Juraj (25) na VIDEU rúca mýty o autistoch: Odkaz, ktorý ľuďom otvára oči

29.03.2018

Je výrečný, obetavý a vtipný. Juraj Vacula zo Šurian svojmu okoliu dokazuje, že predstavy ľudí o osobách s autizmom sú veľakrát skreslené a stereotypné. Myslí si, že keby sme boli tolerantnejší a chápavejší voči inakosti, ktorá diagnózu sprevádza, vzájomná komunikácia by bola oveľa jednoduchšia.

 

Podľa odhadov občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) žije na Slovensku viac ako 50-tisíc ľudí s touto poruchou. Týka sa približne každého stého človeka. Tzv. poruchy autistického spektra (PSA) postihujú myslenie aj správanie – prejavujú s v podobe uzavretého, vyhýbavého správania a pasívneho nastavenia osobnosti vo vzťahu k iným ľuďom. Človek s autizmom však môže byť aj aktívny. V takom prípade poukazujú na jeho duševnú inakosť v sociálnych interakciách napríklad príliš stereotypné otázky. Poruchu charakterizuje aj opakované vykonávanie stereotypných činností, nemenné vzorce správania či rôzne abnormality a zvláštnosti vo vystupovaní.

Čítajte viac: Príčina autizmu konečne odhalená?! Prekvapivé zistenie o najzáhadnejšej poruche

Podľa schopnosti adaptovať sa a stupňa vyspelosti sociálnej interakcie odborníci rozlišujú niekoľko druhov, ako aj stupňov autizmu, resp. jeho vysokofunkčnú, strednefunkčnú a nízkofunkčnú formu. Vysokofunkčného autistu od nízkofunkčného zvyčajne odlišuje relatívne vysoká miera socializácie vrátane dobrých až nadpriemerných kognitívnych schopností.

Jurajova zmena

Príkladom vysokofunkčného autistu je aj 25-ročný Juraj Vacula z Šurian, ktorý vyštudoval Strednú odbornú školu technickú v Šuranoch a dnes pracuje na polovičný úväzok v Kauflande. Ako pre Vyšetrenie prezradil, jeho darom je schopnosť zapamätať si aj zložitejšie kombinácie čísel, matematikom či fyzikom však nikdy byť netúžil. Vďaka projektu Autisti v práci sa Juraj dokázal zamestnať v Bratislave, kam počas pracovného týždňa dennodenne dochádza.

Jurajovými silnými vlastnosťami sú precíznosť a zodpovednosť. V Kauflande triedi a predpripravuje faktúry, aby mohli vstúpiť do účtovacieho systému. Ešte pred dvomi rokmi by si však pracovať v kolektíve cudzích ľudí netrúfol. „Pred dvomi rokmi som bol ešte dosť uzavretý človek,“ spomína. Dnes svoje názory a pocity nemá problém otvorene vyjadriť, za čo vďačí aj svojej job koučke Anikó Ficzereovej, špecialistke na integráciu autistov do zamestnania. Práve ona mu pomohla nabrať odvahu odhaliť jeho skryté ja aj vo vzťahu k iným ľuďom. Ako Juraj dodal, v Anikó našiel aj spriaznenú dušu a majú kamarátsky vzťah.

Juraj sa v priebehu dvoch rokov zmenil natoľko, že dnes dokáže pomáhať aj iným. Vo svojom voľnom čase sa stretáva s autistom, ktorý trpí ťažšou formou poruchy než Juraj a je takisto klientom job koučky Anikó Ficzereovej. Juraj sa ponúkol sa, že mladíkovi skúsi pomôcť: „Obetoval som svoj čas, aby som ho s ním mohol tráviť ako kamarát. To znamená, že či sa mi to chcelo alebo nechcelo, či ma to napĺňalo alebo nenapĺňalo, prispôsobil som sa mu,“ spresnil a dodal, že jeho autistický kamarát nevedel na začiatku takmer vôbec čítať ani písať, ale spoločnými silami začal zvládať čítať aj ťažšie slová a jednoduché vety. „Za dva roky sa otvoril a spoločensky nastavil tak, že každý deň niekoho niečím prekvapí,“ opísal.

Prístup okolia by sa mal zmeniť

Za najväčší problém Juraj označil prístup okolia k autistom: „Ľudia by hlavne nemali mať také očakávania, ktoré nevieme splniť a mali by hľadať spoločné riešenia, ktoré sú akceptovateľné pre obe strany.“ Pre mnohých autistov je totiž kontakt s cudzími ľuďmi namáhavý. Aj vysokofunkční autisti majú svoje špecifické potreby a je nutné ich rešpektovať.

Napriek svojej diagnóze má Juraj veľmi inšpiratívne nápady. „Najmä mladí a zdraví ľudia by mohli kúsok zo svojho času, aspoň raz alebo dvakrát do týždňa, venovať nejakej osobe s autizmom. Nič z toho nezískajú, ale človekovi s touto diagnózou veľmi veľmi pomôžu,“ myslí si empatický mladík, podľa ktorého môžeme takejto osobe vo svojom okolí ponúknuť niečo zo seba a určitým spôsobom jej uľahčiť život.

Nezamestnanosť ako markantný problém

SPOSA, ktorá združuje autistov a ich rodiny, sa intenzívne snaží upozorniť najmä na problém nezamestnanosti ľudí s autizmom. Počas troch rokov fungovania projektu Autisti v práci sa občianskemu združeniu podarilo zvýšiť povedomie o autizme aj medzi širokou verejnosťou a predovšetkým u zamestnávateľov. Koncom marca však projekt opúšťa hlavný donor, nadácia The Velux Foundations, a SPOZA hľadá nových partnerov.

Ako prízvukuje Ivan Štubňa, zástupca SPOSA, väčšina ľudí s autizmom sa po skončení školskej dochádzky nedokáže sama zamestnať. Sú odkázaní na rodičovskú starostlivosť alebo domov sociálnych služieb. A to aj napriek tomu, že niektorí z nich môžu a dokážu pracovať. Organizácii SPOSA sa v rámci projektu podarilo nájsť zamestnanie 23 ľuďom s diagnózou autizmu, medzi ktorých patrí aj Juraj Vacula.

Štát by mohol výrazne ušetriť

Podľa SPOSA stojí zamestnaný autista štát výrazne menej. Ročné náklady na jednu osobu s autizmom v domove sociálnych služieb sú približne 12-tisíc eur. Keby však mohol autista pracovať a zároveň bol pod dohľadom job kouča, náklady by sa znížili na polovicu, pretože dvojročné náklady na job kouča siahajú do výšky 12 800 eur. Po uplynutí dvoch rokov vykonáva job kouč už len supervíziu a dozerá na vzťahy medzi autistom a jeho pracovným okolím. V tomto prípade sú ročné náklady už len 200-eurové.

SPOSA prepočítala, že náklady na človeka s autizmom je možné výrazne znížiť. Na ilustráciu, keby bol autista 40 rokov nezamestnaný a odkázaný na domov sociálnych služieb, náklady štátu sa šplhajú až do výšky 480-tisíc eur. Ak by sa zamestnal, náklady by klesli o 363 600 eur, resp. na 116 400 eur.

„Projekt Autisti v práci mal veľký význam pre ľudí s autizmom, ale tiež pre mnohé firmy, ktoré si uvedomili potenciál a výhody ich zamestnávania. Na Slovensku sa však stále podarilo zamestnať len zlomok ľudí s týmto ochorením. Ďalej to dokážeme už iba s podporou štátu a s legislatívou, ktorá bude zohľadňovať situáciu autistov,“ uzavrel Štubňa.


Tagy:
nezamestnanosť autista autizmus Juraj Vacula SPOSA

29.03.2018  |  Foto: Seesame/SPOSA Video: Youtube/SPOSA  |  Zdroj: tlačová správa, zh

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia