Prieskum o psoriáze: Nedostatok informácií spôsobuje diskrimináciu psoriatikov!

Mnohí nevedia o psoriáze takmer nič, preto sa pacientom s týmto ochorením vyhýbajú.
Zdroj: thinkstock.com
29.10.2015

Medzinárodná federácia psoriatických organizácií (IFPA) zverejnila štatistiky z celosvetového online prieskumu o psoriáze, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 600 ľudí zo 120 krajín sveta.

Komunikácia a vzdelávanie v tejto oblasti je prioritou

Najnovšie zistenia potvrdili, že vzdelávanie pacientov, lekárov, ale aj širokej verejnosti je veľmi dôležité, keďže nedostatok informácií spôsobuje mylné domnienky o tejto chorobe.

 „Komunikácia a dostatok informácií je nevyhnutnosť, nielen pre pacientov, ale aj pre ostatných, ktorí sa kontaktu so psoriatikmi vyhýbajú. Mnohí sa totiž mylne domnievajú, že je táto choroba nákazlivá, čo v skutočnosti nie je.  Chorí aj preto príznaky psoriázy podceňujú a nevenujú im dostatočnú pozornosť. Často sa pokúšajú o samoliečbu, alebo chorobu taja, pretože o nej neradi hovoria. Je dôležité, aby aj títo ľudia vedeli, že nie sú jediní, kto touto nepríjemnou chorobou trpí, ale zároveň, aby ich aj verejnosť neodsudzovala, povedala MUDr. Adriana Tomeková, primárka laserovo-dermatologickej kliniky Tomar.

Aj keď je psoriáza v súčasnosti jedným z najfrekventovanejších a najskúmanejších kožných ochorení na svete, nie je celkom jasné, čo ju spôsobuje a niektoré informácie stále chýbajú. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa Medzinárodná federácia psoriatických organizácií (IFPA) rozhodla uskutočniť celosvetový online prieskum o psoriáze, ktorý prebiehal od júna 2014 do konca mája 2015. Cieľom bolo získať od pacientov, lekárov, rodinných príslušníkov a priateľov prehľad o tom, čo považujú za najdôležitejšie pri zlepšovaní situácie psoriatikov na celom svete. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 4600 osôb zo 120 krajín sveta. Každý z nich vyberal zo 17 možností 5 takých, ktoré považujú za najdôležitejšie pre vytvorenie lepšieho sveta pre ľudí so psoriázou.

Zozbierané výsledky od všetkých respondentov ukazujú, že kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti musí byť prioritou, aby boli ľudia dostatočne informovaní o všetkých faktoch choroby a tiež, aby sa vyvrátili mýty, ktoré sa s touto chorobou spájajú.


Psoriatik s čistou kožou? Svitá nová nádej na ich uzdravenie!


Zaujímavosťou je, že najvyšší počet hlasov v ankete získalo päť možností, všetky z kategórie vzdelanie.

  1. Dôležitosť vzdelávania pacientov o možnostiach liečby
  2. Vzdelávanie pacientov o lupienke, ako o vážnej, zápalovej ale neprenosnej chorobe
  3. Vzdelávanie zákonodarcov o psychosociálnom (depresia, stigmatizácia, diskriminácia) a sociálno – ekonomickom dopade psoriázy (a to ako jednotlivcov, tak aj spoločnosti ako takej)
  4. Vzdelávanie pacientov o závažných pridružených stavoch (psoriatická artritída, metabolický syndróm, diabetes typu II, kardiovaskulárne ochorenia, psychosociálne dopady, atď.),
  5. Vzdelávanie lekárov a ostatných zdravotníkov o možnostiach liečby

Nádej. Činy. Zmena

Tieto zistenia potvrdzujú domnienku, že sa jedná o oblasť, kde respondenti prieskumu vidia jasnú potrebu zlepšenia a rozvoja. V prvom rade je potrebné zlepšiť vzdelávanie pacientov a lekárov o možnostiach liečby, ale aj zákonodarcov o negatívnom sociálno-ekonomickom a psychosociálnom dopade na život pacienta a tiež je nutné dať psoriatikom nádej na lepšiu budúcnosť. Aj preto sa témou Svetového dňa psoriázy pre tento rok stalo motto „Nádej. Činy. Zmena.“

Psoriáza nie je nákazlivá, o čom však mnoho ľudí stále nevie, a preto sa chorí ocitajú v izolácii. Okrem bolesti a ťažkostí s chorobou ako takou, majú narušený pracovný, spoločenský a tiež intímny život. Ľudí s touto chorobou trápia pocity menejcennosti, neistoty, uzatvárajú sa do seba, čo môže viesť až k stavom depresie. Myslím si, že dostatok informácií, vzdelávanie odborníkov a laickej verejnosti, by podporilo chýbajúcu empatiu voči takto chorým ľuďom, a zároveň by sa tým predišlo ich diskriminácii,“ uviedla MUDr. Adriana Tomeková.

Čítajte tiež: Pokračuje život po smrti? Nový dôkaz, ktorý má konečne odpoveď!

29.10.2015  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia