Najpopulárnejší LIEK proti bolesti by nemusel byť pre všetkých: Vplyv na SRDCE u TÝCHTO ľudí!

25.11.2021

Hoci patrí medzi najefektívnejšie lieky v histórií ľudstva, niektorí by mali byť pri jeho užívaní opatrnejší. Ich srdce by mohlo zareagovať neželaným spôsobom. Koho sa to týka?

Podľa najnovšieho výskumu je užívanie aspirínu spojené s 26-percentným zvýšeným rizikom srdcového zlyhania u ľudí, ktorí majú minimálne jeden predisponujúci faktor pre tento stav. Štúdia bola zverejnená v časopise ESC Heart Failure od Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC). Tieto faktory zahŕňali fajčenie, obezitu, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovku a kardiovaskulárne ochorenia, ako sa píše na sciencedaily.com.

Čítajte tiež: CHOROBU možno PREDPOVEDAŤ dopredu: VEK nehrá úlohu, dôležité je niečo INÉ!

"Ide o prvú štúdiu, ktorá uvádza, že medzi jednotlivcami s aspoň jedným rizikovým faktorom srdcového zlyhania, ktorí brali aspirín, bola väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich tento stav rozvinie, než u tých, ktorí liek neužívali," povedal autor štúdie Dr. Blerim Mujaj z univerzity z Freiburgu v Nemecku. "Aj keď zistenia vyžadujú potvrdenie, naznačujú, že je potrebné objasniť potenciálnu súvislosť medzi aspirínom a srdcovým zlyhaním."

Výsledky štúdie ako dôkaz

Analýza zahŕňala 30 827 jedincov s rizikom rozvoja srdcového zlyhania, ktorí boli zaradení do štúdie HOMAGE zo západnej Európy a USA. Odborníci uviedli, že toto riziko majú tí, ktorí trpia minimálne jedným z týchto stavov: fajčenie, obezita, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka a kardiovaskulárne ochorenia. Účastníci boli vo veku 40 rokov a starší a na začiatku nemali srdcové zlyhanie. Užívanie aspirínu bolo zaznamenané na začiatku štúdie a účastníci boli klasifikovaní ako užívatelia lieku alebo tí, ktorí ho jednoducho nebrali. Odborníci ich sledovali po celý čas, pričom si všímali výskyt fatálneho alebo nefatálneho srdcového zlyhania vyžadujúceho hospitalizáciu.

Priemerný vek účastníkov bol 67 rokov a 34 % tvorili ženy. Na začiatku užívalo aspirín celkovo 7 698 účastníkov (25 %). Počas 5,3-ročného sledovania sa u 1 330 účastníkov rozvinulo srdcové zlyhanie.

Výskumníci hodnotili súvislosť medzi užívaním aspirínu a incidentom srdcového zlyhania po úprave podľa pohlavia, veku, indexu telesnej hmotnosti, fajčenia, užívania alkoholu, krvného tlaku, srdcovej frekvencie, cholesterolu v krvi, cukrovky a pod. Užívanie aspirínu bolo nezávisle spojené s 26-percentným zvýšeným rizikom novej diagnózy srdcového zlyhania.

Aby sa skontrolovala konzistentnosť výsledkov, výskumníci zopakovali analýzu po porovnávaní rizikových faktorov srdcového zlyhania medzi užívateľmi a tými, ktorí aspirín nebrali. V tejto zhodnej analýze bol aspirín spojený s 26% zvýšeným rizikom novej diagnózy srdcového zlyhania. Na ďalšiu kontrolu výsledkov sa analýza zopakovala po vylúčení pacientov s anamnézou kardiovaskulárneho ochorenia. U 22 690 účastníkov (74 %) bez kardiovaskulárnych ochorení bolo užívanie aspirínu spojené s 27-percentným zvýšeným rizikom srdcového zlyhania.

Dr. Mujaj povedal: "Toto bola prvá veľká štúdia, ktorá skúmala vzťah medzi užívaním aspirínu a incidentom srdcového zlyhania u jedincov. Na overenie týchto výsledkov sú potrebné randomizované štúdie u dospelých s rizikom srdcového zlyhania. Dovtedy naše pozorovania len naznačujú, že aspirín by sa mal predpisovať opatrne u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo s rizikovými faktormi pre tento stav."

Fotogaléria


Tagy:
srdce zdravie prevencia aspirín

25.11.2021  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Feminity.sk

Špuntík

Diskusia