Na NEVYLIEČITEĽNÚ chorobu zaberá KÁVA: Ochranca v podobe šálky kofeínu!

15.10.2020

Možno kofeínom poraziť Parkinsona? Vedci odhalili, že tento všadeprítomný stimulant má súvis s nepríjemným ochorením, ktoré môže človeka vyradiť z každodenného života. Znamená to, že šálka kávy by mohla zabrániť chorobe?

Nedávna štúdia zistila nižšie hladiny kofeínu v krvi u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Porovnávala ľudí s touto chorobou, ktorí sú nositeľmi konkrétnej genetickej mutácie zvyšujúcej riziko Parkinsona s tými, ktorí sú nositeľmi tej istej mutácie, ale nemajú túto chorobu, ako sa píše na medicalnewstoday.com.

Čítajte tiež: Bežný ZVYK ráno, ktorým si privolávate zdravotné PROBLÉMY: Kávou k cukrovke a vredom v žalúdku!

Parkinsonova choroba je progresívna mozgová porucha charakterizovaná trasením, strnulosťou končatín a trupu a problémami s pohybom a rovnováhou. Ľudia s týmto ochorením majú tiež zvýšené riziko depresie a demencie. Podľa U.S. National Library of Medicine má Parkinsonovu chorobu viac ako 1 milión ľudí v Severnej Amerike a viac ako 4 milióny ľudí na celom svete. 

Súvis medzi kofeínom a Parkinsonom

Asi 15% ľudí s týmto ochorením má rodinnú anamnézu Parkinsonovej choroby, čo naznačuje, že zdedili gény zvyšujúce riziko vzniku tohto ochorenia. Väčšina prípadov však vyplýva zo zložitej, zle pochopenej interakcie genetických a environmentálnych faktorov. Niekoľko faktorov prostredia, ako sú úrazy hlavy, chemikálie a drogy, majú asociácie so zvýšeným rizikom. 

Recenzia výskumu z roku 2010 zistila, že čím viac kofeínu ľudia pravidelne konzumujú, tým nižšie je riziko vzniku Parkinsonovej choroby! Iná štúdia zase ukázala, že ľudia s Parkinsonovou chorobou, ktorí nemajú žiadne genetické rizikové faktory, majú nižšiu hladinu kofeínu v krvi ako tí bez tejto choroby.

Tím vedený vedcami z Massachusetts General Hospital v Bostone, MA, sa rozhodol zistiť, či by káva mohla chrániť aj ľudí s mutáciou v géne LRRK2. Tento gén zvyšuje riziko vzniku ochorenia, ale nezaručuje ho. Vedci porovnávali ľudí s Parkinsonovou chorobou a bez nej. V oboch skupinách boli účastníci s mutáciou a tiež bez mutácie v géne LRRK2. Odborníci prišli na to, že rozdiely v hladinách kofeínu v krvi medzi ľuďmi s Parkinsonovou chorobou a ľuďmi bez nich, boli väčšie u jedincov s touto genetickou mutáciou.

Dr. Grace Crotty, ktorý viedol výskum, hovorí: "Tieto výsledky sú sľubné a povzbudzujú budúci výskum skúmajúci kofeín a terapie súvisiace s kofeínom na zníženie pravdepodobnosti, že u ľudí s týmto génom sa vyvinie Parkinsonova choroba. Je tiež možné, že hladiny kofeínu v krvi by sa mohli použiť ako biomarker na identifikáciu ľudí s týmto génom. Gén rozvinie túto chorobu za predpokladu, že hladiny kofeínu zostanú relatívne stabilné.“

Autori publikovali štúdiu v časopise Neurology.

Päť chemikálií súvisiacich s kávou

Vedci analyzovali vzorky krvnej plazmy od 368 osôb zaregistrovaných v LRRK2 Cohort Consortium, výskumnom projekte založenom v roku 2009, koordinovanom a financovanom Nadáciou Michaela J. Foxa pre Parkinson’s Research. V jednej skupine bolo 188 jedincov s Parkinsonovou chorobou a kontrolná skupina zahŕňala 180 ľudí bez choroby. Asi rovnaký podiel každej skupiny mal mutáciu v géne LRRK2.

Keď vedci porovnali chemický profil plazmy z týchto dvoch skupín, zistili, že hladiny piatich konkrétnych chemikálií sa líšili najviac - všetky pritom súvisia s kofeínom. Koncentrácie všetkých piatich chemikálií boli signifikantne nižšie u jedincov s Parkinsonovou chorobou ako u osôb bez tejto choroby. Medzi osobami s nemutovaným génom LRRK2 bola koncentrácia kofeínu v priemere o 31% nižšia v plazme osôb s Parkinsonovou chorobou ako tých bez choroby. Hladiny kofeínu boli však až o 76% nižšie u ľudí s Parkinsonovou chorobou a mutovaným génom LRRK2 v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Vedci sa zamerali aj na dotazníky vyplnené 212 účastníkmi s podrobnými údajmi o množstve kofeínu, ktoré konzumovali. Tie odhalili, že ľudia s Parkinsonovou chorobou a mutovaným génom LRRK2 konzumovali o 41% menej kofeínu denne ako ľudia, ktorí chorobu nemali, bez ohľadu na to, či boli nositeľmi mutovaného génu.

Nie je to ešte isté

Vedci opatrne poukazujú na to, že ich štúdia preukázala súvislosť medzi kofeínom a Parkinsonovou chorobou. Nepreukázalo sa však, že konzumácia kofeínu chráni ľudí pred touto chorobou. Napríklad je možné, že mutácia v géne LRRK2 nielenže zvyšuje riziko Parkinsonovej choroby u ľudí, ale tiež spôsobuje, že sú menej náchylní konzumovať kofeínové nápoje.

"Zatiaľ nevieme, či ľudia, ktorí majú predispozíciu na Parkinsonovu chorobu, môžu mať sklon vyhýbať sa pitiu kávy, alebo či niektorí nositelia mutácií pijú veľa kávy a majú úžitok z ich neuroprotektívnych účinkov," hovorí Crotty.

Crotty navyše poznamenáva, že štúdia sledovala ľudí v jednom okamihu, takže nehovorí nič o tom, kedy nastane ochranný účinok alebo, ako môže kofeín ovplyvniť progresiu ochorenia.

Fotogaléria


Tagy:
káva zdravie kofeín Parkinsonova choroba

15.10.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Feminity.sk

Diskusia