Máte problémy so srdcom? Srdcové choroby odhalí EKG vyšetrenie

15.01.2013

EKG vyšetrenie (elektrokardiogram) je neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá patrí medzi základné a najčastejšie používané metódy v medicíne a kardiológii. Pri vyšetrení sa používa EKG prístroj, ktorý umožňuje snímať elektrické potenciály srdca, a tým jeho činnosť. EKG je v dnešnej dobe už bežnou súčasťou každého interného vyšetrenia a vykonávajú ho aj lekári prvého kontaktu.

Pomocou EKG sa najčastejšie diagnostikujú bolesti v hrudi, dusnosť, závraty, nepravidelná srdcová aktivita, či búšenie srdca.

Čo je elektrokardiogram?

Elektrokardiografia – EKG je vyšetrenie, počas ktorého EKG prístroj sníma elektrickú aktivitu srdca. Výsledkom je elektrokardiogram, čo je graf zaznamenaný obvykle na milimetrovom papieri. Má tvar krivky zmien elektrického napätia medzi dvoma bodmi v priebehu času.

Podľa grafu lekár zistí zmeny na srdci

Lekár dokáže podľa tvarov kriviek na výslednom grafe posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci pacienta. Zohľadňuje pri tom srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar krivky, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn tejto krivky.

Všetky informácie, ktoré si vie lekár rozanalyzovať, mu poskytujú obraz o prípadnom postihnutí srdca, zväčšení jednotlivých oddielov srdca, či iných poruchách srdca. Každý chorobný nález na srdci musí byť patrične podrobený špeciálnemu lekárskemu dohľadu a systematickej liečbe.

Čo ukáže záznam elektrickej aktivity srdca EKG?

Záznam elektrickej aktivity srdca EKG ukáže prípadné odchýlky od pravidelného srdcového rytmu a prípadné poruchy, upozorní na nedostatočné okysličovanie jednotlivých častí srdca (ischémiu) a odhalí aj staršie poškodenie srdcového svalu (infarkt myokardu).

Pre koho je vyšetrenie?

Toto vyšetrenie povinne absolvujú pacienti, ktorí majú podozrenie na ochorenie srdca. Srdcové poruchy pritom môžu mať aj malé deti od narodenia, tu je často nutná operácia, aby sa predišlo ďalším komplikáciám v ich srdcovej činnosti.

Takisto je takéto vyšetreniu nutné absolvovať u starších ľudí, kde je veľmi pravdepodobný výskyt poruchy srdcovej činnosti. Tento prístroj umožňuje lokalizovať postihnutie a určiť rozsah postihnutia srdca.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

• Na vyšetrenie nemusíte ísť nalačno. Môžete užiť lieky, ktoré máte doporučené, ale informujte o tom lekára.
• Treba si priniesť preukaz poistenca.
• Tiež budete potrebovať zdravotný záznam a odporúčanie od lekára, ktorý vás na EKG vyšetrenie poslal.

Priebieh vyšetrenia

• Vyšetrenie nie je bolestivé.
• Pred vyšetrením je vhodné, aby pacient povedal vyšetrujúcemu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užíva.
• Zdravotnícky personál informuje pacienta, aby si odložil oblečenie, holý musí byť hrudník a dolné končatiny nad členkami.
• Pacient si ľahne na lôžko do vodorovnej polohy na chrbát, nehybne leží niekoľko sekúnd, pričom dýchať treba pokojne.
• Na hrudník a končatiny, ktoré budú potreté vodivým gélom, budú pacientovi upevnené elektródy, ktoré sú napojené na elektrokardiograf.

Cena EKG vyšetrenia

Ak lekár pošle pacienta na EKG vyšetrenie, bude ho mať hradené zo zdravotného poistenia. Ak sa pacient rozhodne ísť sám, stáva sa z neho samoplatiteľ, ktorý zvyčajne zaplatí za základné EKG vyšetrenie od 6 do 10 Eur.

Čo po tom, ako lekár zistí ochorenie srdca?

V prípade, že lekár zistí z výsledkov EKG ochorenie srdca, odporučí pacientovi hospitalizáciu alebo v lepšom prípade pacienta upozorní na potrebu šetriť sa a odporučí ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie.

Používajú sa aj prenosné EKG prístroje

V súčasnosti je EKG prístroj všeobecne dostupný v ambulanciách lekárov, no dnes sa používajú aj prenosné EKG prístroje.

Vyšetrenie EKG je rýchle, lacné a nenáročné pre pacienta, pritom prináša mnoho dôležitých informácií o funkcii srdca. Absolvujte ho, ak máte problémy so srdcom!

15.01.2013  |  Text: pa   |  Foto: Nemocnica Malacky

Ďalšie články

Diskusia