Jeden z TOP vitamínov môže predpovedať CHOROBY: Ak ho máte málo, je zle!

15.09.2020

Pokrok v oblasti vedy pomáha výskumným pracovníkom odhaliť nové spôsoby skoršej identifikácie chorôb. Najnovší výskum ukázal, že voľné cirkulujúce hladiny vitamínu D v krvi môžu byť dobrým prediktorom budúceho rizika chorôb u starnúcich mužov.

Štúdiu uskutočnil Dr. Leen Antonio z University Hospitals Leuven v Belgicku a tím európskych výskumníkov. 

Vitamín D je dôležitý pre udržanie zdravia kostí a tiež slúži ako ochrana pred infekciami a chorobami. Jeho nedostatok je hlavným globálnym zdravotným problémom. Odhady naznačujú, že asi 1 miliarda ľudí má nízku hladinu vitamínu D v krvi, ako sa uvádza na medicalnewstoday.com.

Čítajte tiež: Ročné obdobie narodenia ako PREDZVESŤ chorôb: ZISTITE, či vášmu dieťaťu NEHROZIA zdravotné problémy!

Zdravotné riziká

Nedostatok vitamínu D je častý najmä u starších ľudí. Štúdie tiež čoraz viac ukazujú dôležitosť vitamínu D pri ochrane pred rôznymi zdravotnými stavmi spojenými so starnutím.

Vedci spájajú nízku hladinu vitamínu v krvi so zdravotnými problémami súvisiacimi s vekom, medzi ktoré patria:

  • osteoporóza
  • zvýšené riziko úmrtia na kardiovaskulárne choroby
  • rakovina
  • cukrovka 2. typu
  • kognitívny pokles

Formy vitamínu D

V tele existuje niekoľko foriem alebo metabolitov. Lekári však zvyčajne používajú celkové množstvo týchto metabolitov na stanovenie toho, aké hladiny vitamínu D má konkrétny človek. 

Telo konvertuje prohormónovú formu, 25-dihydroxyvitamín D, na 1,25-dihydroxyvitamín D, ktorý vedci považujú za aktívnu formu vitamínu D v tele. Avšak viac ako 99% všetkých metabolitov vitamínu D v krvi je viazaných na bielkoviny, takže iba malá časť z nich môže byť biologicky aktívna. To vysvetľuje, prečo môžu voľne aktívne formy vitamínu lepšie predpovedať súčasné a budúce zdravie ako celkové hladiny.

Voľné hladiny 25-hydroxyvitamínu D

Dr. Antonio a jeho tím použili údaje z Európskej štúdie starnutia mužov, ktorú vedci zhromaždili v rokoch 2003 až 2005 od 1 970 mužov vo veku 40 - 79 rokov. Aby zistili, či voľné metabolity vitamínu D môžu lepšie predpovedať zdravotné problémy, tím porovnával hladiny voľného a celkového vitamínu D v tele mužov s ich aktuálnym zdravotným stavom, s prihliadnutím na ich vek, index telesnej hmotnosti (BMI) a životný štýl.

Zistenia preukázali, že aj keď voľné aj viazané metabolity vitamínu D súviseli s vyšším rizikom úmrtia, iba voľný 25-hydroxyvitamín D predpovedal budúce zdravotné problémy a nie voľný 1,25-dihydroxyvitamín D.

„Tieto údaje ďalej potvrdzujú, že nedostatok vitamínu D súvisí s negatívnym vplyvom na celkové zdravie a môže predpovedať vyššie riziko úmrtia,“ vysvetľuje Dr. Antonio.

Aj keď sú tieto odhalenia sľubné, štúdia mala charakter pozorovania, takže vedci nemohli určiť základné mechanizmy. Ďalej nebolo možné zhromaždiť konkrétne informácie o príčinách smrti účastníkov.

„Väčšina štúdií sa zameriava na súvislosť medzi celkovými hladinami 25-hydroxyvitamínu D a chorobou a úmrtnosťou spojenou s vekom. Pretože 1,25-dihydroxyvitamín D je aktívnou formou vitamínu D v našom tele, bolo možné, že mohol byť silnejším prediktorom chorôb a úmrtnosti. Diskutovalo sa tiež o tom, či by sa mala merať celková alebo voľná hladina vitamínu D,“ vysvetľuje doktor Antonio a pokračuje: „Naše údaje teraz naznačujú, že celkové aj voľné hladiny 25-hydroxyvitamínu D sú lepšou mierou budúceho zdravotného rizika u mužov,“ uzatvára.

Dr. Antonio a jeho kolegovia v súčasnosti dokončujú štatistické analýzy a prácu o svojej práci. 

Fotogaléria


Tagy:
zdravie úmrtnosť vitamín D

15.09.2020  |  Foto: gettymages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Diskusia