Slovenka skúma závažné ochorenie končatín: Dôvod, prečo tradičná liečba zlyháva

12.01.2018

Kritická končatinová ischémia patrí medzi ochorenia, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života pacienta. Je spojená s vysokým rizikom amputácie končatín, ale aj s vysokou úmrtnosťou. Hľadaním nových liečebných metód sa zaoberá výskum doktorandky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Adriany Samákovej z Farmaceutickej fakulty UK.

 

„Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia v regeneratívnej medicíne“ – to je názov podporeného výskumného projektu v rámci Grantov UK, ktorý v uplynulom roku realizovala Adriana Samáková, interná doktorandka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK pod vedením školiteľa profesora Jána Kyseloviča z Lekárskej fakulty UK. 

Čítajte viac: Ortopedička radí, ako si vybrať správnu obuv na zimu: Snehule patria medzi najhoršie topánky

Predmetom výskumu bola kritická končatinová ischémia (t. j. závažné ochorenie spôsobujúce nedostatočné prekrvenie končatiny), keďže tradičné liečebné metódy tohto ochorenia v pokročilom štádiu často zlyhávajú alebo nie sú realizovateľné. „Jednou z nových experimentálnych metód u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je liečba pomocou transplantácie kmeňových buniek. Hoci sa takáto forma liečby ukazuje ako bezpečná a efektívna, súčasťou transplantácie buniek kostnej drene je aj zníženie ich množstva a funkcie po podaní do poškodeného ischemického tkaniva,“ približuje svoj výskum doktorandka UK, ktorá získala jeden z grantov, každoročne udeľovaných na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK vo veku do 30 rokov.

Užívanie statínov ako nová nádej pre pacientov

Spomenutý problém by však mohla eliminovať farmakoterapia predchádzajúca samotnej operácii. Adriana Samáková sa preto vo svojom projekte rozhodla zamerať na potenciálny pozitívny alebo negatívny dopad užívania statínov pacientmi, ktorí podstupujú zákrok transplantácie buniek kostnej drene. V rámci projektu súčasne študovala vplyv statínovej terapie na množstvo buniek podporujúcich tvorbu nových cievnych štruktúr (EPC buniek). Nedostatok týchto buniek je spolu s aterosklerózou hlavnou príčinou vzniku kritickej končatinovej ischémie.

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 22 pacientov starších ako 18 rokov s pokročilým štádiom chronickej kritickej končatinovej ischémie. Títo pacienti podstúpili v čase od októbra 2014 do mája 2017 liečbu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave pod vedením primára, docenta Juraja Maďariča. V klinickej časti výskumu autorka spolupracovala aj s Andreou Gažovou z Lekárskej fakulty UK.

„Náš výskum dokázal, že množstvo sledovaných regeneratívnych buniek je v transplantovanej kostnej dreni rovnaké u pacientov s ischemickým ochorením užívajúcich alebo neužívajúcich statíny. Dokonca sme po zavedení novej metodiky zaznamenali nárast množstva EPC buniek v skupine pacientov užívajúcich statíny oproti skupine, ktorá statínovú terapiu neužívala. Pre potvrdenie týchto zistení plánujeme opakovať tieto analýzy a rozšíriť pozorované skupiny pacientov. V najbližšom období tiež plánujeme pokračovať vo výskume transplantovaných kmeňových buniek a profilovať expresiu mikroRNA, ktorá sa môže stať základom nových diagnostických postupov,“ dodáva mladá výskumníčka.

Fotogaléria


Tagy:
farmaceutka Adriana Samáková

12.01.2018  |  Foto: UK Bratislava, Thinkstock.com  |  Zdroj: uk

Ďalšie články

Diskusia