Môže ísť aj o život: Čo vám hrozí pri užívaní liekov proti bolesti?

03.02.2014

V zime po nich siahame častejšie. Aj keď po ich užití väčšinou pocítime úľavu od bolesti, niekedy ohrozujeme svoje zdravie! Kedy môže ísť o život?

Tablety proti bolesti, sirupy proti kašľu, kvapky proti nádche. V súčasnosti si máme z čoho vyberať. Najčastejšie používame lieky proti bolesti s obsahom nesteroidných protizápalových látok. Patrí sem indometacín, diklofenak, Ibuprofén, piroxicam, naproxen, nimesulid a ketoprofén.

Veľa ľudí lieky nesprávne kombinujú a berú ich vtedy, keď nie sú potrebné. Preto pribúdajú osoby, ktorým sa lieková alergia stáva celoživotným bremenom.

Odstraňujú len prejavy ochorenia

Pri užívaní nesteroidných protizápalových liekov treba vedieť, že neliečia podstatu ochorenia.

„Tzv. nesteroidné protizápalové lieky sú symptomatické lieky, čo znamená, že odstraňujú prejavy, nie však samotnú podstatu ochorenia. Bolesť je prejav ochorenia, a preto sa tieto lieky nemajú používať dlhodobo, ale len na akútne odstránenie bolesti ako prejavu často závažnejšieho ochorenia. V každom prípade má liečba samotného ochorenia prebiehať  pod dohľadom príslušného odborného lekára,“ upozorňuje hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Mgr. Valéria Pernišová.

Najčastejšie nežiaduce účinky liekov

U pacientov, ktorí užívajú lieky proti bolesti, sa najčastejšie vyskytujú nežiaduce účinky ako – gastrointestinálne krvácanie, vplyv na pečeň a kardiovaskulárny systém. Môžu sa prejaviť v tom prípade, ak lieky používajú dlhodobo, teda viac ako niekoľko týždňov. Taktiež vtedy, keď ich užívajú vo vyšších dávkach, ako je uvedené v príbalovej informácií. Preto je nevyhnutné, aby pacienti dodržiavali čo najkratšiu dĺžku užívania a nemali by používať tieto lieky v dávkach, ktoré prekračujú dennú odporúčanú dávku.

Zvyšuje sa riziko výskytu alergických reakcií

Bohužiaľ, je realitou, že pacienti kombinujú viaceré lieky proti bolesti, čo môže mať za následok vyvolanie rôznych nežiaducich účinkov vrátane alergických reakcií.

„To sa týka najmä rôznych liekov, ktoré pacient užíva súčasne, avšak častokrát si neuvedomuje, že tieto lieky obsahujú rovnakú účinnú látku čím znásobuje množstvo užitého liečiva a zvyšuje riziko výskytu nežiaducich účinkov a alergických reakcií,“ povedala Mgr. Valéria Pernišová.

Najčastejšie alergické prejavy na lieky s obsahom nesteroidných protizápalových látok: 

  • Kožné vyrážky a začervenanie kože.
  • Svrbenie.
  • Zápaly hrtanu.
  • Edémy ciev.
  • Objaviť sa však môže aj závažnejší anafylaktický šok alebo bronchokonstrikcia (dýchacie ťažkosti).
  • Hypersenzitívne reakcie sa objavujú častejšie u pacientov s astmou alebo alergickými ochoreniami.
  • Sú známe kožné reakcie po podaní liečiva ketoprofén, hlavne po podaní lieku v podobe krému alebo masti (kontaktné a fotoalergické zápaly kože).

„Údaje o tom, ako často sa vyskytujú alergické nežiaduce účinky na lieky proti bolesti, sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku a príbalovej informácii, ktoré sú dostupné pre každý liek. Tieto údaje sú na základe hlásení o nežiaducich účinkoch nielen v Slovenskej republike, ale aj vo všetkých krajinách EÚ, pravidelne aktualizované,“ povedala Mgr. Valéria Pernišová.

Pozor pri užívaní Voltarenu

Príkladom je liek s obsahom účinnej látky diklofenak sodný. Okrem iného sem patrí lieky Voltaren, ktorý je známym liekom na bolestivé stavy vrátane bolesti pohybového aparátu. Pri používaní lieku s diklofenakom sodným boli zaznamenané časté prípady (môžu sa vyskytnúť max. u 1 z 10 pacientov) hypersenzitívnych reakcií ako je kožná vyrážka a svrbenie a menej časté (môžu sa vyskytnúť max. u 1 zo 1 00 pacientov) prípady žihľavky alebo alopécie. Zriedka sa môžu vyskytnúť závažné hypersenzitívne reakcie prejavujúce sa ako opuch tváre, jazyka a hrdla vedúce k zúženiu dýchacích ciest, dýchavičnosť až po astmatický záchvat, zrýchlenie srdcového rytmu, pokles krvného tlaku až po život ohrozujúci šok.

„Ak sa vyskytne niektorý z týchto problémov, pacienti musia vyhľadať rýchlu lekársku pomoc,“ varuje Mgr. Valéria Pernišová.

Dostupnosť liekov

Na Slovensku sú lieky dostupné len v lekárňach, navyše lieky proti bolesti s vyšším obsahom účinnej látky sú spravidla určené na lekársky predpis. Tak sú lieky vydávané pod dohľadom odborníka, ktorý pozná zdravotný stav pacienta a upozorní ho na možný výskyt nežiaducich účinkov, čím sa znižuje riziko vzniku alergickej reakcie.

Nie sú časté, no o to nebezpečnejšie

Je ťažké určiť, či sú nežiaduce reakcie na lieky u určitého pacienta skutočne alergiou. Väčšina z nich je spôsobená vedľajšími účinkami lieku alebo predávkovaním, vzájomným spolupôsobením liekov alebo neznášanlivosťou. Alergické reakcie na lieky síce nie sú práve najčastejšie, ale môžu byť závažné! Je dôležité rozpoznať ich symptómy, keďže v niektorých prípadoch môžu ohroziť život.

03.02.2014  |  Text: Janka   |  Foto: Photl.com  |  Zdroj: red

Ďalšie články

Diskusia