytmi či relaxačnou turistikou, ktorú ponúkajú kúpaliská,“ hovorí MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. „Zjednodušene povedané – kúpaliská nie sú kúpele, aj keď viaceré kúpaliská sa dnes priživujú na liečebnej starostlivosti a uvádzajú nepravdivé a neoverené informácie o účinkoch termálnych vôd, ktoré používajú.“

Liečebné kúpele vs. wellness spa

Väčšina ľudí je o tom presvedčených, že vlastne ide o to isté. Kúpele si zvyknú zamieňať so spa. No ide len o veľký omyl! Liečebné kúpele musia mať licenciu, resp. rozhodnutie od MZ SR na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti na rozdiel od wellness, ktoré môžu fungovať aj bez licencie štátnej autority. Navyše, kúpele majú prístup len k zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom, pričom všetky druhy liečebných metód majú uznané ako liečivé. Pracuje v nich kvalifikovaný personál - lekár, fyzioterapeuti, zdravotné sestry, maséri, sanitári, poradca výživy, psychológ a i. Sú dostupné špeciálne diagnostické metódy podľa indikačného zamerania.


Šalát ako zdravá potravina? Šokujúce zistenie, ktoré zmení váš názor!


Wellness procedúry nie sú uznané ako liečebné, nemajú povinnosť zamestnávať kvalifikovaných zdravotných pracovníkov a taktiež ich podzemné vody nie sú uznané ako liečivé. Poskytujú služby zamerané na krásu tela, relax, fitness a spiritualitu. 

Kúpeľníctvo a rozvoj regiónov

Kúpeľná starostlivosť na báze využívania lokálnych prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou. Ročne absolvuje kúpeľnú liečbu podľa Národného centra zdravotníckych informácií v prieme najmenej 120 000 občanov Slovenska v kúpeľných podnikoch, poskytujúcich na základe povolenia vydaného MZSR ústavnú zdravotnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch.

Podpora kúpeľníctva predstavuje rast ďalších pracovných príležitosti v kúpeľných miestach a v ich okolí.

„Rozvoj kúpeľného zariadenia priamo podporuje malé a stredné podnikanie v regióne, živnostníkov z radov dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele," informuje Ing. Zuzana Ďurinová, podpredsedníčka ASK. "Kúpele sú vo väčšine prípadov najväčší lokálny zamestnávateľ a centrum ekonomického i kultúrneho diania. Kúpeľné podniky sú zároveň najdôležitejším miestnym zdrojom príjmov do rozpočtov kúpeľných miest a obci."

Investície do prevencie

Nosnou myšlienkou EÚ pre roky 2014 – 2020 je Zdravie pre rast. Len zdravé obyvateľstvo môže dosiahnuť potenciál zaručujúci hospodársky rast. Kúpeľníctvo je segmentom zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prevencia a liečba chronicky chorých a preto môže významne pomôcť pri realizácií hospodárskeho rastu každej rozvinutej spoločnosti.

 „V súčasnom období tvoria výdavky na kúpeľnú starostlivosť z rozpočtu zdravotných poisťovní ani nie 1 % z výberu,“ hovorí Ing. Ján Šimko, podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov. „Pre dosiahnutie cieľa, ktorým je zvýšiť potenciál práceschopného obyvateľstva v súčasnosti, by výdavky z verejného zdravotného poistenia na kúpeľnej starostlivosť mali dosahovať objem najmenej 2 % z výberu zdravotného poistenia.“

Čítajte tiež: Najlepších pomocníkov na bežné choroby máte v kuchyni!

30.11.2016  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: red, Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia