Bežné ochorenie môže byť spúšťačom rakoviny: Má ho až tretina Slovákov!

18.05.2018

Až šesť z desiatich slovenských žien má nadváhu alebo obezitu a s rovnakým váhovým problémom sa borí až sedem z desiatich mužov. Z obezity sa stáva pandémia, ktorá podľa odhadov postihuje tretinu slovenskej populácie.

 

Skracuje priemernú dĺžku života

Obéznych je čoraz viac dospelých, ale aj detí a adolescentov. „Od roku 1975 sa výskyt obezity z celosvetového hľadiska strojnásobil. Približne dve miliardy ľudí na svete majú nadváhu a 650 miliónov z nich je obéznych. V roku 2016 bolo na svete 41 miliónov obéznych detí, ktoré mali menej ako päť rokov,“ hovorí doktor Tatul Hakobyan, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

Čítajte viac: Obezita ako dôsledok nezdravého života? Nové zistenie hovorí niečo iné

V roku 2014 dosahovala priemerná dĺžka života slovenských žien 80,5 a mužov 73,3 roka, čo
je menej ako priemerná dĺžka života v 28-ich krajinách Európskej únie. Slovensko
medzinárodne zaostáva v dosahovaní „zdravej dĺžky života“ u oboch pohlaví. V roku 2014
sme dosiahli tretie najhoršie miesto pre mužov a najhoršie miesto pre ženy medzi 28
krajinami EÚ, ale v porovnaní s rokom 2010 dosiahla Slovenská republika zlepšenie v rámci
krajín V4. Zdravá dĺžka života u žien je na Slovensku 54,6 roka a u mužov 55,5 roka. 

„Pod tieto nepriaznivé výsledky sa podpisuje aj vysoký výskyt nadváhy a obezity
v dospelej slovenskej populácii,“
pripomína prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej
diabetologickej spoločnosti, doktorka Ľubomíra Fábryová.

Obezita a rakovina

Zhubné nádory patria medzi najzávažnejšie a najobávanejšie civilizačné ochorenia. Tretine z nich je možné predchádzať aj vďaka udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti, zdravému stravovaniu a primeranej fyzickej aktivite. „Strava a výživa ovplyvňujú riziko vzniku zhubných nádorov najmä prostredníctvom nadváhy a obezity. V súčasnosti vnímame obezitu ako tzv. preventabilný rizikový faktor zhubných nádorov. Obezita je príčinou 20 percent zhubných nádorov,“ hovorí gastroenterológ Peter Minárik z Onkologického ústavu Sv. Alžbety.

Podľa slov doktora Minárika zvyšuje obezita riziko 11 zhubných nádorov. Ide o kolorektum, pažerák, žalúdok, pečeň, žlčník, pankreas, prsník, vaječníky, endometrium, prostatu a obličky. Prieskumy však naznačujú, že až 40 percent Slovákov o tomto riziku spojenom s obezitou netuší.

Obézny človek je päťkrát náchylnejší k rakovine. Tuk navyše výrazne znižuje šancu
včasného odhalenia onkologického ochorenia a komplikuje aj liečbu ožarovaním. Návšteva
odborníka a liečba obezity sú preto významnou pomôckou na prevenciu vzniku vážnych
onkologických ochorení.

Anti-fat rasizmus

Z pohľadu psychológa patrí nadváha a obezita do kategórie porúch príjmu potravy.
Odráža emocionálne konflikty a neraz súvisí s nedostatočným sebavedomím a bagatelizovaním svojho stavu. Obézny človek sa často vyhýba okoliu a žije v nesúlade sám so sebou. Neodmysliteľnou súčasťou liečby obezity je aj pomoc psychológa. „Obezita je dôsledkom hlbokej, niekedy nevedomej túžby po láske a nežnostiach, často spojená s absenciou lásky k sebe a svojmu telu. Keď človeku chýba v živote potešenie, nahrádza si ho jedlom. Nutkavá potreba prejedania sa má súvis s nedostatkom duševnej potravy,“ hovorí klinická psychologička Tatiana Berezňaková.

Súčasťou psychologickej liečby je aj zvládanie diskriminácie. Okolie na obézneho pacienta často reaguje nevhodne, psychológ by mu mal preto pomôcť zvládať prejavy tzv. „anti-fat rasizmu“, ktorý sa prejavuje odsudzovaním obézneho zvyškom spoločnosti a vnímaním obezity ako vlastnosti, ktorá náleží človeku menejcennému, neúspešnému, neatraktívnemu.

Obezita na Slovensku

Až dve tretiny dospelej slovenskej populácie sa nachádzajú v pásme nadhmotnosti (BMI ≥ 25 kg/m2)  a obezity (BMI ≥ 30 kg/m2), pričom približne percento Slovákov trpí morbídnou obezitou (BMI ≥ 40 kg/m2).

Údaje o náraste počtu obéznych adolescentov a detí sú skutočne alarmujúce. Ide o veľmi
zraniteľnú populáciu, ktorá si zvýšené riziko rozvoja chronických komplikácií obezity nesie so
sebou do budúcnosti. Projekt (Health Behaviour in School-aged Children Survey) Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ktorý prebehol v rokoch 2009 až 2010 odhalil,  že nadhmotnosť a obezitu malo 29 percent chlapcov a 13 percent dievčat vo veku 11 rokov, 28 percent chlapcov a 10 percent dievčat vo veku 13 rokov a 18 percent a 8 percent 15-ročných chlapcov a dievčat.

Z údajov od slovenských pediatrov vyplýva, že 32,5 percenta obéznych detí má prítomný metabolický syndróm (súčasný výskyt viacerých kardiovaskulárnych rizikových faktorov). Podpora zdravého štartu do života, zdravšieho prostredia v školách, obmedzenie marketingu a reklamy deťom a mládeži, informovanosť rodín a podpora fyzickej aktivity preto patria medzi priority Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR je jeho cieľom na najbližšie roky znížiť mieru obezity
slovenskej populácie zo súčasných 16,9 percenta na 15,8 percenta. Cieľ vychádza z akčného plánu Európskej únie detskej obezity 2014 – 2020, ktorého zámerom je prispieť k zastaveniu nárastu nadváhy a obezity u detí, mladých ľudí a dospelých prostredníctvom opatrení v oblastiach výživy a pohybovej aktivity.

V Európskej únii dochádza približne k 2,8 miliónom úmrtí ročne v dôsledku príčin, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou. „Spôsoby manažmentu obezity sa v rámci jednotlivých európskych krajín líšia. V Slovenskej republike je veľkým problémom je chýbanie infraštruktúry komplexnej starostlivosti o obéznych jedincov. Starostlivosť o obézneho pacienta nie je hradená, alebo je iba minimálne hradená z verejného zdravotného poistenia, čo vedie k limitovanému prístupu pacientov k inovatívnym antiobezitikám a k bariatrickej či metabolickej chirurgii. Chýba nám infraštruktúra podporujúca zdravý životný štýl a kriticky vnímame aj nedostatočný vplyv médií na propagáciu zdravého životného štýlu. Pre klinickú prax nám chýbajú diagnostické a terapeutické štandardy manažmentu obezity, ktoré je potrebné v dohľadnom čase pripraviť,“ upozorňuje Ľubomíra Fábryová, prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, a dodáva: „Možnosťou na zlepšenie situácie na Slovensku je zrealizovanie konceptu viacúrovňového multidisciplinárneho manažmentu obezity. Efektívny manažment obezity závisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckych orgánov.“

V súčasnosti bráni implementácii účinných programov viacero faktorov. Jedným z nich je aj potreba informovanosti slovenskej populácie. Bežný človek niekedy ani netuší, akým spôsobom by sa mohol zapojiť do boja s obezitou, dokonca niektorí nepovažujú obezitu za zdravotný problém.

Tretí ročník Slovenského dňa obezity

Odpovede na pálčivé otázky už po tretíkrát prináša Slovenský deň obezity. Podujatie
organizované Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti nadväzuje na
Európsky deň obezity a jeho cieľom je informovať verejnosť o obezite a rizikách, ktoré sú
spojené s nárastom hmotnosti, o možnostiach liečby obezity, ale aj o zdravej výžive
a aktivitách spojených s prevenciou rozvoja obezity.

Podujatie sa vďaka veľkému záujmu verejnosti koná v 5 slovenských mestách:
Bratislave, Martine, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach v sobotu, 19. mája, od 10.00 – 14.00 h.

Návštevníci budú mať možnosť:

 • - konzultovať s odborníkmi - obezitológmi
 • - priamo na mieste si zmerať hmotnosť, telesný tuk, obsah vody v tele, objem svalovej
 • hmoty, glykémiu, cholesterol, krvný tlak, obvod pása
 • - vypočítať si svoj index telesnej hmotnosti (BMI)
 • - dostať odporúčania pre zdravý životný štýl a stravovanie
 • - dozvedieť sa o ďalších možnostiach prevencie obezity
 • - dozvedieť sa o možnostiach liečby a úkonoch na zlepšenie životného komfortu
 • - zistiť prípadný výskyt pridružených ochorení a byť nasmerovaný do správnej
 • ambulancie
 • - zapojiť sa do športových aktivít zameraných na optimalizáciu telesnej hmotnosti
 • a konzultácií s inštruktormi

Projekt sa koná pod záštitou Prezidenta SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu
verejného zdravotníctva SR a zástupcov všetkých piatich zúčastnených miest.
Heslo podujatia znie: „Obezita patrí do rúk lekára!“

 

Fotogaléria


Tagy:
obezita rakovina nadváha

18.05.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: tlačová správa, zh

Ďalšie články

Diskusia