CHYBA, po ktorej budete ako zbitý pes: Toto sú najčastejšie choroby z klimatizácie

11.07.2018

Časté, ale aj príležitostné používanie klimatizácie môže vyústiť do nepríjemných zdravotných problémov. Veľakrát sa totiž stáva, že zariadenie nie je v interiéroch nastavené na správnu teplotu. Viete, akých chýb by ste sa mali vyvarovať?

„Zásadným problémom pri používaní klimatizačných jednotiek je nesprávna manipulácia s nimi a hlavne nastavenie teploty. Vo všeobecnosti platí, že teplotný rozdiel medzi interiérom a vonkajším prostredím by v žiadnom prípade nemal prekročiť 5 až 7 stupňov Celzia,“ informuje na svojej stránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ BA).

Čítajte viac: Máte v lete nohy ako z ocele? Odhaľte skrytú príčinu, kým nie je neskoro!

Ak je vonku napríklad 30 stupňov Celzia, teplota v klimatizovanom priestore by mala dosahovať od 23 do 25 stupňov Celzia. „Príliš veľké teplotné rozdiely môžu u citlivejších jedincov vyvolať až kolapsový stav,“ varuje RÚVZ SR.

Zdravotné komplikácie z klimatizácie

  • okamžité zdravotné problémy u ľudí, ktorí sú príliš dlho vystavení vplyvu klimatizácie, bývajú podráždené suché oči, podráždená nosná sliznica, bolesti uší, kĺbov či hlavy, únava,
  • medzi neskoršie zdravotné ťažkosti patria opakované ochorenia dýchacích ciest, astma, zhoršenie alebo vznik alergií, suchý dráždivý kašeľ, zablokovaná krčná chrbtica, depresie.

Horúčavy a pracovisko

„Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, teda prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. V prípade opakujúcich sa horúčav je zamestnávateľ povinný prispôsobiť pracovný čas, a ak je pracovný priestor vybavený klimatizáciou, je povinný zabezpečiť aj jej údržbu,“ ozrejmuje RÚVZ BA.

Ako ďalej spresňuje RÚVZ BA, základná úprava ochrany zdravia pri práci pred záťažou teplom je obsiahnutá v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená právna norma vymedzuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú napr. teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu, na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Vykonávacím predpisom zákona č. 355/2007 Z. z. je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci:

  • Z uvedených legislatívnych úprav vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom.
  • Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pitnú vodu bezprostredne na mieste výkonu práce pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok a navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok z organizmu stratených potením a dýchaním za podmienok:

1. ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (napr. práce s veľkým energetickým výdajom, pri ktorých je záťaž teplom spôsobená technológiou výroby napr. v hutníctve, v sklárskom priemysle a pod.)

2. pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní (napr. práce na stavbách).

Čo je to „mimoriadne teplý deň“?

„Mimoriadne teplý deň je deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 stupňov Celzia. Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ musí vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti však platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy (napr. úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny a podobne,“ dopĺňa RÚVZ BA.

Fotogaléria


Tagy:
klimatizácia leto horúčavy

11.07.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: RÚVZ BA

Ďalšie články

Diskusia