Nákaza, ktorá sa ticho ukrýva za zlou imunitou: MAPA oblastí s najvyšším počtom infikovaných

12.04.2018

Slovensko sa aj naďalej radí medzi krajiny s najnižším výskytom infekcie HIV, vyplýva z najnovších údajov, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Pozrite sa, v ktorých oblastiach Slovenska žije najmenej a najviac ľudí nakazených týmto obávaným vírusom.

 

„Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR so spresnením, že na Slovensku žilo do 31. decembra 2017 756 ľudí s diagnózou HIV.

Čítajte viac: Počet nakazených HIV narastá: Príznaky sa podobajú na chrípku

Historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov bol zaznamenaný v rokoch 2014 až 2016. „Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20-25-percentný podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90 percent infekcií),“ spresňuje hygiena.

Podľa ÚVZ SR bolo v roku 2017 v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2 percenta a piaty najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 66 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (61 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou.

„U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 43 prípadoch homosexuálnym stykom, v 12 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 11 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1. januára do 31. decembra 2017 hlásených 6 nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS),“ dopĺňa ÚVZ SR.

Najviac nakazených žije v Bratislavskom kraji

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 12. 2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 970 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 822 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 725 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 106 osôb (93 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 66 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS).

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,7 percenta prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1 percenta infekcií, 2 percentá injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1 percenta transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,1 percenta prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Fotogaléria


Tagy:
HIV AIDS

12.04.2018  |  Foto: Gettyimages.com, ÚVZ SR  |  Zdroj: ÚVZ SR

Ďalšie články

Diskusia