Choroba, pri ktorej musíte myslieť na JEDNU dôležitú VEC: Toto hrozí až polovici pacientov!

15.11.2018

Každých sedem sekúnd zomrie na diabetes jeden človek. Na Slovensku má toto ochorenie diagnostikovaných viac ako 350-tisíc pacientov, z ktorých vyše polovica patrí aj do ambulancie kardiológa. V praxi sa však pacienti aj lekári stretávajú s viacerými obmedzeniami, ktorých dôsledkom môžu byť vážne zdravotné komplikácie a skrátenie dĺžky života.

 

„Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré väčšinou začína veľmi nenápadne, hlavne diabetes druhého typu, a takto nenápadne často prebieha aj počas prvých rokov. Paradoxne, práve počas nich sa rozhoduje o prognóze pacienta,“ vysvetľuje docent Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu NEDÚ v Ľubochni.

Čítajte viac: Stomatológ Martin Šimo: Problémy so srdcom môže spôsobiť aj obyčajný zubný kameň

Ako ďalej pokračuje, počas prvých rokov života s cukrovkou sa rozvíjajú podklady pre komplikácie, preto je diabetes „tichý zabijak“, ktorý skracuje očakávanú dĺžku života o 5 až 20 rokov. Je teda dôležité, aby boli pacienti s cukrovkou správne liečení najmä v úvodnej fáze ochorenia. Až 50 percent úspechu má v rukách samotný pacient a ďalších 50 percent tvorí liečba.

Riešením sú kardioprotektívne lieky

„Hlavnou príčinou úmrtnosti pacientov sú kardiovaskulárne ochorenia,“ zdôrazňuje s tým, že u pacientov s cukrovkou je riziko týchto ochorení 2 až 4-krát vyššie než v prípade bežnej populácie. Riešenie, ako diabetikom vrátiť roky života existuje, no na Slovensku podľa odborníkov nie je dostupné pre každého pacienta, ktorý ho potrebuje. Až 65 percent diabetikov potrebuje modernú liečbu, ktorá zahŕňa kardioprotektívne lieky. Tie sa však k veľkej skupine pacientov nedostanú.

„Viac ako 50 percentám pacientov by sme mohli pomôcť,“ hovorí docent Martinka a dodáva, že pacienti s diabetom a srdcovým zlyhávaním majú až 5-krát vyššie riziko predčasného úmrtia a 4-krát vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie ako tí, ktorí srdcové zlyhávanie nemajú.

„V súčasnej dobe máme antidiabetiká s kardioprotektívnym účinkom, ktoré vo veľkých štúdiách potvrdili, že pokiaľ sa dávajú včas indikovaným pacientom, dokážu znížiť kardiovaskulárne úmrtie až o 38 percent a hospitalizovanosť pre srdcové zlahývanie o viac ako 35 percent. Benefitom naviac je, že spomaľujú progresiu ochorení obličiek,“ dopĺňa a spresňuje, že u nás ich užíva len nízky podiel pacientov (12,4 percenta). Mnohí pacienti aj naďalej užívajú lieky, o ktorých sa uvažuje, že môžu riziko srdcového zlyhávania dokonca zvyšovať.

Problémom sú podľa slov docenta Martinku indikačné obmedzenie zo strany poisťovní, resp. ekonomický limit poisťovní, ktorý hovorí o tom, komu môže byť liečba hradená. „Až 41 percent pacientov nedostáva liečbu, z ktorej by mohli výrazne profitovať,“ pripomína.

Audiozáznam z prednášky docenta Emila Martinku:

Zvýšené riziko srdcového zlyhávania

Ako približuje docentka Eva Goncalvesová, primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, už len samotné ochorenie diabetes mellitus predstavuje zvýšené kardiovaskulárne riziko a život v priemere skracuje o päť rokov. „U diabetikov sa aterosklerotické komplikácie vyskytujú s dvojnásobne vyššou časnosťou ako u nediabetikov,“ varuje a dodáva, že práve ateroskleróza je jednou z príčin nebezpečného chronického zlyhávania srdca, pretože poškodzuje tepny, ktoré vyživujú orgány.

Pri srdcovom zlyhávaní srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť a pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. „Viac ako 20-tisíc ľudí bolo v roku 2016 hospitalizovaných pre srdcové zlyhávanie, ktoré je absolútne najčastejšou príčinou hospitalizácií... Nie je vylúčené, že je to spôsobené zvýšenou incidenciou diebetes mellitus typu 2,“ domnieva sa.

Audiozáznam z prednášky docentky Evy Goncalvesovej:

Štúdia NEFRITI

Na Slovensku bola nedávno ukončená a vyhodnotená štúdia NEFRITI, ktorá pomohla určiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčinu úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych ochorení a využívanie modernej liečby diabetu, ktorá podľa iných veľkých štúdií významne zlepšuje prognózu pacientov. Výsledky boli získané a porovnávané počas štvorročného obdobia, a to na začiatku a po štyroch rokoch od 1301 pacientov s diabetom 2. typu. Počas tohto obdobia zomrelo 79 pacientov, čo predstavovalo priemernú úmrtnosť 15 úmrtí na 1000 pacientov za rok. Hlavnou príčinou úmrtí boli kardiovaskulárne ochorenia a príhody. Obzvlášť zlá prognóza bola u pacientov so srdcovým zlyhávaním, u ktorých bola úmrtnosť až 5-krát vyššia (22 percent za 4 roky) než u pacientov bez srdcového zlyhávania (4,5 percenta).

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín štúdia ukázala, že srdcové zlyhávanie je u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované a pravdepodobne nepoznáme viac ako polovicu ďalších takýchto pacientov, v dôsledku čoho nie sú ani adekvátne liečení. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie EKG, pretože mu ho poisťovne nepreplatia. „Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky,“ upozorňuje prezident Slovenskej diabetologickej asociácie.

Antidiabetiká novej generácie

Dobrou správou, ktorá vyplynula z veľkých celosvetových štúdií, je, že pomocou moderných antidiabetík, ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny, a to až o 38 percent, a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35 percent. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17 percent pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby, je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou, ktoré už nevyhovuje aktuálnym názorom. Navyše, aktuálne sú snahy zo strany zdravotných poisťovní k vytváraniu úhradových skupín liekov takým spôsobom, ktorý by viedol k významnej redukcii dostupnosti modernej liečby pre pacientov z dôvodu navýšenia doplatkov. Slovenská diabetologická asociácia preto vyzvala ministerku, aby neprijala kroky smerujúce k takémuto vývoju.

Edukačný portál pre pacientov

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovania. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári  a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA realizuje ciele svojho poslania komunikáciou a spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami. Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni. Významnú úlohu zohráva medializácia problematiky diabetes mellitus s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či možnostiach modernej liečby. „Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcu sa základných vedomostí, ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu,“ približuje docent Martinka.

Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla, ako je vhodné a potrebné, či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne narastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

Fotogaléria


Tagy:
cukrovka diabetes kardiovaskulárne ochorenia chronické zlyhávanie srdca

15.11.2018  |  Foto: Slovenská diabetologická asociácia, Gettyimages.com, Instagram/zuzana.haasova Video: Slovenská diabetologická asociácia, Vyšetrenie  |  Zdroj: tlačová správa, zh

Ďalšie články

Diskusia