Pondelok15. júl 2024, meniny má Henrich, zajtra Drahomír, Drahomíra

Nikdy nás neopustí a oberie o život: Toto ochorenie nemusia lekári rozpoznať!

Nepodceňujte bolesti a problémy so zdravím. Zobraziť galériu (2)
Nepodceňujte bolesti a problémy so zdravím. (Zdroj: profimedia.sk)

"Veľmi rýchlo som sa zadýchal... Nič som nevládala a skoro som sa unavila... Mal som pocit, že odpadnem... Opúchali mi členky, ale aj celé nohy a brucho..." Aj to sú výpovede pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou, síce zriedkavým, no o to nebezpečnejším ochorením.


Nie je významná tým, že by postihovala desaťtisíce ľudí, ako napríklad infarkt myokardu. Ale tých, ktorých navštívi, nikdy neopustí, znemožňuje im dýchať a častokrát ich oberie o život. Mladých, starých, deti, ženy, mužov, robotníkov, účtovníčky, inžinierov, matky a otcov. Ich a ich rodiny. Pľúcna artériová hypertenzia môže postihnúť kohokoľvek a kedykoľvek. Napriek tomu, že ide o zriedkavé ochorenie, aj na Slovensku je touto nevyliečiteľnou chorobou postihnutých viac ako 250 ľudí. Aj kvôli nim si 5. mája pripomíname Svetový deň pľúcnej hypertenzie v snahe podporiť diagnostiku, liečbu a uľahčiť život pacientom s týmto nevyliečiteľným ochorením, ktoré postihuje pľúca a srdce.

Aké sú jej príznaky?

Pľúcna hypertenzia je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku v pľúcnych cievach. Tento stav môže byť súčasťou obrazu viacerých ochorení. Pacienti sa môžu zadýchať už pri pomalej chôdzi, problémom sú pre nich aj bežné činnosti ako obliekanie, chôdza či akákoľvek fyzická námaha. Jedným z typických prejavov bývajú modré pery, ktoré sa objavujú v dôsledku nedokysličenia organizmu.

Pľúcna hypertenzia zahŕňa niekoľko typov, pričom jednou z jej najzávažnejších foriem je pľúcna artériová hypertenzia, ochorenie, pri ktorom tlak v pľúcnych tepnách stúpa z nie úplne objasnených príčin. Nebezpečenstvo tejto choroby spočíva najmä v rýchlom postupe, ktoré má za následok vysokú úmrtnosť pacientov.

„Pľúcna hypertenzia je veľmi vážne ochorenie, ktoré pri neadekvátnej liečbe vedie k srdcovému zlyhaniu a predčasným úmrtiam. Napriek pokroku v liečbe stále nedokážeme ochorenie vyliečiť, ale môžeme zmierniť jeho príznaky a tým aj zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť ho. V poslednom období sa do klinickej praxe dostali viaceré lieky, z ktorých väčšina je dostupná aj pre slovenských pacientov“, hovorí MUDr. Milan Luknár z Centra pre PAH pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.


4 prekvapujúce výhody, prečo jesť pred spaním


Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) sa najčastejšie diagnostikuje pacientom medzi 40. až 50. rokom života. Choré môžu byť ale aj malé deti či dospelí v každom veku. PAH výrazne skracuje život pacientov, obmedzuje ich v bežných aktivitách a postupne ich úplne invalidizuje. Pri počiatočnej diagnostike je problémom, že sa mnohokrát zamieňa za iné ochorenia. Príznaky PAH sa totiž dajú ľahko zameniť s príznakmi iných, omnoho bežnejších ochorení, ako napríklad ischemická choroba srdca, postihnutie chlopní srdca, ale aj chronický zápal priedušiek, astma, chudokrvnosť a ďalšie.

Lekári ho nemusia rozpoznať

Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne zriedkavé ochorenie, väčšina lekárov sa s ním počas svojho profesionálneho života nemusí vôbec stretnúť a nemusia ho teda rozpoznať. Ochorenie je nebezpečné najmä preto, že väčšinou sa diagnostikuje až v neskoršom a pokročilom štádiu. Následkom je vysoká úmrtnosť – neliečení pacienti zomierajú do dvoch či troch rokov na zlyhanie srdca a len 40 % pacientov sa dožíva 5 rokov od diagnostikovania ochorenia. Predpokladá sa, že reálny počet pacientov s touto chorobou môže byť až dvojnásobný v porovnaní s aktuálnym stavom, pretože veľa ľudí je nesprávne liečených na inú diagnózu alebo sa vôbec nelieči.

Zdravotné problémy však nie sú jedinou výzvou, ktorej musia pacienti s pľúcnou artériovou hypertenziou čeliť. Sociálna izolácia v dôsledku zníženej pohyblivosti, ale aj administratívne prekážky im sťažujú život ešte viac. Chorí na prvý pohľad vyzerajú zdravo, a preto často musia investovať veľa času a chýbajúcej energie na obhajobu svojich práv. Keďže ochorenie nie je napríklad zaradené v tabuľkách Sociálnej poisťovne, pri posudzovaní zníženej pracovnej schopnosti a určovaní invalidity posudkoví lekári len porovnávajú diagnózu s inými, ktoré tomuto ochoreniu nezodpovedajú.

Ciele združenia

S týmito ako aj ďalšími ťažkosťami spojenými s ochorením sa snaží pacientom pomôcť Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH), ktoré vzniklo pred 6 rokmi.

Našou snahou je podporiť pacientov a ich rodinných príslušníkov pri vyrovnávaní sa s týmto ťažkým ochorením, ale aj pomôcť im pri riešení každodenných situácií. Našim najbližším cieľom je osloviť Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní zbytočných administratívnych prekážok, ktorými si pacienti musia prejsť. Veľmi nás to vyčerpáva a berie nám to energiu, ktorú potrebujeme k životu,“ hovorí Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka združenia a zároveň pacientka s pľúcnou artériovou hypertenziou, ktorá podstúpila transplantáciu pľúc v roku 2011.

MUDr. Milan Luknár, Mgr. Iveta Makovníková a pacienti Jarka a Daniel.
Zobraziť galériu (2)
MUDr. Milan Luknár, Mgr. Iveta Makovníková a pacienti Jarka a Daniel.  (Zdroj: red)

Prvoradou podmienkou je pritom zaradenie pľúcnej, resp. pľúcnej artériovej hypertenzie do zoznamu chorôb, podľa ktorého sa určuje percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov. Pacienti by tak nemuseli bojovať s úradmi pri priznaní invalidného dôchodku a prípadných kompenzácií.

Kedy hovoríme o pľúcnej artériovej hypertenzii?

Pľúcna artériová hypertenzia je následkom postihnutia drobných pľúcnych tepien. Z nie úplne objasnených príčin sa zužujú, menia sa ich vlastnosti a vytvárajú sa v nich drobné krvné zrazeniny. Aby pravá komora srdca dokázala prečerpať cez pľúca dostatočné množstvo krvi, musí vytvoriť vysoký tlak, a tak vynaložiť obrovskú námahu. Následkom dlhodobého preťaženia srdca býva v konečnom štádiu jeho zlyhanie. Ochorenie sa prejavuje dýchavičnosťou aj po ľahkej fyzickej námahe, modraním pier, odpadávaním, opuchmi nôh a hromadením vody v tele.

O vysokom tlaku v pľúcnej cirkulácii hovoríme, ak je tlak vyšší ako 25 mmHg v pokoji alebo 30 mmHg pri záťaži. Stanovenie presnej diagnózy si však vyžaduje katetrizáciu, čiže zavedenie tenkej hadičky – katétra – cez žilu až do pľúcneho riečiska. Bez tohto vyšetrenia nie je jednoznačné stanovenie diagnózy pľúcnej artériovej hypertenzie možné.

Okrem toho je potrebných ešte niekoľko doplňujúcich vyšetrení, ktoré umožnia diagnózu spresniť a prijať rozhodnutie o správnej liečbe. Pľúcna hypertenzia je relatívne mladé ochorenie. Nie však preto, že by sa v populácii nevyskytovala aj predtým, ale preto, že zmerať tlak v krvnom riečisku dokážeme až od roku 1951, kedy sa zaviedla v diagnostike pravostranná katetrizácia. Prvé zmienky o ochorení sa však v odbornej literatúre objavili už v roku 1891, kedy nemecký internista Ernst von Romberg nazval tento stav ako pľúcna vaskulárna skleróza.


Možno počítať sex za cvičenie? Odborníci vyšli s pravdou von!


Aké sú druhy pľúcnej hypertenzie?

Poznáme 5 hlavných typov pľúcnej hypertenzie (PH): Niektoré z nich sa vyskytujú často a vznikajú následkom iných ochorení. Najzásadnejším opatrením v liečbe je riešenie ochorení, ktoré ju vyvolávajú (napríklad postihnutie srdcovej chlopne alebo bronchiálnu astmu), nie pľúcnu hypertenziu samotnú.

 1. pľúcna artériová hypertenzia (PAH)
 2. pľúcna hypertenzia v dôsledku postihnutia ľavostranných oddielov
 3. pľúcna hypertenzia pri ochorení pľúc alebo nízkom obsahu kyslíka v pľúcach
 4. chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia
 5. PH s nejasným pôvodom

Ktoré faktory môžu byť rizikové pri vzniku PH?

Príčiny pľúcnej hypertenzie nie sú vo všetkých prípadoch známe. Medzi pôvodcov ochorenia, ktoré odborníci vedia identifikovať, môžu patriť napríklad:

 • Užívanie liekov na zamedzenie chuti do jedla, tzv. liekov na chudnutie. Patogénne účinky sa môžu objaviť aj po niekoľkých rokoch.
 • Pečeňové, reumatické či pľúcne ochorenia – pľúcna hypertenzia môže byť tiež dôsledkom iných ochorení ako sú chronické ochorenia pečene a cirhóza pečene, reumatické ochorenia ako je sklerodermia alebo systémový lupus erythematosus (lupus) a pľúcne choroby, vrátane nádorov, rozdutia pľúc, chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a pľúcnej fibrózy.
 • Srdcové ochorenia, vrátane ischemickej choroby srdca, ochorení aortálnej alebo mitrálnej chlopne, ľavostranného zlyhania srdca a vrodené chyby srdca, môžu tiež spôsobiť pľúcnu hypertenziu.
 • Tromboembolická choroba – rozsiahle krvné zrazeniny vo veľkých pľúcnych tepnách môžu prispieť k rozvoju pľúcnej hypertenzie.
 • Spúšťačom ochorenia môže byť aj nedostatok kyslíka. Rizikové je bývanie vo výškach, nadváha a obezita ako aj neliečené spánkové apnoe.
 • Potvrdené sú aj genetické predispozície. V prípade, ak sa vo vašej rodine vyskytlo genetické zaťaženie pľúcnou artériovou hypertenziou a máte ťažkosti, je vhodné ísť na preventívne vyšetrenie.

Aké majú pacienti možnosti liečby?

Pri pľúcnej hypertenzii sú veľmi dôležité režimové opatrenia ako je obmedzenie fyzickej námahy či pohybu vo vysokých nadmorských výškach. Gravidita sa spája s vysokým rizikom pre matku aj dieťa a neodporúča sa. Pacienti majú k dispozícii väčšinu liekov, ktoré sa používajú na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie. Vzhľadom na ojedinelý výskyt a nutnosť zložitej diagnostiky sa vyšetrovanie a liečba musia sústreďovať do špeciálnych a skúsených centier.

„Keďže je liečba najmä finančne náročná, stretávame sa s rôznymi administratívnymi a inými prekážkami, ktoré nám do istej miery spútavajú ruky a prispievajú k jej oneskoreniu. Súhlasím, že liečba by mala ostať v rukách lekárov špecializovaných centier, no vzhľadom na dostatočné skúsenosti by lekári týchto centier mali mať viac kompetencií z hľadiska rozhodovania o najvhodnejších liečebných postupoch“, vysvetľuje MUDr. Luknár.

V poslednom období sa v snahe ovplyvniť viaceré prejavy ochorenia a zvýšiť účinnosť používa vo svete kombinovaná liečba, kedy kombinujeme dva druhy účinných látok.

„Avšak nie všetky lieky, ktoré na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie odporúča Európska kardiologická a Európska respirologická spoločnosť, sú v Slovenskej republike registrované a rutinne dostupné, “ dodáva MUDr. Milan Luknár.

Starostlivosť o pacientov s PH je náročná a vyžaduje si spoluprácu viacerých odborníkov. Pacienti sa liečia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. O deti sa starajú lekári v Detskom kardiocentre Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Jedinou alternatívou pre niektorých pacientov je obojstranná transplantácia pľúc, ktorú naši pacienti podstupujú vo Viedni.

Pomoc pacientom

Slovenským pacientom s pľúcnou hypertenziou a ich rodinným príslušníkom pomáha Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou (ZPPH), ktoré vzniklo 5. marca 2010. Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. je jedinou organizáciou na Slovensku tohto typu, je členom európskeho združenia PHA Europe (European Pulmonary Hypertension Association), ktoré zastrešuje európske pacientske združenia s PH a partnerom Eurordis, čo je európska spoločnosť so sídlom v Bruseli, ktorá zastrešuje pacientske združenia so zriedkavými chorobami.

Čítajte tiež: Prečo by sme sa nemali báť jesť zelené banány?

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame


Zdravie

Výživa

Chudnutie

Kvízy

ZO ŽIVOTA

MAMA A DIEŤA

Zoznam ambulancií
Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu

Lifestyle

Článkov: 9