VIDEO Zahanbujúce zistenie o Slovákoch: Epidemiologička prezradila, v čom robíme veľkú chybu

03.05.2019

Umývate si ruky často? Možno vás to prekvapí, ale aj v 21. storočí odpovedia mnohí ľudia na túto otázku záporne. Hygiena je faktor, ktorý v prevencii šírenia ochorení podceňujú aj samotní zdravotníci od sanitárov až po lekárov. Ani len netušíte, čo všetko sa na vašich rukách môže nachádzať!

Začnime obyčajným umývaním rúk pred jedlom alebo po toalete, ktoré by malo byť samozrejmosťou. Podľa slov docentky Márie Štefkovičovej, vedúcej odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, si Slováci po toalete neumývajú ruky často. V porovnaní s inými krajinami však nie sme až takou výnimkou – vo všeobecnosti platí, že ľudia majú tendenciu umývať si ruky po toalete nedostatočne. Ako prezrádzajú štatistiky, hygienu rúk zanedbávajú viac muži než ženy.

Čítajte viac: Starajú sa Slováci o svoje ruky? Prieskum odhalil, ako sme na tom s hygienou rúk!

Človek, ktorý si po toalete neumyje ruky, môže prenášať množstvo ochorení: „Hlavne črevné infekcie, salmonelózu, ale aj žltačku, rôzne vírusové infekcie (norovírusové, rotavírusové), ale aj veľmi závažný patogén, ktorému hovoríme Clostridium difficile a mnohé ďalšie rezistentné mikroorganizmy, ktoré sa v črevách bežne nachádzajú a tým, že užívame veľa antibiotík, sa stali rezistentné a pre nás aj preto nebezpečné,“ vysvetľuje epidemiologička.

Baktérie sú podľa odborníčky bežnými obyvateľmi našich rúk. Žijú na nich tzv. rezidentné baktérie, ktoré pokožku chránia a u zdravých ľudí nevyvolávajú žiadne ochorenia, ale aj tranzientné mikroorganizmy, ktoré na ruky nasadajú z okolitého prostredia. Práve medzi nimi môže byť veľa patogénnych mikróbov.

Výhody alkoholovej dezinfekcie rúk

Kým v domácom prostredí je najčastejším prostriedkom hygieny rúk mydlo, v nemocniciach by to mala byť alkoholová dezinfekcia rúk. Pri použití mydla dôjde po jeho napenení na rukách k naviazaniu baktérií a ich odplaveniu. Dôkladné umývanie rúk za pomoci mydla a vody by v priemere malo trvať 40 až 60 sekúnd.

Alkoholová dezinfekcia rúk je v moderných nemocniciach neodmysliteľným prvkom hygieny. Nádoba s dezinfekčným roztokom by sa mala nachádzať nielen pri vstupe do miestnosti, kde sú hospitalizovaní pacienti, ale aj pri ich lôžkach. Dezinfekčný alkoholový roztok je najúčinnejším a najrýchlejším spôsobom, ako eliminovať prevahu škodlivých rezistentných, tzv. nozokomiálnych baktérií, ktoré sa nachádzajú najmä v nemocniciach. Po aplikácii dostatočného roztoku na ruky je potrebné ruky najmenej 15 sekúnd trieť o seba, aby roztok dokonale pokryl všetky plochy dlaní.

Hygienu zanedbávajú aj zdravotníci

Podľa docentky Štefkovičovej spôsobujú nozokomiálne, resp. nemocničné infekcie, až dve tretiny ochorení vyvolaných rezistentnými a ťažko liečiteľnými baktériami v Európe. V rámci Európskej únie ide o viac ako 670-tisíc ochorení ročne.

Ako dopĺňa Jaroslava Brňová, nemocničná epidemiologička z Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie vo Fakultnej nemocnici Trnava, rukami zdravotníckych pracovníkov sa prenáša vyše 60 percent nozokomiálnych infekcií. Dôvodom je nedostatočná hygiena.

Zdravotníci by si ruky mali dezinfikovať po a pred každým kontaktom s pacientom. Na rukách by nemali nosiť žiadne šperky či ozdoby, pretože dezinfekcia pod ne dobre neprenikne. Neprípustné sú tiež dlhé a nalakované nechty (alkoholový roztok lak rozpúšťa). V prípade, že zdravotníci môžu dôjsť do kontaktu s krvou alebo inými telesnými tekutinami, mali by nosiť rukavice. Napriek osvete však zanedbáva hygienu aj nemocničný personál - bez kontroly a dohľadu nemocničného epidemiológa je úroveň dodržiavania hygienických zásad menej ako 40-percentná. Dôsledkom býva nielen ohrozenie pacienta, ale aj zdravotníckeho pracovníka a ľudí, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu.

5. máj – Deň čistých rúk

Každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) globálnu kampaň s cieľom upozorniť na podporu bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Jej úlohou je poukázať na význam správnej hygieny v rizikovom prostredí a nebezpečenstvo prenosu infekcie na hospitalizovaných pacientov.

Na Slovensku sa pri tejto príležitosti bude konať už 2. ročník osvetového podujatia „Deň čistých rúk“, do ktorého sa zapojí 12 zdravotníckych zariadení v 9 mestách:

Univerzitná nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nemocnica Poprad, a.s., Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. a Národný ústav detských chorôb.

Kampaň „Dezinfikuj si ruky – zachrániš život“

Hlavným cieľom kampane WHO „Save Lives: Clean Your Hands“ („Dezinfikuj si ruky – zachrániš život“) je poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz. Heslom Svetového dňa čistých rúk 2019 je „Bezpečná zdravotná starostlivosť – je to vo vašich rukách“. V súčasnosti je do projektu WHO zaregistrovaných 21 924 zdravotníckych zariadení v 182 krajinách po celom svete  (38 zariadení na Slovensku).

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou a infekcie získané počas poskytovania zdravotnej starostlivosti sú relatívne bežné, preto sa kampaň snaží osloviť aj odbornú verejnosť na rôznych úrovniach: zdravotníckych pracovníkov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov zdravotníckych zariadení, pacientske združenia a ministerstvá zdravotníctva jednotlivých krajín.

Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo podporu projektu už v roku 2015 deklaráciou o zapojení Slovenskej republiky do kampane WHO Global Patient Safety Challenge Programme. Posilnenie verejného zdravia a vytvorenie globálneho rámca na predchádzanie šírenia infekčných ochorení sú tiež súčasťou Národného plánu kontroly infekčných ochorení v SR (Strategický plán 2018 – 2020). „Ministerstvo zdravotníctva pracuje na viacerých krokoch, ktoré pomôžu aj tejto oblasti. Pracujeme napríklad na tvorbe postupov pre výkon prevencie, zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá sa problematikou a prípravou spomínaných postupov intenzívne zaoberá. Predpokladáme, že sa dostanú do praxe do konca tohto roka. Robíme aj ďalšie opatrenia, pričom apelujeme na to, aby hygiena rúk bola v zdravotníckych zariadeniach maximálne dodržiavaná s dôrazom na bezpečnosť pacienta,“ povedal štátny tajomník MZ SR profesor Stanislav Špánik.

 

Fotogaléria


Tagy:
umývanie rúk hygiena rúk Deň čistých rúk nozokomiálne nákazy

03.05.2019  |  Foto: Ján Zemiar, Gettyimages.com Video: Ján Zemiar, Youtube/Folkehelseinstituttet  |  Autor: © Zoznam/zh  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia