Ako sú na tom zmrzlinárne na Slovensku? Množstvo baktérií a kvasiniek!

08.06.2016

Nedávne celoslovenské kontroly prevádzok predávajúcich nebalenú zmrzlinu poukázali pred letnou sezónou na viaceré nedostatky. V niektorých vzorkách zmrzlín našli hygienici napríklad koliformné baktérie či kvasinky, v poriadku neboli priestory alebo hygiena zamestnancov. Vyplýva to z výsledkov kontrol regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Hygienici kontrolovali prevádzky v strede mája tohto roka. Prezreli ich dokopy 517. Nedostatky zistili v 54 priestoroch. Najviac pochybení našli v Nitrianskom (11 prevádzok) a Banskobystrickom kraji (10 prevádzok). Regionálne úrady zdravia vykonali najviac kontrol v Nitrianskom (90 prevádzok), Trenčianskom (88 prevádzok) a Žilinskom kraji (85 prevádzok).

Nehygienická manipulácia

Pracovníci najčastejšie nemali vhodný pracovný odev. Nevyhovujúce boli i stery z rúk, niektorí zamestnanci nemali doklad o zdravotnej spôsobilosti alebo nehygienicky manipulovali s pracovnými pomôckami. Hygienici odobrali pri kontrolách 182 sterov z prostredia. Šesť z nich nevyhovovalo z mikrobiologického hľadiska.


Ak budete jesť pečené zemiaky 4-krát týždenne, očakávajte tieto zmeny!


Úrady zdravia odoberali vzorky i z 378 zmrzlín. "Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 28," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v správe. Kontrolóri v nich našli nadlimitné množstvo koliformných baktérií či kvasiniek. Pri chemickej analýze nevyhoveli z 227 vzoriek tri, a to pre používanie nepovolených farbív.

Hygienici pre nedostatky uložili 35 blokových pokút v sume asi 2600 eur. Najviac pokút a v najvyššej sume udelili prevádzkam v Nitrianskom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Vo veci uloženia pokuty začali deväť správnych konaní, najviac a v najvyššej sume v Trenčianskom kraji. V Spišskej Novej Vsi napríklad dočasne zatvorili prevádzku pre závažné nedostatky.

Čítajte tiež: 7 prekvapivých potravín, ktoré by sme nemali jesť v lete

08.06.2016  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia