Nedoplatili ste na ňu aj vy? Nepríjemná novinka u lekárov, o ktorej by ste mali vedieť!

Pri vystavení PN vás čaká zmena u lekára!
Zdroj: profimedia.sk
07.10.2014

Pravidlá sa menia. Od júla 2014 platí v ambulanciách novinka, o ktorej mnohí nemusia vedieť a môžu si narobiť problémy! Týka sa pracovnej neschopnosti.

Keď ste ochoreli, jednoducho ste nešli do roboty. V práci ste tak vynechali prvé dni a až potom ste navštívili lekára, aby vám vypísal PN-ku so spätnou platnosťou do troch dní.

Od 1.júla 2014 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa novelizoval zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle §12a tohto zákona sa dočasná pracovná neschopnosť (DNP) začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť.

Potvrdenie, že ste vyhľadali pomoc na pohotovosti

„Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby. V prípade vystavenia DPN spätne najviac tri kalendárne dni, Sociálna poisťovňa predpokladá, že ošetrujúci lekár ju vystavil na základe predloženého nálezu lekárskej služby prvej pomoci (ústavnej pohotovostnej služby),“ povedal Ing. Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa akceptuje tiež skutočnosť, ak je dočasná pracovná neschopnosť vystavená dodatočne, no v prípade, ak je preukázané zistenie dôvodu skôr (napr. v prípade hospitalizácie, o čom existuje zdravotný záznam, pričom ošetrujúci lekár mu vtedy nevystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti; ošetrujúci lekár by však pre informáciu Sociálnej poisťovne mal na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti vyznačiť, že ide o jej dodatočné vystavenie).

Pozor na zmenu

Množstvo ľudí však nemusí vedieť o tejto novinke a môže na to nepríjemne doplatiť! Ak je Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené po 30.6.2014 v rozpore s novými právnymi predpismi v oblasti uznávania dočasnej pracovnej neschopnosti, o stanovisko k správnosti dátumu uznania dočasnej pracovnej neschopnosti je požiadaný posudkový lekár pobočky. Sociálna poisťovňa rozhodne o nemocenskom odo dňa, ktorý posudkový lekár uvedie ako správny dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

„Sociálna poisťovňa nárok na nemocenské v  prípadoch spätného uznania dočasnej pracovnej neschopnosti prizná, avšak od dátumu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti uvedenom v stanovisku posudkového lekára. Nepriznanie nároku na nemocenské však prichádza do úvahy v prípade, ak posudkový lekár zistí medicínsku neopodstatnenosť dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne môže ísť o výnimočné situácie, ak posunutý dátumu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti v súlade s novými pravidlami pri uznávaní dočasnej pracovnej neschopnosti  pripadne na deň, kedy už klient nie je nemocensky poistený, ani mu neplynie ochranná lehota,“ dodal Ing. Peter Višváder.

Táto novinka by údajne mala dať do pozoru ľudí,  ktorí PN-ky zneužívajú. Ale čo pracovníci, ktorí bývajú mimo bydliska a majú problém dostať sa k svojmu lekárovi?

V súčasnosti si stále viac ľudí namiesto uplatnenia PN aj tak radšej zoberie dovolenku. Robíte tak aj vy?

Široký výber liekov, výživových doplnkov, množstvo zliav a poradenstvo. To vám ponúka Fitlekáreň, internetový obchod pre vaše zdravie!

07.10.2014  |  Text: Janka   |  Foto: Profimedia.sk  |  Zdroj: red

Ďalšie články

Gurman.sk

Recepty

Feminity.sk

Špuntík

Diskusia