Desivá vízia z budúcnosti: Problém, ktorý môže o 20 rokov trápiť takmer milión Slovákov!

09.10.2018

Slovensko bude patriť k najrýchlejšie starnúcim krajinám Európskej únie. Výskumný demografický ústav INFOSTATu predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540-tisíc mužov a 680-tisíc žien nad 70 rokov. Inkontinencia alebo samovoľný únik moču je zdravotný problém, ktorý postihuje predovšetkým ľudí v dôchodkovom veku.

Analýza, ktorú predstavili na odbornej diskusii o dlhodobom financovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti o pacientov s inkontinenciou, na základe dostupných údajov o výskyte ochorenia odhalila, že v roku 2040 by mohlo na Slovensku trpieť inkontinenciou viac ako 900-tisíc osôb. Stúpajúci počet pacientov tak bude znamenať významný nárast nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Čítajte viac: Trápi vás časté nočné močenie? Známy urológ prezradil, čo môže signalizovať

Analýza Výskumného demografického ústavu zohľadňuje populačný vývoj, vekovú štruktúru a dostupné údaje o výskyte inkontinencie u mužov a žien. „Podľa populačnej prognózy bude rásť najmä počet seniorov vo veku nad 70 rokov. Do roku 2030 by podľa nášho odhadu a zachovania prevalencie inkontinencie mohlo žiť na Slovensku 270-tisíc mužov a 590-tisíc žien s inkontinenciou moču, v roku 2040 to môže byť spolu viac ako 900-tisíc,“ uviedol Branislav Šprocha, vedúci Výskumného demografického ústavu INFOSTATu a autor analýzy.

Zdravotný aj sociálny problém

Trendy súvisiace so starnutím obyvateľstva vedú k otázke smerom k nastaveniu udržateľného financovania systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti. „Každú jeseň sa uskutočňujú diskusie o rozpočte na nasledovný rok. Chceme však upozorniť na to, že takýto krátkodobý pohľad na financovanie zdravotníctva nestačí,“ vysvetľuje zámery diskusie s odborníkmi Marica Laščeková, predsedníčka OZ InkoFórum, ktoré podujatie iniciovalo. „Je nevyhnutné, aby sme pri nastavovaní financovania pozerali nad rámec politických cyklov a taktiež rezortov. Inkontinencia je nielen zdravotný, ale aj sociálny problém. Mala by preto vzniknúť odborná platforma, ktorá ho bude z dlhodobého hľadiska riešiť,“ vyzýva Laščeková.

Dlhodobé riešenie problému podporujú aj odborníci – urológovia. „Je dôležité, aby sme systém nastavili tak, že lekári liečia a regulátor rozhoduje o financovaní,“ uvádza profesor Ján Švihra. „Dnes máme pocit, že urológovia rozhodujú nielen o tom, či pacient trpí diagnózou inkontinencie, ale aj o tom aký typ pomôcok si zaslúži a koľko ich to bude stáť. To by však nemalo byť našou úlohou,“ dodáva.

Rizikové faktory

Odborníci sa zhodujú, že v prvom rade  je nevyhnutné posilniť prevenciu a zabrániť vzniku inkontinencie. K rizikovým faktorom patrí napríklad obezita, fajčenie ale aj nedostatočné posilňovanie svalov panvového dna. Rehabilitácia pod dohľadom odborníka je dôležitým faktorom pre zabránenie vzniku a zhoršovania inkontinencie u rizikových pacientov. Pre šetrenie finančných prostriedkov je tiež nevyhnutné efektívne nastavenie systému predpisovania a výdaja zdravotníckych pomôcok, vrátane odstránenia duplicít a nezrovnalostí, ktoré vznikajú kvôli nedostatočnému prepojeniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Otáznym ostávazavedenie fixnej spolu-účasti pacienta, podľa vzoru iných krajín. „Doplatky sú už aj dnes pre veľa pacientov vysoké, avšak vzhľadom na demografické trendy musíme spoločnými silami nastaviť súčasný systém tak, aby sme zabezpečili kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť aj o sociálne slabších pacientov s inkontinenciou. Na druhej strane musíme posilňovať individuálnu zodpovednosť ľudí za svoje vlastné zdravie,“ zdôraznila Marica Laščeková.

Prognóza a závery podujatia budú v najbližších dňoch predstavené vedúcim predstaviteľom kľúčových rezortov – Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva financií a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Fotogaléria


Tagy:
inkontinencia únik moču

09.10.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: OZ InkoFórum

Ďalšie články

Diskusia