POŠKODENÁ imunita kvôli niektorým POTRAVINÁM? Tieto môžu môžu byť TOXICKÉ

04.04.2021

Práve v týchto mesiacoch je dôležitá posilnená imunita. O to viac zamrzí, že niektoré zložky v bežných potravinách, vplývajú negatívne a spôsobujú imunotoxicitu.

Rôzne chemikálie, s ktorými sa stretávame denne v potravinách, môžu poškodiť imunitný systém a spôsobiť jeho nefunkčnosť! Inak povedané, hrozí imunotoxicita, pričom škodlivé účinky môžu byť dočasné alebo trvalé, ako sa uvádza na medicalnewstoday.com.

Čítajte tiež: SILA populárneho nápoja prekvapuje: Bežný ČAJ vás OCHRÁNI pred MUTÁCIAMI KORONAVÍRUSU

Možné imunotoxické účinky zahŕňajú:

  • precitlivenosť
  • chronický zápal
  • imunosupresiu alebo zhoršenie schopnosti tela bojovať s infekciami
  • imunostimuláciu, ktorá môže spôsobiť poškodenie tkaniva imunitnými odpoveďami
  • autoimunita

Najmä vtedy, ak imunotoxická látka spôsobí, že telo bude produkovať menej protilátok, to môže mať vplyv na boj proti aktívnym infekciám a na ochranu proti budúcim infekciám.

FDA v súčasnosti vyžaduje testovanie imunotoxicity prídavných látok v potravinách. Väčšina potravinárskych prídavných látok však bola schválená pred desiatkami rokov a FDA nepožaduje aktualizované testovanie predtým už schválených prídavných látok.

TBHQ a PFAS

TBHQ je bežná konzervačná látka, ktorú výrobcovia používajú na predĺženie trvanlivosti svojich výrobkov. Podľa Pracovnej skupiny pre životné prostredie (EWG) je prítomná v takmer 1 250 spracovaných potravinách, vrátane rôznych krekrov a zemiakových lupienkov. Táto chemická látka však mala imunotoxické účinky v štúdiách na zvieratách.

Chemikálie sa môžu tiež uvoľňovať z obalov alebo zariadení na spracovanie potravín do konkrétnych výrobkov. Niektoré vrecká, škatule a potravinové obaly sú potiahnuté per- a polyfluóralkylovými látkami (PFAS). Materiály na báze PFAS sú tiež bežné v nepriľnavých povrchových úpravách na riad, v tesneniach v zariadeniach na spracovanie potravín a v plastoch na opakované použitie.

Výskum inunotoxických účinkov ako potreba

Dôveryhodný zdroj FDAT vyžaduje testovanie imunotoxicity iba pre látky prichádzajúce do styku s potravinami s vysokou dennou expozíciou. Imunotoxicita mnohých prídavných látok v potravinách a látok, prichádzajúcich do styku s potravinami, však nie je známa.

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) používa vo svojom programe ToxCast vysoko výkonné in vitro testovanie. Tento typ testovania vystavuje živé bunky, proteíny alebo biologické molekuly v laboratórnom prostredí chemickým látkam na vyhodnotenie a identifikáciu potenciálnych toxických účinkov.

Nedostatok súčasných údajov o imunotoxicite podnietil vedcov z EWG k uskutočneniu štúdie na vyhodnotenie imunotoxických účinkov bežných potravinárskych prídavných látok a látok prichádzajúcich do styku s potravinami. Posudzovali tiež užitočnosť údajov ToxCast pri skríningu imunotoxicity.

Vedúca autorka štúdie Dr. Olga Naidenkoová, Ph.D., viceprezidentka EWG pre vedecký výskum, zdôrazňuje naliehavosť tohto výskumu: „Pandémia zamerala pozornosť verejnosti a vedy na faktory prostredia, ktoré môžu mať vplyv na imunitný systém. Pred pandémiou sa chemickým látkam, ktoré môžu poškodiť obranu imunitného systému, pred infekciou alebo rakovinou nedostala dostatočná pozornosť agentúr verejného zdravotníctva. V záujme ochrany verejného zdravia sa to musí zmeniť.

Vedci analyzovali celkovo 63 potravinových prísad prítomných na viac ako 10 štítkoch výrobkov predávaných v USA v rokoch 2018–2020. Špeciálne tiež hodnotili deväť identifikovaných PFAS, ktoré migrujú z obalov na potraviny. Zistenia sa objavili v časopise International Journal of Enviromental Research and Public Health.

Štúdia hodnotila tieto látky so zameraním na tie s najvyšším počtom aktívnych testov ToxCast. Ďalej sa zamerala na analýzy týchto látok s aktivitou voči viacerým imunitne zameraným cieľom a proteínom zapojeným do imunitnej odpovede, zápalu a obranných mechanizmov. Štúdia porovnávala výsledky údajov ToxCast s dostupnými údajmi zo štúdií na zvieratách a epidemiologických štúdií.

Zmenené imunitné reakcie

Silné údaje z testovania ToxCast aj zo štúdií imunologických laboratórnych zvierat naznačujú, že TBHQ môže spôsobiť zmeny imunitného fungovania.

Skríning ToxCast však priniesol údaje, ktoré nie vždy súhlasili s existujúcimi údajmi. Vyskytli sa prípady, keď údaje boli v rozpore s predchádzajúcimi alebo naznačovali riziká, ktoré tie predchádzajúce dáta nenašli.

Pri potravinárskom farbive FD&C Red 3 a PFAS sa vyskytli tri rôzne situácie, ako je kyselina perfluoroundekánová (PFUnDA) a kyselina perfluóroktánová (PFOA). V štúdii údaje ToxCast naznačili, že FD&C Red 3 ovplyvňoval viac imunitných parametrov, ale vedci nenašli odkaz na žiadnu zvieraciu alebo epidemiologickú štúdiu imunotoxicity tohto potravinárskeho farbiva. Údaje zo štúdií ToxCast, laboratórnych zvierat a ľudí preukázali, že PFUnDA ovplyvňoval rôzne imunitné parametre a zvyšoval riziko potlačenia imunity.

Vedci dospeli k záveru, že údaje ToxCast aj tie zo štúdií naznačujú, že chemikálie nepriamo alebo priamo pridávané do potravín, ako sú THBQ a PFAS, môžu nepriaznivo ovplyvňovať fungovanie imunitného systému.

EWG zdôrazňuje, že FDA by mala uprednostňovať a integrovať aktualizované testovanie imunotoxicity na identifikáciu škodlivých chemikálií do štandardných hodnotení bezpečnosti na ochranu verejného zdravia.

Scott Faber, senior viceprezident pre vládne záležitosti v EWG dodáva: „Výrobcovia potravín nemajú motiváciu meniť svoje vzorce. FDA príliš často umožňuje potravinárskemu a chemickému priemyslu určovať, ktoré zložky sú bezpečné na konzumáciu. Náš výskum ukazuje, aké dôležité je, aby FDA druhýkrát preskúmala tieto zložky a otestovala bezpečnosť všetkých potravinárskych chemikálií."

Fotogaléria


Tagy:
potraviny zdravie imunita toxicita

04.04.2021  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Diskusia