Test, ktorý môže predpovedať úpadok mysle roky dopredu: Prvé príznaky Alzheimerovej choroby!

16.10.2018

Výskumníci tvrdia, že zvýšené riziko obávaného neurodegeneratívneho ochorenia by mohol predpovedať test, ktorý vedci ešte v 60. rokoch predložili americkým študentom. Jeho výsledky až dnes, o viac ako polstoročie neskôr, priťahujú pozornosť.

Vedci sa domnievajú, že test, ktorý v roku 1960 absolvovalo 400-tisíc amerických študentov stredných škôl, dokázal predpovedať zvýšené riziko Alzheimerovej choroby a demencie už v ranom veku, pubertálnom veku. Čo bolo na ňom také unikátne?

Čítajte viac: Znamenia, ktoré predpovedajú nezastaviteľné ochorenie: Stačí jediný pohľad do očí!

Interpretácia výsledkov testu kognitívnych schopností z minulého storočia vo vzťahu k riziku neurodegeneratívneho ochorenia je pomerne jednoduchá – kto v určitých testovaných oblastiach dosiahol zlé výsledky, u toho bolo pravdepodobnejšie, že sa uňho rozvinú znaky Alzheimerovej choroby.

Čítajte viac: Nenápadný signál, ktorý upozorní na to najhoršie: Varuje vás 20 rokov pred vypuknutím choroby

Vedci sa v novej štúdii zverejnenej v JAMA Network Open zamerali na bývalých študentov, ktorí test kedysi absolvovali. Do výskumnej vzorky zahrnuli vyše 43-tisíc mužov a takmer rovnaký počet žien vo veku 66 až 73 rokov. Zaujímalo ich, aké deficity schopností korelovali s rizikom ochorenia.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

Inteligenčný test zo 60. rokov pozostával z čítania s porozumením a z úloh, ktoré preverovali verbálnu pamäť, technické, abstraktné myslenie, administratívne úlohy, priestorovú orientáciu a tvorivosť. Medzi mužmi a ženami odhalili určité rozdiely.

U mužov signalizovala o 17 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku Alzheimerovej choroby nižšia úroveň technického a fyzikálneho myslenia. U žien bol indikátorom o 16 percent vyššieho rizika slabší výsledok vo verbálnych schopnostiach, napríklad nižšia schopnosť zapamätať si slová.

Vedci však upozorňujú, že výsledky je nutné interpretovať opatrne, vychádzali totiž z medicínskych databáz a bývalých študentov nepodrobili neskoršiemu testovaniu kognitívnych schopností. Podľa odborníkov zohráva na rozvoji neurodegeneratívneho ochorenia aj životný štýl, úroveň dosiahnutého vzdelania či socioekonomický status.

Fotogaléria


Tagy:
test demencia Alzheimerova choroba

16.10.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: zh

Ďalšie články

Diskusia