Diagnózy, pri ktorých pomáha elektrina: Tajomstvo hĺbkovej mozgovej stimulácie

23.11.2019

Od zavedenia liečby hĺbkovou mozgovou stimuláciou uplynuli už dve desaťročia. Odborníci z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe liečia metódou elektrickej stimulácie mozgových jadier čoraz širšie spektrum pacientov; najnovšie napríklad pacientov s Touretteovým syndrómom.

 

Hĺbkovou neurostimuláciou mozgu (Deep Brain Stimulation - DBS) a možnosťou zmierniť neovládateľné pohybové prejavy sa vedci a lekári zaoberajú pomerne dlho. Prvé neurochirurgické pokusy ovplyvniť napríklad príznaky Parkinsonovej choroby cielenými zákrokmi na jadrách mozgu sa robili už od 50. rokov 20. storočia. Revolučná myšlienka implantovať stimulačné elektródy trvalo do mozgu potom prišla v 90. rokoch 20. storočia.

Čítajte viac: Hrôza, ktorá si berie viac životov než infarkt: Túto diagnózu pozná každý desiaty Slovák

„Keď sa do správnej časti medzimozgu zavedie elektróda a mozog sa stimuluje vysokou frekvenciou, teda cca 100 Hertzov, tras rôzneho pôvodu sa zmierňuje. Presne cielenou stimuláciou určitých mozgových jadier sa podobne darí potláčať aj hlavné prejavy Parkinsonovej choroby, pohybové spomalenie a svalovú stuhnutosť. Nejde ale len o liečbu pokročilej Parkinsonovej choroby. Zamedziť mimovoľným pohybom, ktoré pacientov invalidizujú, sa touto metódou darí aj u dystónie a iných pohybových porúch,“ vysvetľuje prednosta Neurologickej kliniky 1. LF UK a VFN v Prahe profesor Evžen Růžička.

V roku 1998 zaviedli lekári hĺbkovú mozgovú stimuláciu kvôli trasu prvému českému prezidentovi. Za uplynulých 20 rokov dostalo takýto implantát v Centre pre intervenčnú terapiu motorických porúch (iTEMPO) Neurologickej kliniky 1. LF UK a VFN v spolupráci s pražskou Nemocnicou Na Homolce už 290 pacientov. Do hlbokých mozgových jadier (tzv. bazálnych ganglií) im lekári zavedú elektródy spojené s programovateľným stimulátorom uloženým pod kožou na hrudníku. Elektrické pulzy vysielané stimulátorom ovplyvňujú činnosť mozgu do tej miery, že ho preprogramuju a pacienti získavajú nad svojimi pohybmi opäť kontrolu.

Liečba Tourettovho syndrómu

Centrum iTEMPO si za posledné obdobie pripísalo niekoľko významných prvenstiev. Medzi prioritné patria implantácie DBS u pacientov s niektorými vzácnymi geneticky podmienenými dystonickými syndrómami, pri ktorých tento spôsob liečby nebol doposiaľ známy. V roku 2016 napríklad dokázali tunajší lekári stimulovať mozog, aby zamedzili tikom u pacienta s extrémne ťažkými prejavmi Tourettovho syndrómu. „Postup stále zdokonaľujeme. Teraz využívame mikroelektródy, ktoré nám pomáhajú spresňovať miesto, kam elektrinu v mozgu ešte lepšie zacieliť. V súčasnosti stimulátory zásobujú centrá v mozgu elektrinou bez prestania. Do budúcnosti sa chceme tiež podieľať na vývoji stimulátora, ktorý by sám rozpoznal, kedy elektrinu do mozgu poslať a kedy zostať vypnutý,“ vysvetľuje profesor Robert Jech z Neurologickej kliniky 1. LF UK a VFN.

Ďalší výskum odborníci zamerali na vnímanie emócií, ktoré je u pacientov s Parkinsonovou chorobou iné ako u bežnej populácie. „Títo pacienti sú viac citliví k negatívnym podnetom. Potom, čo je im implantovaný stimulátor a mozgové jadrá sú elektrinou dráždené, negatívne vnemy sa ešte viac prehlbujú,“ dodal profesor Jech a pripomenul v tejto súvislosti objav afektívnych neurónov u človeka, ktorým výskumníci z iTEMPO dokázali, že aj emócie sú v anatomických štruktúrach mozgu priestorovo rozložené.


Tagy:
mozog Tourettov syndróm hĺbková stimulácia mozgu elektroliečba

23.11.2019  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: LF UK Praha

Ďalšie články

Diskusia