Skutočný dôkaz o chemoterapii: Naozaj škodí alebo predlžuje život?

03.06.2014

Chemoterapiu mnohí zatracujú kvôli jej vedľajším účinkom. Je však naozaj pravda, že ničí ľudské telo? Možno budete prekvapení! Existuje dôkaz, ktorý jednoznačne hovorí o prospešnosti chemoterapie v liečbe rakoviny.

Mnoho mužov, ktorí majú rakovinu prostaty, odkladá chemoterapiu tak dlho, ako je to možné. Nielen oni, ale všetci pacienti by sa najradšej tejto liečbe vyhli, keďže sa boja jej vedľajších účinkov.

Ide o jeden z najväčších pokrokov

Nová štúdia však zistila, že muži, ktorí podstúpia chemoterapiu na začiatku liečby pokročilého ochorenia, majú medián prežívania takmer o 14 mesiacov dlhší než tí, ktorí sa chemoterapiou nezačali liečiť. Vedci sa domnievajú, že tento výsledok by mohol zmeniť  zavedený liečebný postup! Zistenie štúdie sa pritom vzťahuje na pomerne úzku skupinu pacientov - mužov , ktorých rakovina sa rozšírila už v čase stanovenia diagnózy, alebo ktorých nádor sa vrátil po operácii alebo ožarovaní.

Podľa vedúceho výskumu Dr. Christophera Sweeneyho z inštitútu Farber Cancer Insitute v Bostone tieto výsledky predstavujú jeden z najväčších pokrokov, ktoré kedy videl, čo sa týka prežitia dospelých pacientov s rakovinou, ktorá sa zvykne rozšíriť aj do iných častí tela.

Sweeney prezentoval výsledky na výročnej konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie v Chicagu.

"Nikdy sme nevideli takú výhodu pri iných terapiách, ktoré liečili karcinóm prostaty, ako to bolo v prípade chemoterapie,“ povedal Dr. Michael J. Morri, docent v centre Memorial Sloan - Kettering Cancer Center , ktorý nebol zapojený do štúdie.

Akým typom chemoterapie sa liečili?

Štúdie, sponzorovanej National Cancer Institute, sa zúčastnilo 790 mužov, ktorí dostávali buď len hormonálnu terapiu alebo hormonálnu terapiu ako prídavok k infúziam docetaxelu, teda typu chemoterapie, ktorý dostávali v priebehu troch týždňov.

Liek docetaxel sa predáva pod obchodným menom taxotere, pričom jeho generické verzie sú tiež k dispozícii. Generický docetaxel stojí približne 1 500 dolárov alebo menej, keď je podávaný cez infúziu. To je oveľa menej ako niektoré iné lieky proti rakovine, ktoré môžu pokojne presiahnuť aj 100 000 dolárov v priebehu liečby. Docetaxel bol schválený pre metastázujúci karcinóm prostaty v roku 2004.

Predĺži život až o 17 mesiacov

U tých, ktorí podstúpili chemoterapiu, bol medián prežitia 57,6 mesiacov v porovnaní so 44 mesiacmi v skupine mužov bez nej. Rozdiel v prežití bol ešte väčší u pacientov, ktorých nádor bol rozšírený vo väčšej miere – rozdiel bol až 17 mesiacov! Ako vraví Morris Sloan-Kettering, títo muži boli najlepšími kandidátmi na predčasnú chemoterapiu.

Zmenia prax v medicíne?

Na konferencii sa hovorilo aj o inej štúdii, ktorá zase prišla na to, že lieky - inhibítory aromatázy, môžu byť lepšie než štandardný liek tamoxifén v prevencii recidívy ochorenia u premenopauzálnych žien so skorším karcinómom prsníka.

Obe štúdie sú považované za jedny z najpozoruhodnejších. Dr. Nicholas J. Vogelzang dodal, že ich výsledky by mohli zmeniť prax v medicíne. Vraj sa už začalo diskutovať o novej možnosti liečby pacientov. Ide o veľkú výzvu!

Každý rok je v Spojených štátoch diagnostikovaných asi 240,000 nových prípadov rakoviny prostaty. Iba malý počet mužov má metastatický karcinóm prostaty v čase stanovenia diagnózy, pretože skríning karcinómu prostaty zvyčajne odhalí ochorenie pred tým, než sa rozšíri do kostí alebo iných orgánov.

Šírte informácie o zdraví ďalej! Nikdy neviete, komu môžu pomôcť. Vďaka zdieľaniu sa o článku dozvedia aj vaši priatelia.

03.06.2014  |  Text: Janka   |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: bostonglobe.com

Ďalšie články

Diskusia