Zoznam s.r.o.

Celkovo nájdených 2605 ambulancií.

 • MUDr. Rudolf Mayer

  MUDr. Rudolf Mayer

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie

 • MUDr. Ružena Vojtková

  MUDr. Ružena Vojtková

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia v oblasti chorôb vnútorných orgánov (choroby kardiovaskulárneho systému, tráviaceho systému, dýchacieho systému, metabolizmu, krvi) - koordinácia najmä v rámci všeobecnej internej medicíny a nadstavbových odborov, integrácia pre zachovanie celistvého pohľadu na chorého a zovšeobecňovanie ...

 • MUDr. Ľuboš Hriň a MUDr. Elo Motíl

  MUDr. Ľuboš Hriň a MUDr. Elo Motíl

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie

 • MUDr. Daniela Kostelničáková

  MUDr. Daniela Kostelničáková

  Ambulancia - očná ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  V našej očnej ambulancii poskytujeme vyšetrenia zrakovej ostrosti, ale aj kompletné očné vyšetrenie, prípadne preventívnu očnú prehliadku pri nástupe do zamestnania, alebo pri práci s počítačom.

 • Mgr. Ivana Papšová

  Mgr. Ivana Papšová

  Ambulancia - logopédia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Odborná logopedická starostlivosť je zameraná na diagnostiku a terapiu porúch komunikácie detí a dospelých. Cieľom klinickej logopédie je pomoc osobám s narušenou komunikačnou schopnosťou.Rozvíjanie reči a odstraňovanie vád a porúch sa spája s výchovou myslenia a osobnosti jedinca.

 • MUDr. Martina Hrdinová

  MUDr. Martina Hrdinová

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Beáta Kostúrová

  MUDr. Beáta Kostúrová

  Ambulancia - čeľustná ortopédia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Poskytuje komplexnú čeľustno-ortopedickú a stomatologickú starostlivosť v oblasti čeľustnej ortopédie, protetickej, chirurgickej a estetickej stomatológie s použitím štandardných a nadštandardných materiálov.

 • MUDr. Janka Desatová

  MUDr. Janka Desatová

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Stomatologická ambulancia sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami, preventívnymi prehliadkami, odstraňovaním zubného kameňa, zubnými náhradami, dentálnou hygienou.

 • MUDr. Adriana Bánovská a MUDr. Elena Dudláková

  MUDr. Adriana Bánovská a MUDr. Elena Dudláková

  Ambulancia - psychiatria
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  • konzultácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a možnostiach riešenia aktuálneho stavu • informácie o iných dostupných spôsoboch, ktoré môžu podporiť a pomôcť riešiť aktuálny stav • po dohode s klientom primeraná terapia • kontinuitné poradenstvo pri riešení problémov klienta

 • MUDr. Oľga Dzurková

  MUDr. Oľga Dzurková

  Ambulancia - ORL - ušné, nosné, krčné
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Poskytovanie: liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti otorinolaryngológia s použitím najmodernejších diagnostických a liečebných metód. Ochoreniami horných dýchacích orgánov, ústnej dutiny, hltana, hrtana, krčnej časti priedušnice a pažeráka, mäkkých tkanív tváre a krku, endokrinných a exokrinných žliaz v oblasti hlavy a krku,

 • MUDr. Michal Šalapa a Jozef Bandžák

  MUDr. Michal Šalapa a Jozef Bandžák

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov

  Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie

 • MUDr. Brešťanský Vladimír  ULMUS, s r.o.

  MUDr. Brešťanský Vladimír ULMUS, s r.o.

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Za poštou 8, Hlohovec

  Trojrozmerný (3D) ultrazvuk sa objavil už pred 10 rokmi ako nová možnosť ultrazvukového zobrazenia.

 • HEKU-Med s.r.o  MUDr. Marta Hendelová

  HEKU-Med s.r.o MUDr. Marta Hendelová

  Ambulancia - ORL - ušné, nosné, krčné
  Lokalita: Poštová 15 , Košice

  - liečebno-​preventívnu starostlivosť ambulantného typu pre pacientov s ochoreniami v otorinolaryngologickej oblasti, resp. v oblasti hlavy a krku - liečebno-​preventívnu starostlivosť ochoreniami horných dýchacích orgánov, ústnej dutiny, hltana, hrtana, krčnej časti priedušnice a pažeráka, mäkkých tkanív tváre a krku, endokrinných ...

 • MUDr. Štefan Nagy

  MUDr. Štefan Nagy

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Poštová 15 , Košice

  Ultrazvukové vyšetrenie, sonografické vyšetrenie, starostlivosť o tehotné pacientky, preventívne prehliadky, predpisovanie antikoncepcie.

 • MUDr. Viera Šimková

  MUDr. Viera Šimková

  Ambulancia - ORL - ušné, nosné, krčné
  Lokalita: Štúrova 6, Krompachy
 • PRO - FEM BG s.r.o. - MUDr. Gabriel Bende

  PRO - FEM BG s.r.o. - MUDr. Gabriel Bende

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Nábrežná 3, Levice

  Ambulancia poskytuje komplexné vyšetrenie a liečbu, prevenciu pacientok.

 • MUDr. Peter Jerguš, MPH

  MUDr. Peter Jerguš, MPH

  Ambulancia - rádiodiagnostika
  Lokalita: Vajanského 1, Modra
 • MUDr. Katarína Sigmundová

  MUDr. Katarína Sigmundová

  Ambulancia - psychiatria
  Lokalita: Rusovská cesta 19 , Bratislava

  Ambulancia poskytuje odbornú lekársku staroslivosť v odbore klinická psychiatria.

 • MUDr. Štefan Šimko, CSc.

  MUDr. Štefan Šimko, CSc.

  Ambulancia - foniatria
  Lokalita: Antolská 11, Bratislava, Petržalka

  Foniatrická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením hrdla, úst a uší. Špičkovo vybavená ambulancia je profilovaná na poskytovanie služieb pacientom s poruchami hlasového aparátu a pacientov s postihnutím sluchu ako aj na pacientov, ktorí vyžadujú následný operačný zákrok.

 • MUDr. Jarmila Hrozáňová

  MUDr. Jarmila Hrozáňová

  Ambulancia - praktický lekár pre deti a dorast
  Lokalita: Ružinovská 12, Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH

  MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Chirurgická ambulancia odborná.

 • Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.

  Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  liečebnú rehabilitáciu s pasívnymi prostriedkami (pacient pasívne prijíma procedúry): polohovanie, pasívne pohyby, trakcia, klasická masáž, prostriedky elektroliečby a vodoliečby s aktívnymi prostriedkami (pacient aktívne spolupracuje pri realizácii daného postupu): cvičenie v predstave, aktívne cvičenie s dopomocou, cvičenie s využitím facilitácie, ...

 • MUDr. Alan Dostál, PhD.

  MUDr. Alan Dostál, PhD.

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Klinika úrazovej chirurgie. Klinická ambulancia slúži na konziliárne vyšetrenia, príjem objednaných pacientov a na pooperačnú starostlivosť pacientov.

 • MUDr. E. Luptáková a MUDr. J. Krutá

  MUDr. E. Luptáková a MUDr. J. Krutá

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Oddelenie vykonáva konziliárnu činnosť pre kliniky, v otázkach hematologických ochorení a problematike spojenej s hemosubstitúciou.

 • MUDr. L. Ceizelová, DrSc a MUDr. M. Drakulová a MUDr. B. Tomaščinová

  MUDr. L. Ceizelová, DrSc a MUDr. M. Drakulová a MUDr. B. Tomaščinová

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Vykonáva konziliárnu činnosť otázkach hematologických ochorení a problematike spojenej s hemosubstitúciou.

 • MUDr. Ladislav Šabo

  MUDr. Ladislav Šabo

  Ambulancia - funkčnej diagnostiky
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  vyšetrenia: kardiologické echokardiografia (Echokg) vrátane transezofageálnej metódy (TEE), záťažové testy EKG, dlhodobé monitorovanie EKG (Holterovo EKG) angiologické sonografia cievneho systému DK, renálnych tepien, prívodných ciev mozgu, prietoky v. portae respirologické základné spirometrické vyšetrenie reflexometria achillovej šľachy sonografické hepatologické zamerané na ...

 • MUDr. Veronika Schwarzová

  MUDr. Veronika Schwarzová

  Ambulancia - pľúcna ambulancia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Diagnostika a liečba pľúc a priedušiek Dispenzárna starostlivosť o chronické ochorenia pľúc a priedušiek Spirometria (funkčné vyšetrenie pľúc) Preventívne vyšetrenia infekčných ochorení pľúc a následné očkovanie

 • MUDr. Alexander Mayer

  MUDr. Alexander Mayer

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Limbová 1, Bratislava

  liečba chronických rán. Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie

 • MUDr. Juraj Longauer

  MUDr. Juraj Longauer

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Námestie SNP 11 81106, Bratislava

  Chirurgické odd., ambulancia, vyšetrenie a chirurgické riešenie chorôb, plánované zákroky.

 • MUDr. Alžbeta Kissová

  MUDr. Alžbeta Kissová

  Ambulancia - kožná ambulancia
  Lokalita: Námestie SNP 11 81106, Bratislava

  Ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou širokého spektra kožných ochorení detského i dospelého veku ( najčastejšie atopický ekzém, seboroická dermatitída, rôzne typy akné, urtiky, bakteriálne a vírusové infekcie kože a pod.).

 • MUDr. Piotr Waszczuk

  MUDr. Piotr Waszczuk

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Námestie SNP 11 81106, Bratislava

  Vykonáva vyšetrenia zamerané na diagnostiku doposiaľ nerozpoznaného diabetu. Diagnostikuje, klasifikuje a lieči všetky typy diabetu. Vykonáva poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i per orálnymi antidiabetikami. Venuje sa diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

 • MUDr. Monika Albertová

  MUDr. Monika Albertová

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Námestie SNP 11 81106, Bratislava

  Je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb tráviacej sústavy. Využíva modernú endoskopickú techniku umožňujúcu vyšetrenie pažeráka, žalúdka, dvanástnika, ako aj vyšetrenie konečníka a hrubého čreva. Použitie elektrochirurgickej jednotky umožňuje aj vykonanie terapeutických výkonov.

 • MUDr. Soňa Belanská

  MUDr. Soňa Belanská

  Ambulancia - psychiatria
  Lokalita: Námestie SNP 11 81106, Bratislava

  • konzultácie o výsledkoch psychologického vyšetrenia a možnostiach riešenia aktuálneho stavu • informácie o iných dostupných spôsoboch, ktoré môžu podporiť a pomôcť riešiť aktuálny stav • po dohode s klientom primeraná terapia • kontinuitné poradenstvo pri riešení problémov klienta

 • Prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD.

  Prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD.

  Ambulancia - hepatológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom v rekonvalescencii po prekonaní neuroinfekcií, vírusovej hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy, antirabická profylaxia, všetky akútne infekčné ochorenia, v centre pre liečbu chronických hepatitíd pacienti s chronickou B a C hepatitídou, po transplantácii pečene.

 • MUDr. H. Glasová, PhD.

  MUDr. H. Glasová, PhD.

  Ambulancia - hepatológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Starostlivosť o pacientov v rekonvalescencii po prekonaní neuroinfekcií, vírusovej hepatitídy, toxoplazmózy, boreliózy, infekčnej mononukleózy, antirabická profylaxia, všetky akútne infekčné ochorenia, v centre pre liečbu chronických hepatitíd pacienti s chronickou B a C hepatitídou, po transplantácii pečene.

 • MUDr. Viera Mongiellová

  MUDr. Viera Mongiellová

  Ambulancia - kardiológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  2-zvodová elektrografia 24 hodinové EKG monitorovanie (Hotler) Záťažová elektrografia (bicyklová ergonometria) Ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi Echokardiografia (ultrazvukové vyšetrenie srdca) v tejto ambulancii, od kontrol a predpisu liekov až po prípadné zariadenie ďalších vyšetrení a liečby na prestížnych slovenských pracoviskách ...

 • MUDr. Marián Šauša,PhD.

  MUDr. Marián Šauša,PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako opakované infekcie dýchacích ciest, ...

 • MUDr. Lucia Balková

  MUDr. Lucia Balková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.

  doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.

  Ambulancia - nefrológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  V nefrologickej ambulancii sa zaoberáme vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou a sledovaním porúch obličiek a poruchami iných orgánov, ktoré vznikajú ako reakcia na porušenú obličkovú funkciu.

 • doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

  doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Stomatologická ambulancia sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami, preventívnymi prehliadkami, odstraňovaním zubného kameňa, zubnými náhradami, dentálnou hygienou.

 • MUDr. Sijka Peter

  MUDr. Sijka Peter

  Ambulancia - ortopédia
  Lokalita: Cesta na Červený most 1791/1 , Bratislava

  Poskytujeme: endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných), - spondylochirurgickej starostlivosti (predovšetkým operácií deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice), - operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny, - ošetrovania úrazov a poúrazových stavov ...

 • MUDr. Galovič Juraj PhD.

  MUDr. Galovič Juraj PhD.

  Ambulancia - traumatológia
  Lokalita: Cesta na Červený most 1791/1 , Bratislava

  Prvým kontaktným miestom pri úrazoch. Zameraná je na ošetrovanie rán a úrazov, vrátane následných kontrolných vyšetrení. Akútne stavy a úrazy sú ošetrované nepretržite.

 • MUDr. Džurný Oskar, PhD

  MUDr. Džurný Oskar, PhD

  Ambulancia - urológia
  Lokalita: Cesta na Červený most 1791/1 , Bratislava

  liečba inkontinencie moču ochorenie prostaty a semenných mechúrikov (zápaly prostaty, nezhubné zväčšenie prostaty, karcinóm prostaty) ochorenie obličiek ochorenie močovodov ochorenie močového mechúra ochorenie močovej rúry

 • MUDr. Andrej Švec Phd., MUDr. Martin Konečný, PhD.

  MUDr. Andrej Švec Phd., MUDr. Martin Konečný, PhD.

  Ambulancia - ortopédia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Poskytujeme: endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných), - spondylochirurgickej starostlivosti (predovšetkým operácií deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice), - operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny, - ošetrovania úrazov a poúrazových stavov ...

 • Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

  Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

  Ambulancia - reumatológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia sa špecializuje na ochorenia reumatického pôvodu. Pacientom poskytujeme komplexné vyšetrenie, určenie diagnózy a následné stanovenie vhodnej liečby. V rámci odborného vyšetrenia poskytujeme taktiež celotelovú denzitometriu a USG kĺbov. meranie a hodnotenie kostnej denzity prístrojom Hologic Discovery v oblasti chrbtice, ...

 • MUDr. Zora Brezová, MUDr. Zuzana Tomleinová

  MUDr. Zora Brezová, MUDr. Zuzana Tomleinová

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Interná konziliárna ambulancia. Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Ján Haid, PhD.

  MUDr. Ján Haid, PhD.

  Ambulancia - kožná ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou širokého spektra kožných ochorení detského i dospelého veku ( najčastejšie atopický ekzém, seboroická dermatitída, rôzne typy akné, urtiky, bakteriálne a vírusové infekcie kože a pod.)

 • MUDr. Katarína Hrubišková

  MUDr. Katarína Hrubišková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Anna Poizlová, MUDr. Katarína Jurečková

  MUDr. Anna Poizlová, MUDr. Katarína Jurečková

  Ambulancia - farmakológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Interná, klinická farmakologická ambulancia.

 • MUDr. Ivan Gogolák PhD.

  MUDr. Ivan Gogolák PhD.

  Ambulancia - neurológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  • bolesti chrbtice a poruchy jej pohyblivosti - cervikokraniálny syndróm, ischias • mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex • demencie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu • stavy po úraze hlavy, poruchy reči, čítania, pohybu, správania sa na neurologickom podklade • poruchy spánku, ...

 • Audiometria Nemocnica Ružinov

  Audiometria Nemocnica Ružinov

  Ambulancia - audiológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Audiometrická ambulancia Nemocnice Ružinov.

 • MUDr. Robert Šetina, MUDr. Robert Valkov

  MUDr. Robert Šetina, MUDr. Robert Valkov

  Ambulancia - urológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  liečba inkontinencie moču ochorenie prostaty a semenných mechúrikov (zápaly prostaty, nezhubné zväčšenie prostaty, karcinóm prostaty) ochorenie obličiek ochorenie močovodov ochorenie močového mechúra ochorenie močovej rúry

 • MUDr. E. Krátka

  MUDr. E. Krátka

  Ambulancia - foniatria
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Foniatrická ambulancia - vyšetrenia, liečba a konzultácie.

 • MUDr. Eva Hargašová, MUDr. Eva Čavarová

  MUDr. Eva Hargašová, MUDr. Eva Čavarová

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  • ochorení červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, • primárnych a sekundárnych ochorení kostnej drene, • porúch zrážania krvi (vrodených aj získaných), • monitorovanie antikoagulačnej liečby (terapia a prevencia vnútrocievného zrážania

 • MUDr. Jana Juranová, MUDr. Andrea Cintulová

  MUDr. Jana Juranová, MUDr. Andrea Cintulová

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  • ochorení červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek, • primárnych a sekundárnych ochorení kostnej drene, • porúch zrážania krvi (vrodených aj získaných), • monitorovanie antikoagulačnej liečby (terapia a prevencia vnútrocievného zrážania

 • MUDr. M. Marták, MUDr. M. Veselá

  MUDr. M. Marták, MUDr. M. Veselá

  Ambulancia - pľúcna ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Diagnostika a liečba pľúc a priedušiek Dispenzárna starostlivosť o chronické ochorenia pľúc a priedušiek Spirometria (funkčné vyšetrenie pľúc) Preventívne vyšetrenia infekčných ochorení pľúc a následné očkovanie

 • MUDr. P. Kasan, MUDr. Mária Černá, CSc.

  MUDr. P. Kasan, MUDr. Mária Černá, CSc.

  Ambulancia - pľúcna ambulancia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Diagnostika a liečba pľúc a priedušiek Dispenzárna starostlivosť o chronické ochorenia pľúc a priedušiek Spirometria (funkčné vyšetrenie pľúc) Preventívne vyšetrenia infekčných ochorení pľúc a následné očkovanie

 • MUDr. Štefan Zmeko, MUDr. Daniela Tittelová, MDDr. Ľuboš Vanko

  MUDr. Štefan Zmeko, MUDr. Daniela Tittelová, MDDr. Ľuboš Vanko

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie Nemocnica Ružinov. Chirurgické ošetrenie ťažko prerezávajúcich sa zubov, frenulektómie, plastiky, preprotetické chirurgické úpravy, operačná liečba parodontu, implantológia, riadená kostná regenerácia.

 • MUDr. Kolény Daniel

  MUDr. Kolény Daniel

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Ambulancia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

 • MUDr. Emília Behulová

  MUDr. Emília Behulová

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, kardiológia, ortopedická protetika, všeobecné lekárstvo, dermatovenerológia, ortopédia, chirurgia a útvarmi ambulancia, pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti, pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

 • MUDr. Milan Toma

  MUDr. Milan Toma

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Chirurgická ambulancia. Všeobecná chirurgia, chirurgické úkony.

 • CHIR- PED, s.r.o.  MUDr. Jozef Miškeje

  CHIR- PED, s.r.o. MUDr. Jozef Miškeje

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Všeobecná chirurgia, chirurgické úkony.

 • RADEVA, s.r.o. - MUDr. Eva Sláviková

  RADEVA, s.r.o. - MUDr. Eva Sláviková

  Ambulancia - sonografia
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Sonografická ambulancia, rádiodiagnostika.

 • DENTAS s.r.o.  MUDr. Silvia Hranaiová

  DENTAS s.r.o. MUDr. Silvia Hranaiová

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Fatranská 12, Nitra

  Stomatologická ambulancia. Preventívne prehliadky, ošetrenie zubných kameňov a kazov, príjem urgentných prípadov.

 • MUDr. Albert Kubica

  MUDr. Albert Kubica

  Ambulancia - sonografia
  Lokalita: Mikuláša Schneidera - Trnavského 8, Bratislava

  Sonografická ambulancia.

 • MUDr. Zdena Ondrejkovičová

  MUDr. Zdena Ondrejkovičová

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Mikuláša Schneidera - Trnavského 8, Bratislava

  ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Soňa Oláhová

  MUDr. Soňa Oláhová

  Ambulancia - očná ambulancia
  Lokalita: Mikuláša Schneidera - Trnavského 8, Bratislava

  V našej očnej ambulancii poskytujeme vyšetrenia zrakovej ostrosti, ale aj kompletné očné vyšetrenie, prípadne preventívnu očnú prehliadku pri nástupe do zamestnania, alebo pri práci s počítačom.

 • MUDr. Eva Bystrická

  MUDr. Eva Bystrická

  Ambulancia - endokrinológia
  Lokalita: Gorkého 206/1 , Bratislava

  Ambulancia sa zaoberá gynekologíckými poruchami, diagnostikou, liečbou a vyšetreniami spojenými s lekárskou gynekologickou praxou.

 • Mudr. Beáta Farkasová

  Mudr. Beáta Farkasová

  Ambulancia - očná ambulancia
  Lokalita: Jesenského 85, Štúrovo

  Kompletné očné vyšetrenie pre deti aj dospelých, predpis okuliarov a aplikácia kontaktných šošoviek, priamy predaj a vyhotovenie okuliarov pri ambulancií sa nachádza aj optika. Vyšetrenie očí pri celkových ochoreniach, preventívne a kontrolné vyšetrenia, ošetrenie pri úraze oka, malé chirurgické zákroky ...

 • PANMED s.r.o. - Mudr. Dinčo Slavov

  PANMED s.r.o. - Mudr. Dinčo Slavov

  Ambulancia - urológia
  Lokalita: Jesenského 85, Štúrovo

  Urologická ambulancia - poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poradenstva v oblasti urológie.

 • Mudr. Renáta Kopanešinová

  Mudr. Renáta Kopanešinová

  Ambulancia - kožná ambulancia
  Lokalita: Duklianska 6, Michalovce

  Ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou širokého spektra kožných ochorení detského i dospelého veku (atopický ekzém, seboroická dermatitída, rôzne typy akné, urtiky, bakteriálne a vírusové infekcie kože a pod.)

 • MUDr. Jaroslav Fábry - DIAFA, s.r.o.

  MUDr. Jaroslav Fábry - DIAFA, s.r.o.

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Drieňová 80/38, Bratislava - Ružinov

  V diabetologickej ambulancii diagnostikujeme a liečime pacientov s nasledovnými ochoreniami: diabetes mellitus - "cukrovka" 1. aj 2. typu, poruchy metabolizmu glukózy - hraničné stavy, poruchy metabolizmu tukov, vyhľadávanie diabetu u gravidných pacientiek, metabolický syndróm.

 • MUDr. Miklós Viola MEDCHIR, s.r.o.

  MUDr. Miklós Viola MEDCHIR, s.r.o.

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Krivá 8, Komárno

  Ambulancia poskytuje odborné chirurgické vyšetrenia, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiodiagnostika.

 • MUDr. Ladislav Máriási MEDCHIR, s.r.o.

  MUDr. Ladislav Máriási MEDCHIR, s.r.o.

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Krivá 8, Komárno

  Ambulancia poskytuje odborné chirurgicke vyšetrenia, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiodiagnostika .

 • Mudr. Dušan Lauko

  Mudr. Dušan Lauko

  Ambulancia - ortopédia
  Lokalita: Brnenske nám. 2232/4, Kolárovo

  Ambulancia poskytuje odborné ortopedické vyšetrenia.

 • Mudr. Oto Krásenský

  Mudr. Oto Krásenský

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Masarykova 88, Michalovce

  Preventívne prehliadky, komplexná zdravotná starostlivosť.

 • MUDr. Miloš Sopko

  MUDr. Miloš Sopko

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Ondavská 10, Košice II

  - interná ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému - organizuje infúznu liečbu pacientov

 • IVAMEDIC s.r.o.  MUDr. Gabriela Ivančová

  IVAMEDIC s.r.o. MUDr. Gabriela Ivančová

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Ondavská 10, Košice II

  - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

 • MUDr. Lucia Bohušová

  MUDr. Lucia Bohušová

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Spišské námestie 4, Košice

  - stomatológia, stomatoprotetika, záchovná stomatológia, endodoncia, estetická stomatológia, preventívne prehliadky, odstraňovanie zubného kazu, odborné poradenstvo, röntgen

 • MUDr. Daniela Kohoutková

  MUDr. Daniela Kohoutková

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Spišské námestie 4, Košice

  - jednoduché aj komplikované extrakcie zubov a zalomených koreňov, odstránenie hrotu koreňa zuba a rôznych neželaných výrastkov v dutine ústnej, úpravu kostí pred protetickým riešením alebo vsadením implantátov

 • MUDr. Dana Kučinská - INCO, s.r.o.

  MUDr. Dana Kučinská - INCO, s.r.o.

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Spišské námestie 4, Košice

  - prevencia, diagnostika, liečba ochorení tráviaceho traktu, pečene, žlčníka, komplexná gastroenterologická starostlivosť ambulantným a hospitalizovaným pacientom

 • Merydent, s.r.o.  MUDr. Tekulová Mariana

  Merydent, s.r.o. MUDr. Tekulová Mariana

  Ambulancia - stomatológia
  Lokalita: Miletičova 21 , Bratislava - Ružinov

  Poskytovanie zubného ošetrenia, preventívne prehliadky.

 • MUDr. Erika Drozdáková - KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

  MUDr. Erika Drozdáková - KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.

  Ambulancia - vnútorné lekárstvo
  Lokalita: Moravská 512, Vráble

  Prevenciou, vyhľadávanie, diagnostika a liečba vnútorných orgánov, EKG.

 • MUDr. Igor Kišška

  MUDr. Igor Kišška

  Ambulancia - ORL - ušné, nosné, krčné
  Lokalita: Moravská 512, Vráble

  Diagnostika a liečba chorôb uší, krku a nosa.

 • MUDr. Ján Kováč

  MUDr. Ján Kováč

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Moravská 512, Vráble

  vyšetrenia a preventívne prehliadky v odbore gynekológia

 • MUDr. Jana Furárová - FYMED, s.r.o.

  MUDr. Jana Furárová - FYMED, s.r.o.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Moravská 512, Vráble

  vyšetrenie a doporučenie na rehabilitáciu, Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu. Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej ...

 • MUDr. Libor Bafrnec

  MUDr. Libor Bafrnec

  Ambulancia - cievna chirurgia
  Lokalita: Moravská 1211/31, Vráble

  Cievna chirurgia, chirurgické liečenie pacientov s ochoreniami cievneho systému.

 • MUDr. Simona Sucháňová - SIMIDA, s.r.o.

  MUDr. Simona Sucháňová - SIMIDA, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Moravská 1211/31, Vráble

  Diagnostika alergií, spirometria, kožné testy.

 • MuDr. Pavel Beňo Neurofyz s.r.o

  MuDr. Pavel Beňo Neurofyz s.r.o

  Ambulancia - neurológia
  Lokalita: Zlatovská 2210, Trenčín

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore neurológia,fyziatria,balneológia a liečebná rehabilitácia.

 • MuDr. Kočkovský Richard  Korygyn s.r.o

  MuDr. Kočkovský Richard Korygyn s.r.o

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Zlatovská 2210, Trenčín

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

 • MuDr. Chudý Ivan

  MuDr. Chudý Ivan

  Ambulancia - praktický lekár pre deti a dorast
  Lokalita: Zlatovská 2210, Trenčín

  Ambulancia detského a dorastového lekára - vyšetrenia, biologické odbery, predpisovanie liekov, prevencia, očkovania. Pľúcna ambulancia pre deti.

 • MUDr. Marián Osuský

  MUDr. Marián Osuský

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Špitálska 6, Nitra

  Ambulancia pre chirurgické ochorenie hrubého čreva II. zameraná na všetky štandardné výkony v chirurgickej liečbe nádorových a zápalových ochorení hrubého čreva a konečníka.

 • JESSENIUS-diagnostické centrum, a.s.

  JESSENIUS-diagnostické centrum, a.s.

  Ambulancia - rádiodiagnostika
  Lokalita: Špitálska 6, Nitra

  Kompletná zdravotná starostlivosť v odbore rádiológia.

 • MUDr. Rastislav Gura

  MUDr. Rastislav Gura

  Ambulancia - onkológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  V našej novovybudovanej ambulancii Vám poskytneme komplexné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie a biologickej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba potrebná. Aplikácia chemoterapie je ...

 • MUDr. Ladislav Kardos

  MUDr. Ladislav Kardos

  Ambulancia - očná ambulancia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  Cieľom pracoviska je poskytnúť pacientom účinnú a efektívnu oftalmologickú starostlivosť v nových moderných a prívetivých priestoroch, bez nutnosti hospitalizácie.

 • MUDr. Andrej Truska

  MUDr. Andrej Truska

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  Ponúka komplexnú gynekologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie žien. Okrem primárnej ambulantnej starostlivosti zabezpečuje kompletné preventívne vyšetrenia a odbornú starostlivosť o fyziologické a rizikové tehotenstvo, ako aj vyšetrenia zamerané na antikoncepciu, endokrinológiu a klimaktérium, prevenciu nádorových ochorení. Ambulancia je vybavená ...

 • MUDr. Peter Linder

  MUDr. Peter Linder

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  Ponúka komplexnú gynekologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie žien. Okrem primárnej ambulantnej starostlivosti zabezpečuje kompletné preventívne vyšetrenia a odbornú starostlivosť o fyziologické a rizikové tehotenstvo, ako aj vyšetrenia zamerané na antikoncepciu, endokrinológiu a klimaktérium, prevenciu nádorových ochorení. Ambulancia je vybavená ...

 • MUDr. Miroslav Kozár

  MUDr. Miroslav Kozár

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  Ponúka komplexnú gynekologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie žien. Okrem primárnej ambulantnej starostlivosti zabezpečuje kompletné preventívne vyšetrenia a odbornú starostlivosť o fyziologické a rizikové tehotenstvo, ako aj vyšetrenia zamerané na antikoncepciu, endokrinológiu a klimaktérium, prevenciu nádorových ochorení. Ambulancia je vybavená ...

 • MUDr. Imrich Oláh

  MUDr. Imrich Oláh

  Ambulancia - urológia
  Lokalita: J. Kráľa 3, Nové Zámky

  Poskytuje kompletné urologické vyšetrenie. liečba inkontinencie moču ochorenie prostaty a semenných mechúrikov (zápaly prostaty, nezhubné zväčšenie prostaty, karcinóm prostaty) ochorenie obličiek

 • MUDr. Monika Kolejáková

  MUDr. Monika Kolejáková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: J. Kráľa 3, Nové Zámky

  Imunoalergická ambulancia. Zameraná na vyšetrenia a poradenstvo : Astma Alergia Autoimunitné ochorenia Choroby z imunodeficiencie