O týchto vírusoch by ste mali vedieť: Ničia čoraz viac Slovákov!

16.02.2017

Za ostatných 10 rokov sa na Slovensku zaznamenal stúpajúci trend vo výskyte hnačkových ochorení spôsobených vírusmi. Po rotavírusoch (patria medzi vírusy, spôsobujúce tieto ochorenia), sú na druhom mieste norovírusové infekcie, ktoré sa síce vyskytujú počas celého roka, no v miernom klimatickom pásme, kde leží aj Slovensko, je pre ne typický výskyt hlavne v chladnom období roka.


Napríklad v roku 2011 bolo hlásených vyše 6000 prípadov všetkých vírusových hnačkových infekcií, z ktorých vo viac ako 1000 prípadoch bol za ochorenie zodpovedný norovírus. Vlani (rok 2016) podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zaznamenali odborníci už  3858 prípadov norovírusových ochorení, z toho najviac v Trenčianskom a Nitrianskom kraji a najmenej v Košickom kraji.

Čo spôsobujú? 

Norovírusy spôsobujú akútne hnačkové ochorenia, ktoré je sprevádzané zvracaním, bolesťami brucha, kŕčmi brucha, nezriedka aj bolesťami hlavy, horúčkou, či zimnicou. Inkubačná doba je 12 až 48 hodím, pričom samotné ochorenie odznieva pomerne rýchlo - za 12 až 60 hodín a nezanecháva trvalejšie zdravotné následky. Ojedinele však môže dôjsť k ťažkej dehydratácii pacienta, čo môže najmä u starších osôb, či ľudí vysilených inou chorobou, viesť až k smrti.

Norovírus na Slovensku

Norovírus bol prvýkrát dokázaný elektromikroskopickými metódami v roku 1978 a dnes je známych približne 20 rôznych jeho genotypov. 


Týmto zvyškom jedla sa vyhýbajte: Veľký hazard do zdravím!


Na Slovensku diagnostikujeme norovírus ostatných 11.rokov. V rámci diferenciálnej diagnostiky hnačkových ochorení, kde sa predpokladá infekčný pôvod, sa totiž len postupne rozširovalo spektrum vyšetrovacích metód. Najprv to boli len metódy, ktoré boli založené na kultivácii baktérií na rôznych pôdach a tak sa potvrdzovala etiológia salmonelóz, šigelóz, kampylobakterióz, hnačiek spôsobených enteropatogénnymi E. coli a inými baktériami. Ostávala však veľká skupina hnačkových ochorení, ktorých pôvod bol neobjasnený, hoci klinický priebeh jasne napovedal, že sa tam jedná o infekčnú etiológiu (pôvod). Postupne sa zisťovalo, čo môže byť príčinou týchto ochorení a vlastne zavedením nových metodík na priamy dôkaz vírusových agens (pôvodca nákazy), ktoré tak isto môžu spôsobiť hnačkové ochorenia, sa aj na Slovensku potvrdila prítomnosť norovírusov,“ konštatuje k téme MUDr. Mária Avdičová, vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Ako sa môžeme nakaziť? 

Norovírusy postihujú vo väčšej miere aj dospelú populáciu a prenos je klasický - prehltnutím tohto vírusu, ktorý sa buď dostane do potraviny, ktorá už nie je ďalej tepelne spracovaná, ale najčastejší prenos najmä u norovírusových ochorení je kontakt.

Chorý človek kontaminuje prostredie, napr. sociálne zariadenie v domácnosti, školách, škôlkach, nemocniciach, či inom kolektívnom zariadení a ďalší ľudia si znečistia ruky a zanesú si vírus do úst. Tento spôsob šírenia je najčastejší aj na Slovensku, my sme nemali také epidémie, kde by sa dokázalo, že bola kontaminovaná potravina priamo týmito vírusmi, len ojedinele bola strava podozrivá ako faktor prenosu nákazy,“ objasňuje MUDr. Avdičová.

Dôležitá je dôkladná hygiena

Podľa odborníkov je veľmi dôležitá, ale aj náročná dekontaminácia prostredia, kde sa norovírus usídli. Je nutné používať také dezinfekčné prostriedky, ktoré účinkujú na vírusy, teda s virucidnými dezinfekčnými prostriedkami (hlavne s obsahom chlóru). Dekontamináciu prostredia je treba robiť kontinuálne, pretože niekto z členov kolektívu môže ďalej vylučovať norovírus, aj keď už nemá zjavné klinické príznaky. 

„Z toho jasne vyplýva aj spôsob zabránenia infekcie - dôsledná osobná hygiena, umývanie rúk pred jedlom a hygiena prostredia. Iná prekážka pre šírenie norovírusových ochorení, žiaľ, zatiaľ neexistuje,“zdôrazňuje na záver MUDr. Avdičová.

Čítajte tiež: Odhaľte pravdu o svojej kondícii: Toto o vás prezradí, či ste fit!

16.02.2017  |  Foto: Profimedia.sk  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia