Nádor nadobličiek môže zmýliť aj skúseného lekára: Chorobu prezrádza najmä srdce!

29.07.2019

Odborníci z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej predstavili nové uplatnenie špeciálnej echokardiografickej metódy, ktorá možno v budúcnosti pomôže pri diagnostike nádorov nadobličiek - feochromocytómov. Vedeckú prácu českých lekárov zverejnil prestížny časopis Cancers.

Feochromocytóm je vzácny nádor, ktorý vzniká v dreni nadobličiek. V tejto oblasti si ľudské telo tvorí hormóny zvané katecholamíny, ktoré sa okrem iného podieľajú na udržiavaní správnych hodnôt krvného tlaku, srdcovej frekvencie a sily srdcového sťahu. Lenže práve feochromocytóm produkuje veľký nadbytok katecholamínov, a to v množstve mnohonásobne vyššom, než je pre organizmus užitočné. Nápor týchto hormónov potom spôsobuje okrem iného zvýšenie krvného tlaku (často záchvatové), zvýšenú srdcovú frekvenciu a vyššiu silu srdcového sťahu, čím funkciu srdca poškodzuje.

Čítajte viac: Najrýchlejší spôsob, ako v tele odhaliť rakovinu: Česi vynašli unikátnu metódu!

Keďže ide o zriedkavé ochorenie, nie je jeho odhalenie jednoduché. Pacient, ktorého trápi značne kolísavý krvný tlak, vyššia srdcová frekvencia a tým spôsobené napríklad záchvatové bolesti hlavy alebo búšenie srdca, môže byť pre lekára diagnostickým orieškom. Ak lekár nemá na toto ochorenie podozrenie a u pacienta laboratórne nezistí zvýšené množstvo katecholamínov v krvi, môže mu diagnóza uniknúť. Feochromocytóm totiž navyše spôsobuje aj stratu hmotnosti, potenie a dokonca aj depresie, teda sa mnohokrát pomýšľa na iné, častejšie ochorenia z iných lekárskych odborov.

Čítajte viac: Kortizol je dobrý sluha, ale zlý pán: Príznaky, ktoré upozorňujú na hormonálny zmätok

Aby rizikám pôsobenia feochromocytómu na kardiovaskulárny aparát lepšie porozumeli, skúmajú lekári z Centra pre hypertenziu III. internej kliniky - kliniky endokrinológie a metabolizmu 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe už niekoľko rokov vplyv katecholamínov na srdce u pacientov s feochromocytómom v porovnaní s pôsobením vysokého krvného tlaku u pacientov s bežnou hypertenziou.

Špeciálna echokardiografická metóda

Tentoraz použili špeciálnu echokardiografickú (echokardiografia = vyšetrenie srdca ultrazvukom) metódu, tzv. speckle tracking, a z nej vypočítané parametre srdcovej funkcie. „Ide vlastne o softvérovú analýzu, ktorá dokáže v,hmlovine ʻ echokardiografického obrazu analyzovať vzájomný pohyb jednotlivých echokardiografických bodov voči sebe. Táto metóda sa ukázala byť citlivejšia ako iné echokardiografické metódy, takže dokáže poruchu funkcie srdca odhaliť skôr,“ hovorí jeden z autorov novej štúdie doktor Jan Kvasnička z Centra pre hypertenziu, ktoré sa pod vedením profesora Jiřího Widimského stará o pacientov s feochromocytómom z celej Českej republiky.

Potvrdenie objavu, že speckle tracking odhalí poškodenie srdca skôr, ocenil tiež prestížny onkologický časopis Cancers. „Náš prístup je sám o sebe priekopnícky. Podľa dostupných literárnych zdrojov zatiaľ nikoho nenapadlo porovnávať nálezy získané touto metódou u pacientov s feochromocytómom a u pacientov s bežnou hypertenziou. Začali sme teda s naším tímom pod vedením môjho školiteľa docenta Roberta Holaja takto vyšetrovať našich chorých a došli sme k objavu, že u jedincov s feochromocytómom pôsobia katecholamíny na srdce škodlivejšie ako pri bežnom vysokom krvnom tlaku,“ vysvetlil ďalej Jan Kvasnička s tým, že táto práca v budúcnosti otvára dvere k ďalšiemu výskumu .

Operácia môže mať dramatický priebeh

Ponúka sa totiž logicky otázka, či po odstránení nádoru dôjde tiež k normalizácii funkcie srdca hodnotenej podľa speckle trackingu. Lekári budú touto metódou sledovať efekt chirurgickej liečby a možno výhľadovo aj farmakologickej liečby feochromocytómu.

„Operácia tohto nádoru môže mať búrlivý priebeh. Nádor je plný katecholamínov, a keď s ním chirurg manipuluje, môže dôjsť k uvoľneniu ich veľkého množstva do tela. Významne potom môže kolísať krvný tlak, dochádzať ku krvácaniu a vybratie nádoru môže mať pre zdravotníkov, a hlavne pacienta dramatický priebeh,“ uzatvára doktor Jan Kvasnička.

Príznaky feochromocytómu:

• Vysoký krvný tlak - trvalý alebo záchvatovitý

• Búšenie srdca - palpitácie a tachykardia - vyššia srdcová frekvencia

• Bolesti hlavy

• Potenie

• Úzkosť a depresia

• Hmotnosťou úbytok

• Zriedkavo aj bez príznakov

Fotogaléria


Tagy:
feochromocytóm nádor nadobličiek

29.07.2019  |  Foto: Gettyimages.com, 1. LF UK  |  Zdroj: 1. LF UK Praha

Ďalšie články

Diskusia