Preventívna prehliadka dokáže odhaliť až 10 diagnóz: Pozrite sa, na čo majú poistenci nárok

04.12.2018

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odštartovalo projekt „Rok prevencie“ zdravotného stavu obyvateľov Slovenska. Jeho cieľom je zvýšiť zodpovednosť za vlastné zdravie presadzovanie aktívneho prístupu k zdravému životnému štýlu a zvyšovanie kvality života.

Projekt predstavili na pôde MZ SR v pondelok ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), hlavný hygienik SR Ján Mikas a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová.

Čítajte viac: Choroba, ktorú napohľad nevidno: VIDEO Známy hokejista upozornil na veľký mužský problém

Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) absolvuje preventívnu prehliadku u všeobecného lekára necelých 40 percent dospelej populácie. Šéfka rezortu zdravotníctva verí, že edukácia v tomto smere pomôže znížiť aj výskyt tzv. odvrátiteľných úmrtí. Pripomenula, že preventívna prehliadka môže zachrániť život, pretože mnohé ochorenia začínajú podľa jej slov „nenápadne“. „Človek nevníma žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu napríklad vysoký tlak alebo zvýšené hodnoty cukru napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt srdca alebo porážku,“ zdôraznila. 

Kalavská poukázala na to, že ľudia by nemali zabúdať na preventívne prehliadky, ktoré sú k dispozícii bezplatne, v rámci verejného zdravotného poistenia. Štatistiky poukazujú na to, že ku koncu septembra takúto prehliadku absolvovalo 29 percent mužov a viac ako 32 percent žien. 

Mnohí sa preventívkam vyhýbajú

Hlavná odborníčka MZ SR pre lekárstvo Jana Bendová uviedla, že mnohí pacienti sa preventívnym prehliadkam vyhýbajú, pretože nechcú vedieť, že „niečo nie je v poriadku“. „Sú to zvyčajne tí najrizikovejší pacienti, napríklad obézni fajčiari s neliečeným krvným tlakom a vysokým cholesterolom,“ spresnila Bendová s tým, že takíto pacienti sa začnú zaujímať o svoje zdravie až po prvom infarkte či mozgovej porážke. 

Preventívna prehliadka najčastejšie odhalí diagnózy ako cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, porucha funkcie obličiek a pečene, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu, zvýšená hladina cholesterolu či rakovina hrubého čreva.

Hlavný hygienik Ján Mikas pripomenul, že na Slovensku máme 37 poradní zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. „Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych,“ zdôraznil. V takýchto poradniach vlani vyšetrili takmer 10 000 ľudí.

Desať najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka:

 • cukrovka
 • chudokrvnosť
 • vysoký krvný tlak
 • nadváha a obezita
 • porucha funkcie obličiek
 • porucha funkcie pečene
 • zápal v močových cestách
 • porucha srdcového rytmu
 • zvýšená hladina cholesterolu
 • rakovina hrubého čreva  

Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u pediatra v minulom roku absolvovalo viac ako 50 percent detí, gynekológa vyhľadalo necelých 37 percent žien a prevenciu u stomatológa nezanedbalo 54 percent ľudí.

Bezplatné poradne zdravia

Pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) fungujú poradne zdravia, ktorých  je na Slovensku spolu 37. Pracujú v nich odborníci, ktorí návštevníkom urobia základné vyšetrenia a na základe ich výsledkov im odporučia, ako zoptimalizovať zdravotný stav. Kontrolné návštevy vrátane individuálneho poradenstva, sú takisto bezplatné.

„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických chorôb, najmä srdcovocievnych, ako je vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda. Choroby srdca a ciev v súčasnosti ohrozujú aj osoby v produktívnom veku. Naše poradne zdravie sú zamerané na prevenciu a určené pre ľudí, ktorí sú motivovaní záujmom o svoje zdravie a chcú predísť chronickým ochoreniam,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do 10-tich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradni u návštevníkov zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené), či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

V roku 2017 vyšetrili v poradniach zdravia takmer 10-tisíc ľudí. Približne 60 percent z nich poradňu navštívilo prvýkrát, zvyšných 40 percent prišlo na kontrolu.

Väčšina ľudí nepozná hodnotu svojho krvného tlaku

Vysoký krvný tlak v pásme hypertenzie zistili v poradniach zdravia približne u 30 percent prvovyšetrených ľudí, najmä mužov v produktívnom veku. Ako problematická  sa u prvovyšetrených ľudí ukázala i hladina celkového cholesterolu, zvýšenú ju malo takmer 44 percent ľudí, väčšinou žien. „Opakovanými kontrolami a poradenskou činnosťou sa u väčšiny podarilo znížiť hodnoty sledovaných parametrov, ktoré boli predtým vyššie ako norma. Pokles celkového cholesterolu bol zaznamenaný u 33 percent ľudí, systolický krvný tlak klesol u 33 percent a diastolický u 35 percent percent osôb,” uviedol hlavný hygienik SR.

Osem krajských poradní zdravia zisťuje od júla tohto roka aj riziko atriálnej fibrilácie, teda chvenia predsiení srdca. Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zistenie atriálnej fibrilácie a liečba pomáha znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky až o 68 percent.

Základné Poradne zdravia sú určené najmä osobám v strednom prípadne v staršom veku, poskytujú primárnu prevenciu. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, osobe je odporučená návšteva svojho praktického lekára – sekundárna prevencia. V tejto súvislosti je spolupráca medzi Poradňami zdravia a všeobecnými lekármi pre dospelých mimoriadne dôležitá, keďže vďaka nej vzniká vyššia šanca záchytu ľudí s najhlavnejšími rizikovými faktormi vzniku srdcovo-cievnych ochorení.

Stručný prehľad vybraných preventívnych vyšetrení

Preventívna starostlivosť o deti a dorast:

 • dieťa do 1. roku – 9 preventívnych prehliadok (najmenej 3 prehliadky do 3 mesiacov)
 • 18-mesačné dieťa – jedna preventívna prehliadka
 • deti od 3 - do 18 rokov – jedna preventívna prehliadka raz za dva roky
 • komplexné pediatrické vyšetrenie, zahŕňajúce poradenstvo rodičom
 • sleduje sa komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania,  krvný tlak, vyšetrenie  moču
 • sledovanie rizikových faktorov, napríklad srdcovocievnych chorôb:
 • meranie hladiny cholesterolu v krvi (v 11. roku),  cholesterolu aj triacylglycerolov (v 17. roku)

Preventívna starostlivosť o dospelých:

 • 1 preventívna prehliadka raz za 2 roky, darcovia krvi raz za rok
 • prehľad o zdravotnom stave a možných rizikách
 • komplexné vyšetrenie, kontrola stavu očkovania, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti 
 • laboratórne vyšetrenia moču a krvi (sedimentácia krvi, krvný obraz, cukor, vyšetrenie funkcie obličiek a pečeňový test)
 • dôraz na odhalenie rizík civilizačných chorôb
 • poistenci nad 40 rokov vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca 
 • poistenci nad 50 rokov a poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka raz za 2 roky -  test na okultné krvácanie (pri pozitívnom výsledku  - vyšetrenie kolonoskopia)

Preventívna gynekologická prehliadka

 • ženy od 18 rokov alebo prvého tehotenstva majú nárok na 1 preventívnu prehliadku za rok
 • v materstve - preventívna starostlivosť každý mesiac počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
 • komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov

Súčasťou je aj: 

 • skríning rakoviny krčka maternice – ženy vo veku 23 – 64 rokov
 • skríning rakoviny prsníka - ženy vo veku 40 – 69 rokov
 • ultrasonografia prsníkov – raz za dva roky

Preventívna prehliadka u zubného lekára

 • poistenec do 18 rokov – 2-krát do roka
 • poistenec nad 18 rokov – raz ročne
 • tehotné ženy dvakrát za to isté tehotenstvo – na začiatku 1. a 3. Trimestra
 • podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, prehmatanie uzlín  
 • u detí aj remineralizácia zubnej skloviny

Urologická preventívna prehliadka

 • muži nad 50 rokov – raz za 3 roky
 • alebo muži od 40-teho roku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol  karcinóm prostaty – raz za 3 roky alebo častejšie
 • vyšetrenie prostaty cez konečník, vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek, odber krvi na vyšetrenie prevencie karcinómu prostaty

Preventívna gastroenterologická prehliadka

 • poistenci nad 50 rokov – raz za 10 rokov 
 • poistenci s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka aj skôr ako vo veku 50, raz za 2 roky -  test na okultné krvácanie
 • pri negatívnej prvej prehliadke sa robí v 5-ročných intervaloch
 • pri pozitívnom výsledku nasleduje vyšetrenie kolonoskopia

 

 

 

Fotogaléria


Tagy:
preventívna prehliadka

04.12.2018  |  Foto: Gettyimages.com, ÚVZ SR/Ministerstvo zdravotníctva SR  |  Zdroj: TASR, tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia