Pracovisko ako príčina ochorení: Čo sa v tele deje, keď prežívame stres

Ilustračné foto
Zdroj: profimedia.sk
2017-09-29 06:00:00

Koľko stresu na pracovisku znesie zdravý človek? To je otázka, na ktorú nevedia jednoznačne odpovedať ani odborníci. Miera stresu, ktorá nás dokáže duševne zlomiť, je u každého iná. Bohužiaľ, veľakrát človek vzdoruje až do poslednej chvíle a ignoruje známky duševnej nepohody. Na dôležitosť starostlivosti o dušu upozorňuje aj tento rok Liga za duševné zdravie prostredníctvom zbierky s názvom Dni nezábudiek 2017.

 

Hlavnou témou Svetového dňa duševného zdravia, ktorý už po 25-krát vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH), sa stalo duševné zdravie na pracovisku. Na celosvetovú kampaň nadväzuje slovenská Liga za duševné zdravie SR už tradične celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2017. Jej cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného zdravia. Preto od 29. septembra do 3. októbra stretnete v slovenských mestách dobrovoľníkov s modrou nezábudkou a zbierku môžete podporiť dobrovoľným príspevkom.

Čítajte viac: Výskumníčka Barbara Ukropcová: Už po týždňoch bez pohybu v tele nastávajú zmeny

Dlhodobý stres je nebezpečný

Jedným z kľúčových faktorov na pracovisku, ktorý duševné zdravie oslabuje, je stres. Práve naň sa sťažuje množstvo pacientov s diagnostikovanými duševnými chorobami. „Naše telo reaguje na stres tzv. stresovou reakciou, ktorá je kaskádou rôznych dejov v tele. Reakcia je riadená tromi hlavnými orgánmi v tele - hypotalamom, hypofýzou a nadobličkami. Ide o žľazy s vnútorným vylučovaním, ktoré regulujú tri dôležité hormóny: adrenalín, noradrenalín a kortizol,“ približuje pre Vyšetrenie Alexandra Bražinová, epidemiologička z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa zaoberá výskytom duševných porúch.

Adrenalín a noradrenalín organizmus nabudia a pripravia na zvládnutie akútneho stresu. „Zrýchli sa dýchanie, činnosť srdca, tlak, zúžia sa cievy. Môže nás zaliať studený pot, roztriasť sa nám ruky či nohy,“ opísuje odborníčka. „V ďalšom slede sa vyplaví kortizol, ktorý spôsobuje, že sa do krvi vo zvýšenej miere vylúčia cukor a tuky. Tie organizmu poskytujú dlhodobú energiu, aby stres zvládol. Dlhodobo zvýšená hladina kortizolu však zdraviu neprospieva, pretože spolu s ňou pretrvávajú aj zvýšené hladiny cukru a tuku v krvi,“ hovorí o dlhodobom pôsobení stresu výskumníčka. Následkom takejto expozície môže byť diabetes, kardiovaskulárne aj niektoré onkologické ochorenia. Oslabený môže byť aj gastrointestinálny trakt, ktorý pri akútnej stresovej reakcii utlmí svoju činnosť. Stres môže byť takisto príčinou rozličných psychosomatických porúch. Zohráva úlohu aj pri depresii, úzkostných poruchách a závislostiach.

Nie vždy je však spúšťačom psychického ochorenia nadmerný stres. „Niekedy duševné ochorenie vypukne bezdôvodne. Keď prepukne, väčšinou hľadáme dôvod, potrebujeme vinníka, pretože nám to prinesie úľavu,“ vysvetľuje Ľubomíra Izáková, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Dodáva však, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa pracovisko radí k častým vyvolávajúcim príčinám vzniku duševných ochorení.

Hlavný zdroj emočného napätia

Práca a kariéra sú dôležitou súčasťou nášho života. Okrem toho, že sú zdrojom príjmu, pomáhajú nám plniť osobné ciele, budovať sociálne siete, realizovať sa v rámci našich profesií a komunít. Prispievajú k rozvoju zdravého európskeho obyvateľstva. Avšak tempo a charakter práce sa mení, čo môže spôsobiť, že pracovné miesta budú hlavným zdrojom emočného napätia.

Medzinárodný výskum ukazuje, že duševné problémy a poruchy spôsobujú práceneschopnosť rovnako často ako telesné problémy a ochorenia. Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia. Tak, ako sa staráme o bezpečnosť a ochranu telesného zdravia pri práci pomocou rôznych ochranných pracovných prostriedkov a postupov, mali by sme sa konečne začať starať aj o duševné zdravie na pracovisku prízvukuje Alexandra Bražinová.

V súvislosti so Svetovým dňom duševného zdravia sa v rámci osvety zaoberáme témou, ktorá sa týka naozaj každého z nás. Ide o duševné zdravie na pracovisku, stavy a situácie, ktoré ho ovplyvňujú a menia tak fungovanie nielen jedinca, ale aj jeho kolegov v práci a rodiny. Naším cieľom je destigmatizovať predovšetkým vnímanie ľudí s duševnými problémami zo strany ich okolia – čiže zbaviť ich predsudkov, krivého a diskriminačného pohľadu na blízkeho s komplikáciami, ktoré môžu postihnúť kohokoľvek,“ dopĺňa Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Depresia a stres sú drahé

Podľa štatistík Európskej únie (EÚ) je depresia na pracovisku hlavnou príčinou straty produktivity práce, práceneschopnosti a skorých odchodov do dôchodku; niektoré kľúčové zistenia naznačujú, že jeden z desiatich pracujúcich si berie voľno v dôsledku depresie a každý rok sa v EÚ „stratí“ približne 350 miliónov pracovných dní v dôsledku stresu a depresie. Depresia neoberá zamestnanca len o prítomnosť v práci, ale aj jej mierna forma znižuje jeho pracovný výkon. V dnešnom psychiatrickom slovníku sa stále častejšie skloňuje pojem ‚prezentizmus‛, ktorého podstatou je síce prítomnosť, ale nedostatočná výkonnosť v práci. Namiesto skutočného pracovného výkonu sa chorý v práci iba ‚prezentuje‛ svojou prítomnosťou, ozrejmuje prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

Celkové finančné náklady na duševné poruchy vrátane priamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako aj nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť v dôsledku straty produktivity, v EÚ predstavujú viac ako 450 miliárd eur ročne. Pracovný stres je jedným z najväčších problémov v oblasti duševného zdravia a zdravia všeobecne. Vysoký výskyt spomínaného stavu na pracovisku dokumentujú mnohé štúdie. Stres prispieva k približne polovici všetkých práceneschopností či strát zamestnania. Len v Európe sa odhaduje, že polovica zamestnancov ho považuje za bežný.

Rady pre zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov je dôležité, aby sa vzdelávali v otázkach duševného zdravia, aby boli citliví na všetky potreby zamestnancov, ktoré môžu vzniknúť. Zamestnanci môžu mať z mnohých dôvodov problémy s duševným zdravím a psychickou nepohodou, nie vždy však v súvislosti so zamestnaním. Je ale dôležité, aby pracovisko bolo citlivé a bezpečné miesto pre zamestnancov v každej situácii.


Programy pomoci pre zamestnancov:

  • Väčší zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby duševné zdravie bolo súčasťou programov pomoci pre zamestnancov.
  • „Bezpečné“ rozprávanie/priestory - vytvorte prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, aby mohli hovoriť o problémoch, ktoré môžu zapríčiniť ich „neprítomnosť" na pracovisku.
  • Otvorené rozhovory - zdôraznite všetkým zamestnancom, že nesmie existovať žiadna stigma spojená s problémami duševného zdravia a buďte príkladom.
  • Samotný život môže byť veľmi stresujúci a pracovisko by malo byť útočiskom a pomocou.
  • Zahrňte koncept dobrého duševného zdravia a posilnite jeho postavenie pri riešení problémov psychickej nepohody zamestnancov, aby pomohli svojmu komfortu a bezpečnosti v organizácii.
  • Vytvorte atmosféru nádeje - hľadajte aktivity, ktoré podporujú tímovú prácu a pocit, že na pracovisku „nie ste sám.“ Podporuje to tvorivosť, produktivitu a nádej zamestnancov.


Odporúčanie pre zamestnancov

Na prvom mieste je váš vlastný blahobyt - v prvom rade sa postarajte o svoju duševnú pohodu, hľadaním pomoci tam, kde je to možné. Uistite sa, že máte silný systém osobnej podpory v zamestnaní aj mimo neho. Môže byť užitočné zdieľať svoju osobnú zdravotnú a duševnú situáciu s nadriadeným, aby vás vedel pochopiť, porozumieť vám a pomôcť.


Školenia:

  • Snažte sa pochopiť, ako vaše telo a mozog fungujú. Existuje veľa osobných alebo online školení a tréningov, ktoré vám v tom pomôžu. Zúčastnite sa všetkých programov týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré vám zamestnávateľ ponúka.
  • Staňte sa iniciátorom zmien - ak vaša organizácia nie je duševne bezpečné miesto pre prácu, hľadajte spôsoby, ako to začať meniť. Rozprávajte o tom individuálne s kolegami, ale aj na spoločných stretnutiach, kde je príležitosť povedať nápady všetkým (neformálne stretnutia, školenia, teambuildingy, pohovory s nadriadenými, hodnotenie kolegov a podobne).

 

 

 

 

Fotogaléria


Tagy:
pracovisko stres duševné zdravie Liga za duševné zdravie Dni nezábudiek 2017

2017-09-29 06:00:00  |  Foto: Profimedia.sk  |  Zdroj: ts, zh

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia