Pozor, blíži sa nebezpečné obdobie: Zvýšené riziko úrazov a zlomenín!

15.02.2017

Nadchádzajúce jarné prázdniny bývajú nielen časom lyžovačiek, ale aj zvýšeného počtu úrazov. Záchranári počas nich ošetria stovky ľudí, najčastejšie pre úrazy hlavy.

"Dôležité je preto vedieť, ako sa v prípade úrazu v teréne zachovať. Pri nehode čo najrýchlejšie volajte horskú záchrannú službu číslo 112 a opíšte jej miesto a rozsah zranení," hovorí hlavný tréner Falck Academy Miroslav Nagy, ktorý vyučuje prvú pomoc.

V prípade úrazu treba pacienta prehliadnuť a zistiť, či je pri vedomí.

"Ak nereaguje, na oslovenie ani potrasenie, je pravdepodobne v bezvedomí a treba skontrolovať dýchanie. Ucho priložte k jeho ústam tak, aby ste videli na jeho hrudník, či sa zdvíha. Prípadne to môžete kontrolovať aj rukou. Ak nedýcha, začnite s oživovaním. Platí pravidlo 30:2 - opakujte 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Pri deťoch najskôr urobte 5 vdychov a potom opakujte 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy," priblížil Nagy.

Ak je pacient pri vedomí a dýcha, pri druhotnom vyšetrení treba hľadať krvácania a možné vonkajšie zranenia.

"Na krvácajúcu ranu pritlačte ruku, vyhýbajte sa však priamemu kontaktu s cudzou krvou, použite preto rukavicu, šál či bundu. Pred príchodom záchranárov poskytnite ranenému protišokové opatrenia 5T – ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport," ozrejmil prvú pomoc v takomto prípade Nagy.

Zlomeniny

Pokiaľ dôjde k zlomeniu končatiny, netreba sa snažiť o jej vrátenie do pôvodného stavu. Zranenému to môže ešte viac ublížiť.

"Dolnú treba znehybniť priviazaním šálu o zdravú končatinu, prípadne lyžu či palice. Najlepšie pri členku a nad kolenom, nie však cez miesto zlomeniny. Hornú končatinu dajte do závesu. Môžete použiť šál," vysvetlil Nagy.


Takmer každý to robí, pritom sa okráda o spánok: S týmto už v noci prestaňte!


Rovnako poranené koleno je dobré zafixovať, tak ako pri zlomenine.

Otras mozgu

Aj keď si mnohí lyžiari chránia hlavu prilbou a pre deti do 15 rokov je zo zákona povinná, úrazy hlavy na svahu stále nie sú výnimočné.

"Okrem otrasu mozgu môže dôjsť i ku krvácaniu do mozgu. V takýchto prípadoch býva ranený dezorientovaný, nepamätá si čo sa stalo, napína ho či vracia, má rozšírené zreničky, ... ihneď volajte číslo 112," zdôraznil Nagy.

Vyrazenie dychu

Pri páde môže dôjsť aj k vyrazeniu dychu, čo môže spôsobiť paniku pacienta.

"Preto poskytnite protišokové opatrenia (5T). Vrátiť sa dýchaniu do normálu môžete napomôcť usadením pacienta tak, aby nemal stlačený hrudník a pľúca mali dostatok miesta. Ak upadol do bezvedomia, treba ho začať oživovať," doplnil Nagy.

Krvácanie z nosa

Pokiaľ dôjde ku krvácaniu z nosa, treba postihnutého posadiť do predklonu, hlava sa nezakláňa.

"Uvoľnite odev okolo krku, povzbudzujte ho v dýchaní ústami. Stlačte mäkkú časť nosových krídel a po desiatich minútach uvoľnite. Podľa potreby postup opakujte. Ak sa krvácanie nepodarí zastaviť, volajte odbornú pomoc," zhrnul Nagy.

Čítajte tiež: Dajte si jednu lyžicu tejto zmesi a začnú sa diať divy: Vyprázdni črevá už za 2 minúty!

Fotogaléria

15.02.2017  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia